Google reCAPTCHA v3

BÓNG BÚP LED HUFA

BÓNG BÚP LED HUFA

BÓNG BÚP LED HUFA

BÓNG BÚP LED HUFA
BÓNG LED TÍCH ĐIỆN HUFA BKC-9W

BÓNG LED TÍCH ĐIỆN HUFA BKC-9W

110.000 VNĐ

Công suất: 9W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Dòng ánh sáng: 900Lm

Chất liệu: hợp kim nhôm, nhựa

BÓNG LED TÍCH ĐIỆN HUFA BKC-9W

BÓNG LED TÍCH ĐIỆN HUFA BKC-12W

BÓNG LED TÍCH ĐIỆN HUFA BKC-12W

120.000 VNĐ

Tích điện: 8 giờ

Công suất: 12W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Dòng ánh sáng: 1200Lm

Chất liệu: hợp kim nhôm, nhựa

BÓNG LED TÍCH ĐIỆN HUFA BKC-12W

BÓNG LED CHỐNG NƯỚC HUFA BB 01-3W

BÓNG LED CHỐNG NƯỚC HUFA BB 01-3W

29.000 VNĐ

Công suất: 3W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Dòng ánh sáng: 300Lm

Chất liệu: hợp kim nhôm, nhựa

BÓNG LED CHỐNG NƯỚC HUFA BB 01-3W

BÓNG LED CHỐNG NƯỚC HUFA BB 02-5W

BÓNG LED CHỐNG NƯỚC HUFA BB 02-5W

36.000 VNĐ

Công suất: 5W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Dòng ánh sáng: 500Lm

Chất liệu: hợp kim nhôm, nhựa

BÓNG LED CHỐNG NƯỚC HUFA BB 02-5W

BÓNG LED CHỐNG NƯỚC HUFA BB 03-7W

BÓNG LED CHỐNG NƯỚC HUFA BB 03-7W

49.000 VNĐ

Công suất: 7W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Dòng ánh sáng: 700Lm

Chất liệu: hợp kim nhôm, nhựa

BÓNG LED CHỐNG NƯỚC HUFA BB 03-7W

BÓNG LED CHỐNG NƯỚC HUFA BB 04-9W

BÓNG LED CHỐNG NƯỚC HUFA BB 04-9W

60.000 VNĐ

Công suất: 9W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Dòng ánh sáng: 900Lm

Chất liệu: hợp kim nhôm, nhựa

BÓNG LED CHỐNG NƯỚC HUFA BB 04-9W

BÓNG LED CHỐNG NƯỚC HUFA BB 05-15W

BÓNG LED CHỐNG NƯỚC HUFA BB 05-15W

100.000 VNĐ

Công suất: 15W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Dòng ánh sáng: 1500Lm

Chất liệu: hợp kim nhôm, nhựa

BÓNG LED CHỐNG NƯỚC HUFA BB 05-15W

BÓNG LED CHỐNG NƯỚC HUFA BT 01-5W

BÓNG LED CHỐNG NƯỚC HUFA BT 01-5W

40.000 VNĐ

Công suất: 5W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Dòng ánh sáng: 500Lm

Chất liệu: hợp kim nhôm, nhựa

BÓNG LED CHỐNG NƯỚC HUFA BT 01-5W

BÓNG LED CHỐNG NƯỚC HUFA BT 02-10W

BÓNG LED CHỐNG NƯỚC HUFA BT 02-10W

54.000 VNĐ

Công suất: 10W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Dòng ánh sáng: 1000Lm

Chất liệu: hợp kim nhôm, nhựa

BÓNG LED CHỐNG NƯỚC HUFA BT 02-10W

BÓNG LED CHỐNG NƯỚC HUFA BT 03-15W

BÓNG LED CHỐNG NƯỚC HUFA BT 03-15W

65.000 VNĐ

Công suất: 15W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Dòng ánh sáng: 1500Lm

Chất liệu: hợp kim nhôm, nhựa

BÓNG LED CHỐNG NƯỚC HUFA BT 03-15W

BÓNG LED CHỐNG NƯỚC HUFA BT 04-20W

BÓNG LED CHỐNG NƯỚC HUFA BT 04-20W

80.000 VNĐ

Công suất: 20W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Dòng ánh sáng: 2000Lm

Chất liệu: hợp kim nhôm, nhựa

BÓNG LED CHỐNG NƯỚC HUFA BT 04-20W

BÓNG LED CHỐNG NƯỚC HUFA BT 05-30W

BÓNG LED CHỐNG NƯỚC HUFA BT 05-30W

110.000 VNĐ

Công suất: 30W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Dòng ánh sáng: 3000Lm

Chất liệu: hợp kim nhôm, nhựa

BÓNG LED CHỐNG NƯỚC HUFA BT 05-30W

BÓNG LED CHỐNG NƯỚC HUFA BT 06-50W

BÓNG LED CHỐNG NƯỚC HUFA BT 06-50W

180.000 VNĐ

Công suất: 50W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Dòng ánh sáng: 5000Lm

Chất liệu: hợp kim nhôm, nhựa

BÓNG LED CHỐNG NƯỚC HUFA BT 06-50W

BÓNG LED  HUFA BN 01-24W

BÓNG LED HUFA BN 01-24W

145.000 VNĐ

Công suất: 24W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Dòng ánh sáng: 2400Lm

Chất liệu: hợp kim nhôm, nhựa

BÓNG LED HUFA BN 01-24W

BÓNG ĐÈN LED  HUFA BN 02-36W

BÓNG ĐÈN LED HUFA BN 02-36W

166.000 VNĐ

Công suất: 36W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Dòng ánh sáng: 3600Lm

Chất liệu: hợp kim nhôm, nhựa

BÓNG ĐÈN LED HUFA BN 02-36W

BÓNG ĐÈN LED  HUFA BN 03-50W

BÓNG ĐÈN LED HUFA BN 03-50W

290.000 VNĐ

Công suất: 50W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Dòng ánh sáng: 5000Lm

Chất liệu: hợp kim nhôm, nhựa

BÓNG ĐÈN LED HUFA BN 03-50W