Google reCAPTCHA v3

ĐÈN ÂM NƯỚC BÁNH XE GSLIGHTING

ĐÈN ÂM NƯỚC BÁNH XE GSLIGHTING

ĐÈN ÂM NƯỚC BÁNH XE GSLIGHTING

ĐÈN ÂM NƯỚC BÁNH XE GSLIGHTING
ĐÈN ÂM NƯỚC BÁNH XE GSBX6 - 6W

ĐÈN ÂM NƯỚC BÁNH XE GSBX6 - 6W

810.000 VNĐ

Công suất: 6W

Ánh sáng: 3000/6000/đổi màu

Kích thước: phi 130*60 mm

IP: 68

ĐÈN ÂM NƯỚC BÁNH XE GSBX6 - 6W

ĐÈN ÂM NƯỚC BÁNH XE GSBX9 - 9W

ĐÈN ÂM NƯỚC BÁNH XE GSBX9 - 9W

930.000 VNĐ

Công suất: 9W

Ánh sáng: 3000/6000/đổi màu

Kích thước: phi 160*60 mm

IP: 68

ĐÈN ÂM NƯỚC BÁNH XE GSBX9 - 9W