Google reCAPTCHA v3

ĐÈN ÂM ĐẤT COB GSLIGHTING

ĐÈN ÂM ĐẤT COB GSLIGHTING

ĐÈN ÂM ĐẤT COB GSLIGHTING

ĐÈN ÂM ĐẤT COB GSLIGHTING
ĐÈN ÂM ĐẤT COB GSCOB10 - 10W

ĐÈN ÂM ĐẤT COB GSCOB10 - 10W

910.000 VNĐ

Công suất: 10W

Ánh sáng: 3000/6000K

Kích thước: phi 180*65mm

Góc chiếu 35 độ

IP: 65

ĐÈN ÂM ĐẤT COB GSCOB10 - 10W

ĐÈN ÂM ĐẤT COB GSCOB20 - 20W

ĐÈN ÂM ĐẤT COB GSCOB20 - 20W

1.550.000 VNĐ

Công suất: 20W

Ánh sáng: 3000/6000K

Kích thước: phi 200*80mm

Góc chiếu 45 độ

IP: 65

ĐÈN ÂM ĐẤT COB GSCOB20 - 20W

ĐÈN ÂM ĐẤT COB GSCOB30 - 30W

ĐÈN ÂM ĐẤT COB GSCOB30 - 30W

1.950.000 VNĐ

Công suất: 30W

Ánh sáng: 3000/6000K

Kích thước: phi 250*80mm

Góc chiếu 60 độ

IP: 65

ĐÈN ÂM ĐẤT COB GSCOB30 - 30W

ĐÈN ÂM ĐẤT COB GSCOB50 - 50W

ĐÈN ÂM ĐẤT COB GSCOB50 - 50W

2.380.000 VNĐ

Công suất: 50W

Ánh sáng: 3000/6000K

Kích thước: phi 300*100mm

Góc chiếu 90 độ

IP: 65

ĐÈN ÂM ĐẤT COB GSCOB50 - 50W