Google reCAPTCHA v3

ĐÈN ÂM NƯỚC CÓ ĐỂ GSLIGHTING

ĐÈN ÂM NƯỚC CÓ ĐỂ GSLIGHTING

ĐÈN ÂM NƯỚC CÓ ĐỂ GSLIGHTING

ĐÈN ÂM NƯỚC CÓ ĐỂ GSLIGHTING
ĐÈN ÂM NƯỚC CÓ ĐỂ GSN3 - 3W

ĐÈN ÂM NƯỚC CÓ ĐỂ GSN3 - 3W

460.000 VNĐ

Công suất: 3W

Ánh sáng: 3000/6000/đổi màu

Kích thước: phi 82mm

IP: 68

ĐÈN ÂM NƯỚC CÓ ĐỂ GSN3 - 3W

ĐÈN ÂM NƯỚC CÓ ĐỂ GSN6 - 6W

ĐÈN ÂM NƯỚC CÓ ĐỂ GSN6 - 6W

630.000 VNĐ

Công suất: 3W

Ánh sáng: 3000/6000/đổi màu

Kích thước: phi 120 mm

IP: 68

ĐÈN ÂM NƯỚC CÓ ĐỂ GSN6 - 6W