Google reCAPTCHA v3

BÓNG ĐÈN KINGLED

BÓNG ĐÈN KINGLED

BÓNG ĐÈN KINGLED

BÓNG ĐÈN KINGLED
BÓNG ĐÈN KINGLED LB-5-A60

BÓNG ĐÈN KINGLED LB-5-A60

50.000 VNĐ

Công suất: 5W

Ánh sáng: 3000k/6000k

Kích thước:phi 60*108mm

Chất liệu: nhựa PC cao cấp

BÓNG ĐÈN KINGLED LB-5-A60

BÓNG ĐÈN KINGLED LB-9-A60

BÓNG ĐÈN KINGLED LB-9-A60

58.000 VNĐ

Công suất: 9W

Ánh sáng: 3000k/6000k

Kích thước:phi 60*108mm

Chất liệu: nhựa PC cao cấp

BÓNG ĐÈN KINGLED LB-9-A60

BÓNG ĐÈN KINGLED LB-13-A60

BÓNG ĐÈN KINGLED LB-13-A60

82.000 VNĐ

Công suất: 13W

Ánh sáng: 3000k/6000k

Kích thước:phi 60*120mm

Chất liệu: nhựa PC cao cấp

BÓNG ĐÈN KINGLED LB-13-A60

BÓNG ĐÈN KINGLED LB-15-A70

BÓNG ĐÈN KINGLED LB-15-A70

94.000 VNĐ

Công suất: 15W

Ánh sáng: 3000k/6000k

Kích thước:phi 70*134mm

Chất liệu: nhựa PC cao cấp

BÓNG ĐÈN KINGLED LB-15-A70

BÓNG ĐÈN KINGLED LB-20-T80

BÓNG ĐÈN KINGLED LB-20-T80

177.000 VNĐ

Công suất: 20W

Ánh sáng: 3000k/6000k

Kích thước:phi 80*150mm

Chất liệu: nhựa PC cao cấp

BÓNG ĐÈN KINGLED LB-20-T80

BÓNG ĐÈN KINGLED LB-30-T100

BÓNG ĐÈN KINGLED LB-30-T100

237.000 VNĐ

Công suất: 30W

Ánh sáng: 3000k/6000k

Kích thước:phi 100*180mm

Chất liệu: nhựa PC cao cấp

BÓNG ĐÈN KINGLED LB-30-T100

BÓNG ĐÈN KINGLED LB-40-T120

BÓNG ĐÈN KINGLED LB-40-T120

310.000 VNĐ

Công suất: 40W

Ánh sáng: 3000k/6000k

Kích thước:phi 60*210mm

Chất liệu: nhựa PC cao cấp

BÓNG ĐÈN KINGLED LB-40-T120