Google reCAPTCHA v3

ĐÈN ÂM CẦU THANG - CHỈ ĐƯỜNG GSLIGHTING

ĐÈN ÂM CẦU THANG - CHỈ ĐƯỜNG GSLIGHTING

ĐÈN ÂM CẦU THANG - CHỈ ĐƯỜNG GSLIGHTING

ĐÈN ÂM CẦU THANG - CHỈ ĐƯỜNG GSLIGHTING
ĐÈN ÂM CẦU THANG - CHỈ ĐƯỜNG GSCT3 - 3W

ĐÈN ÂM CẦU THANG - CHỈ ĐƯỜNG GSCT3 - 3W

200.000 VNĐ

Công suất: 3W

Ánh sáng: 3000/6000K

Kích thước: phi 170*70 mm

IP: 65

ĐÈN ÂM CẦU THANG - CHỈ ĐƯỜNG GSCT3 - 3W

ĐÈN ÂM CẦU THANG - CHỈ ĐƯỜNG GSCT2 - 2W

ĐÈN ÂM CẦU THANG - CHỈ ĐƯỜNG GSCT2 - 2W

150.000 VNĐ

Công suất: 2W

Ánh sáng: 3000/6000K

Kích thước: phi 110*50 mm

IP: 65

ĐÈN ÂM CẦU THANG - CHỈ ĐƯỜNG GSCT2 - 2W