Google reCAPTCHA v3

BÓNG ĐÈN KHAPHACO

BÓNG ĐÈN KHAPHACO

BÓNG ĐÈN KHAPHACO

BÓNG ĐÈN KHAPHACO
BÓNG ĐÈN LED KHAPHACO X-2-18W

BÓNG ĐÈN LED KHAPHACO X-2-18W

252.000 VNĐ

Công suất: 18W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Dòng ánh sáng: 1800Lm

Chất liệu: hợp kim nhôm

BÓNG ĐÈN LED KHAPHACO X-2-18W

BÓNG ĐÈN LED KHAPHACO X-2-24W

BÓNG ĐÈN LED KHAPHACO X-2-24W

308.000 VNĐ

Công suất: 24W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Dòng ánh sáng: 2400Lm

Chất liệu: hợp kim nhôm

BÓNG ĐÈN LED KHAPHACO X-2-24W

BÓNG ĐÈN LED KHAPHACO X-2-36W

BÓNG ĐÈN LED KHAPHACO X-2-36W

420.000 VNĐ

Công suất: 36W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Dòng ánh sáng: 3600Lm

Chất liệu: hợp kim nhôm

BÓNG ĐÈN LED KHAPHACO X-2-36W

BÓNG ĐÈN LED KHAPHACO X-2-45W

BÓNG ĐÈN LED KHAPHACO X-2-45W

462.000 VNĐ

Công suất: 45W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Dòng ánh sáng: 4500Lm

Chất liệu: hợp kim nhôm

BÓNG ĐÈN LED KHAPHACO X-2-45W

BÓNG KÍN NƯỚC KHAPHACO 10W

BÓNG KÍN NƯỚC KHAPHACO 10W

101.000 VNĐ

Công suất: 10W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Dòng ánh sáng: 1000Lm

Chất liệu: Hợp kim nhôm và meka

BÓNG KÍN NƯỚC KHAPHACO 10W

BÓNG KÍN NƯỚC KHAPHACO 15W

BÓNG KÍN NƯỚC KHAPHACO 15W

115.000 VNĐ

Công suất: 15W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Dòng ánh sáng: 1500Lm

Chất liệu: Nhựa chống cháy

BÓNG KÍN NƯỚC KHAPHACO 15W

BÓNG KÍN NƯỚC KHAPHACO 20W

BÓNG KÍN NƯỚC KHAPHACO 20W

138.000 VNĐ

Công suất: 20W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Dòng ánh sáng: 2000Lm

Chất liệu: Nhựa và hợp kim nhộm

BÓNG KÍN NƯỚC KHAPHACO 20W

BÓNG KÍN NƯỚC KHAPHACO 60W

BÓNG KÍN NƯỚC KHAPHACO 60W

546.000 VNĐ

Công suất: 60W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Dòng ánh sáng: 6000Lm

Chất liệu: Nhựa và hợp kim nhôm

BÓNG KÍN NƯỚC KHAPHACO 60W

BÓNG KÍN NƯỚC KHAPHACO 40W

BÓNG KÍN NƯỚC KHAPHACO 40W

322.000 VNĐ

Công suất: 40W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Dòng ánh sáng: 4000Lm

Chất liệu: Nhựa và hợp kim nhôm

BÓNG KÍN NƯỚC KHAPHACO 40W

BÓNG KÍN NƯỚC KHAPHACO 30W

BÓNG KÍN NƯỚC KHAPHACO 30W

231.000 VNĐ

Công suất: 30W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Dòng ánh sáng: 3000Lm

Chất liệu: Nhựa và hợp kim nhôm

BÓNG KÍN NƯỚC KHAPHACO 30W

BÓNG TRÒN KHAPHACO 3W

BÓNG TRÒN KHAPHACO 3W

53.900 VNĐ

Công suất: 3W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Dòng ánh sáng: 300Lm

Chất liệu: sứ+thủy tinh

BÓNG TRÒN KHAPHACO 3W

BÓNG TRÒN KHAPHACO 5W

BÓNG TRÒN KHAPHACO 5W

70.000 VNĐ

Công suất: 5W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Dòng ánh sáng: 500Lm

Chất liệu: sứ+thủy tinh

BÓNG TRÒN KHAPHACO 5W

BÓNG TRÒN KHAPHACO 7W

BÓNG TRÒN KHAPHACO 7W

85.000 VNĐ

Công suất: 7W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Dòng ánh sáng: 700Lm

Chất liệu: sứ+thủy tinh

BÓNG TRÒN KHAPHACO 7W

BÓNG TRÒN KHAPHACO 9W

BÓNG TRÒN KHAPHACO 9W

105.000 VNĐ

Công suất: 9W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Dòng ánh sáng: 900Lm

Chất liệu: Nhựa chống cháy

BÓNG TRÒN KHAPHACO 9W

BÓNG TRÒN KHAPHACO 12W

BÓNG TRÒN KHAPHACO 12W

126.000 VNĐ

Công suất: 12W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Dòng ánh sáng: 1200Lm

Chất liệu: nhựa chống cháy

BÓNG TRÒN KHAPHACO 12W

BÓNG TRÒN KHAPHACO 24W

BÓNG TRÒN KHAPHACO 24W

343.000 VNĐ

Công suất: 24W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Dòng ánh sáng: 2400Lm

Chất liệu:hợp kim nhôm+Nhựa chống cháy

BÓNG TRÒN KHAPHACO 24W

BÓNG ĐĨA BAY KHAPHACO 15W

BÓNG ĐĨA BAY KHAPHACO 15W

224.000 VNĐ

Công suất: 15W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Dòng ánh sáng: 1500Lm

Chất liệu: Hợp kim nhôm+nhựa cc

BÓNG ĐĨA BAY KHAPHACO 15W

BÓNG ĐĨA BAY KHAPHACO 30W

BÓNG ĐĨA BAY KHAPHACO 30W

420.000 VNĐ

Công suất: 30W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Dòng ánh sáng: 3000Lm

Chất liệu: Hợp kim nhôm+nhựa cc

BÓNG ĐĨA BAY KHAPHACO 30W

BÓNG NHỌN ĐUI E27 TRONG 3W

BÓNG NHỌN ĐUI E27 TRONG 3W

672.000 VNĐ

Công suất: 3W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Dòng ánh sáng: 300Lm

Chất liệu: Thủy tinh+nhựa cc

BÓNG NHỌN ĐUI E27 TRONG 3W

BÓNG NHỌN ĐUI E14 TRONG 3W

BÓNG NHỌN ĐUI E14 TRONG 3W

67.200 VNĐ

Công suất: 3W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Dòng ánh sáng: 300Lm

Chất liệu: Thủy tinh+nhựa cc

BÓNG NHỌN ĐUI E14 TRONG 3W

BÓNG NẾN ĐUI E14 TRONG 3W

BÓNG NẾN ĐUI E14 TRONG 3W

67.200 VNĐ

Công suất: 3W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Dòng ánh sáng: 300Lm

Chất liệu: Thủy tinh+nhựa cc

BÓNG NẾN ĐUI E14 TRONG 3W

BÓNG NHỌN ĐUI E14 ĐỤC 3W

BÓNG NHỌN ĐUI E14 ĐỤC 3W

67.200 VNĐ

Công suất: 3W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Dòng ánh sáng: 300Lm

Chất liệu: Thủy tinh+nhựa cc

BÓNG NHỌN ĐUI E14 ĐỤC 3W

BÓNG NẾN ĐUI E14 ĐỤC 3W

BÓNG NẾN ĐUI E14 ĐỤC 3W

67.200 VNĐ

Công suất: 3W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Dòng ánh sáng: 300Lm

Chất liệu: Thủy tinh+nhựa cc

BÓNG NẾN ĐUI E14 ĐỤC 3W

BÓNG NẾN VÀNG ĐUI E14 TRONG 5W

BÓNG NẾN VÀNG ĐUI E14 TRONG 5W

84.000 VNĐ

Công suất: 5W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Dòng ánh sáng: 500Lm

Chất liệu: Hợp kim nhôm+nhựa cc

BÓNG NẾN VÀNG ĐUI E14 TRONG 5W

BÓNG U LED KHAPHACO 5W

BÓNG U LED KHAPHACO 5W

77.000 VNĐ

Công suất: 5W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Dòng ánh sáng: 500Lm

Chất liệu: Thủy tinh+nhựa cc

BÓNG U LED KHAPHACO 5W

BÓNG U LED KHAPHACO 12W

BÓNG U LED KHAPHACO 12W

105.000 VNĐ

Công suất: 12W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Dòng ánh sáng: 1200Lm

Chất liệu: Thủy tinh+nhựa cc

BÓNG U LED KHAPHACO 12W

BÓNG U LED KHAPHACO 30W

BÓNG U LED KHAPHACO 30W

280.000 VNĐ

Công suất: 30W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Dòng ánh sáng: 3000Lm

Chất liệu: Thủy tinh+nhựa cc

BÓNG U LED KHAPHACO 30W

BÓNG LED CÓ CHỤP KHAPHACO 15W

BÓNG LED CÓ CHỤP KHAPHACO 15W

175.000 VNĐ

Công suất: 15W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Dòng ánh sáng: 1500Lm

Chất liệu: nhựa chống cháy

BÓNG LED CÓ CHỤP KHAPHACO 15W

BÓNG LED CÓ CHỤP KHAPHACO 9W

BÓNG LED CÓ CHỤP KHAPHACO 9W

126.000 VNĐ

Công suất: 9W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Dòng ánh sáng: 900Lm

Chất liệu: nhựa chống cháy

BÓNG LED CÓ CHỤP KHAPHACO 9W

BÓNG GHIM LED KHAPHACO MR16-4W

BÓNG GHIM LED KHAPHACO MR16-4W

55.000 VNĐ

Công suất: 4W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Dòng ánh sáng: 400Lm

Chất liệu: Hợp kim nhôm và nhựa cc

BÓNG GHIM LED KHAPHACO MR16-4W