ĐÈN ÂM NƯỚC BÁNH XE GSLIGHTING

ĐÈN ÂM NƯỚC BÁNH XE GSLIGHTING

ĐÈN ÂM NƯỚC BÁNH XE GSLIGHTING

ĐÈN ÂM NƯỚC BÁNH XE GSLIGHTING
ĐÈN ÂM NƯỚC BÁNH XE GSBX6 - 6W

ĐÈN ÂM NƯỚC BÁNH XE GSBX6 - 6W

810.000 VNĐ

Công suất: 6W

Ánh sáng: 3000/6000/đổi màu

Kích thước: phi 130*60 mm

IP: 68

ĐÈN ÂM NƯỚC BÁNH XE GSBX6 - 6W

ĐÈN ÂM NƯỚC BÁNH XE GSBX9 - 9W

ĐÈN ÂM NƯỚC BÁNH XE GSBX9 - 9W

930.000 VNĐ

Công suất: 9W

Ánh sáng: 3000/6000/đổi màu

Kích thước: phi 160*60 mm

IP: 68

ĐÈN ÂM NƯỚC BÁNH XE GSBX9 - 9W