Google reCAPTCHA v3

CHOÁ ĐÈN LED ELINK

CHOÁ ĐÈN LED ELINK

CHOÁ ĐÈN LED ELINK

CHOÁ ĐÈN LED ELINK
ĐÈN TREO TRẦN ELINK ECNS-9W

ĐÈN TREO TRẦN ELINK ECNS-9W

106.000 VNĐ

Công suất: 9W 

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước D240xH69mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN TREO TRẦN ELINK ECNS-9W

ĐÈN TREO TRẦN ELINK ECNS-12W

ĐÈN TREO TRẦN ELINK ECNS-12W

140.000 VNĐ

Công suất: 12W 

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước D220xH93mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN TREO TRẦN ELINK ECNS-12W

ĐÈN TREO TRẦN ELINK ECNS-20W

ĐÈN TREO TRẦN ELINK ECNS-20W

220.000 VNĐ

Công suất: 20W 

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước D300xH98mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN TREO TRẦN ELINK ECNS-20W

ĐÈN TREO TRẦN ELINK ECNS-30W

ĐÈN TREO TRẦN ELINK ECNS-30W

280.000 VNĐ

Công suất: 30W 

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước D320xH118mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN TREO TRẦN ELINK ECNS-30W