Google reCAPTCHA v3

ĐÈN ÂM ĐẤT KHAPHACO

ĐÈN ÂM ĐẤT KHAPHACO

ĐÈN ÂM ĐẤT KHAPHACO

ĐÈN ÂM ĐẤT KHAPHACO
ĐÈN ÂM ĐẤT KHAPHACO DMD-C-2W

ĐÈN ÂM ĐẤT KHAPHACO DMD-C-2W

168.000 VNĐ

SỬ DỤNG CHÍP LED MỸ BRIDGELUX

Công suất: 2W

Ánh sáng: 2700K, IP: 65

Kích thước: L110*W45*H55mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN ÂM ĐẤT KHAPHACO DMD-C-2W

ĐÈN ÂM ĐẤT KHAPHACO DMD-C-3W

ĐÈN ÂM ĐẤT KHAPHACO DMD-C-3W

238.000 VNĐ

SỬ DỤNG CHÍP LED MỸ BRIDGELUX

Công suất: 3W

Ánh sáng: 2700K, IP: 65

Kích thước: L170*W70*H55mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN ÂM ĐẤT KHAPHACO DMD-C-3W

ĐÈN ÂM ĐẤT KHAPHACO DMD-C-6W

ĐÈN ÂM ĐẤT KHAPHACO DMD-C-6W

1.610.000 VNĐ

SỬ DỤNG CHÍP LED MỸ BRIDGELUX

Công suất: 3W

Ánh sáng: 2700K, IP: 65

Kích thước: L300*W90*H60mm

Chất liệu: hợp kim nhôm và thép

ĐÈN ÂM ĐẤT KHAPHACO DMD-C-6W

ĐÈN ÂM ĐẤT KHAPHACO DMD-C-2W

ĐÈN ÂM ĐẤT KHAPHACO DMD-C-2W

1.988.000 VNĐ

SỬ DỤNG CHÍP LED MỸ BRIDGELUX

Công suất: 9W

Ánh sáng: 2700K, IP: 65

Kích thước: L300*W90*H65mm

Chất liệu: hợp kim nhôm và thép

ĐÈN ÂM ĐẤT KHAPHACO DMD-C-2W

ĐÈN ÂM ĐẤT KHAPHACO DMD-C-18W

ĐÈN ÂM ĐẤT KHAPHACO DMD-C-18W

2.632.000 VNĐ

SỬ DỤNG CHÍP LED MỸ BRIDGELUX

Công suất: 18W

Ánh sáng: 2700K, IP: 65

Kích thước: L1000*W90*H65mm

Chất liệu: hợp kim nhôm và thép

ĐÈN ÂM ĐẤT KHAPHACO DMD-C-18W

ĐÈN ÂM ĐẤT KHAPHACO DMD-COB-3W

ĐÈN ÂM ĐẤT KHAPHACO DMD-COB-3W

266.000 VNĐ

SỬ DỤNG CHÍP LED MỸ BRIDGELUX

Công suất: 3W

Ánh sáng: 2700K, IP: 65

Kích thước: Phi 80*H70mm

Chất liệu: hợp kim nhôm và thép

ĐÈN ÂM ĐẤT KHAPHACO DMD-COB-3W

ĐÈN ÂM ĐẤT KHAPHACO DMD-3*1W

ĐÈN ÂM ĐẤT KHAPHACO DMD-3*1W

588.000 VNĐ

SỬ DỤNG CHÍP LED MỸ BRIDGELUX

Công suất: 3*1W

Ánh sáng: 2700K, IP: 65

Kích thước: 80*H70mm

Chất liệu: hợp kim nhôm và thép

ĐÈN ÂM ĐẤT KHAPHACO DMD-3*1W

ĐÈN ÂM ĐẤT KHAPHACO DMD-12W

ĐÈN ÂM ĐẤT KHAPHACO DMD-12W

1.078.000 VNĐ

SỬ DỤNG CHÍP LED MỸ BRIDGELUX

Công suất: 12W

Ánh sáng: 2700K, IP: 65

Kích thước: phi 180*H90mm

Chất liệu: hợp kim nhôm và thép

ĐÈN ÂM ĐẤT KHAPHACO DMD-12W

ĐÈN ÂM ĐẤT KHAPHACO DMD-18W

ĐÈN ÂM ĐẤT KHAPHACO DMD-18W

1.345.000 VNĐ

SỬ DỤNG CHÍP LED MỸ BRIDGELUX

Công suất: 18W

Ánh sáng: 2700K, IP: 65

Kích thước: Phi 200*H90mm

Chất liệu: hợp kim nhôm và thép

ĐÈN ÂM ĐẤT KHAPHACO DMD-18W