Google reCAPTCHA v3

BÓNG ĐÈN LED ELINK

BÓNG ĐÈN LED ELINK

BÓNG ĐÈN LED ELINK

BÓNG ĐÈN LED ELINK
BÓNG ĐÈN LED ELINK EBB-A-3

BÓNG ĐÈN LED ELINK EBB-A-3

39.000 VNĐ

Công suất: 3W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: D45*H86mm

Chất liệu: Nhựa PC chống cháy

BÓNG ĐÈN LED ELINK EBB-A-3

BÓNG ĐÈN LED ELINK EBB-A-5

BÓNG ĐÈN LED ELINK EBB-A-5

58.000 VNĐ

Công suất: 5W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: D60*H108mm

Chất liệu: Nhựa PC chống cháy

BÓNG ĐÈN LED ELINK EBB-A-5

BÓNG ĐÈN LED ELINK EBB-A-7

BÓNG ĐÈN LED ELINK EBB-A-7

78.000 VNĐ

Công suất: 7W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: D60*H108mm

Chất liệu: Nhựa PC chống cháy

BÓNG ĐÈN LED ELINK EBB-A-7

BÓNG ĐÈN LED ELINK EBB-A-9

BÓNG ĐÈN LED ELINK EBB-A-9

83.000 VNĐ

Công suất: 9W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: D60*H108mm

Chất liệu: Nhựa PC chống cháy

BÓNG ĐÈN LED ELINK EBB-A-9

BÓNG ĐÈN LED ELINK EBB-A-12

BÓNG ĐÈN LED ELINK EBB-A-12

115.000 VNĐ

Công suất: 12W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: D70*H122mm

Chất liệu: Nhựa PC chống cháy

BÓNG ĐÈN LED ELINK EBB-A-12

BÓNG ĐÈN LED ELINK EBB-A-14

BÓNG ĐÈN LED ELINK EBB-A-14

143.000 VNĐ

Công suất: 14W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: D80*H135mm

Chất liệu: Nhựa PC chống cháy

BÓNG ĐÈN LED ELINK EBB-A-14

BÓNG ĐÈN LED ELINK EBB-C-10

BÓNG ĐÈN LED ELINK EBB-C-10

158.000 VNĐ

Công suất: 10W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: D60*H115mm

Chất liệu: Nhôm đúc và nhựa PC

BÓNG ĐÈN LED ELINK EBB-C-10

BÓNG ĐÈN LED ELINK EBB-C-15

BÓNG ĐÈN LED ELINK EBB-C-15

198.000 VNĐ

Công suất: 15W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: D70*H125mm

Chất liệu: Nhôm đúc và nhựa PC

BÓNG ĐÈN LED ELINK EBB-C-15

BÓNG ĐÈN LED ELINK EBB-C-20

BÓNG ĐÈN LED ELINK EBB-C-20

228.000 VNĐ

Công suất: 20W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: D80*H150mm

Chất liệu: Nhôm đúc và nhựa PC

BÓNG ĐÈN LED ELINK EBB-C-20

BÓNG ĐÈN LED ELINK EBB-C-30

BÓNG ĐÈN LED ELINK EBB-C-30

318.000 VNĐ

Công suất: 30W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: D100*H182mm

Chất liệu: Nhôm đúc và nhựa PC

BÓNG ĐÈN LED ELINK EBB-C-30

BÓNG ĐÈN LED ELINK EBB-C-40

BÓNG ĐÈN LED ELINK EBB-C-40

462.000 VNĐ

Công suất: 40W

Ánh sáng: 6000K

Kích thước: D118*H212mm

Chất liệu: Nhôm đúc và nhựa PC

BÓNG ĐÈN LED ELINK EBB-C-40

BÓNG ĐÈN LED ELINK EBB-C-50

BÓNG ĐÈN LED ELINK EBB-C-50

580.000 VNĐ

Công suất: 50W

Ánh sáng: 6000K

Kích thước: D120*H220mm

Chất liệu: Nhôm đúc và nhựa PC

BÓNG ĐÈN LED ELINK EBB-C-50

BÓNG ĐÈN LED ELINK EBB-C-70

BÓNG ĐÈN LED ELINK EBB-C-70

920.000 VNĐ

Công suất: 70W

Ánh sáng: 6000K

Kích thước: D135*H260mm

Chất liệu: Nhôm đúc và nhựa PC

BÓNG ĐÈN LED ELINK EBB-C-70

BÓNG ĐÈN LED ELINK EBB-C-90

BÓNG ĐÈN LED ELINK EBB-C-90

1.150.000 VNĐ

Công suất: 90W

Ánh sáng: 6000K

Kích thước: D150*H265mm

Chất liệu: Nhôm đúc và nhựa PC

BÓNG ĐÈN LED ELINK EBB-C-90