ĐÈN ÂM NƯỚC CÓ ĐỂ GSLIGHTING

ĐÈN ÂM NƯỚC CÓ ĐỂ GSLIGHTING

ĐÈN ÂM NƯỚC CÓ ĐỂ GSLIGHTING

ĐÈN ÂM NƯỚC CÓ ĐỂ GSLIGHTING
ĐÈN ÂM NƯỚC CÓ ĐỂ GSN3 - 3W

ĐÈN ÂM NƯỚC CÓ ĐỂ GSN3 - 3W

460.000 VNĐ

Công suất: 3W

Ánh sáng: 3000/6000/đổi màu

Kích thước: phi 82mm

IP: 68

ĐÈN ÂM NƯỚC CÓ ĐỂ GSN3 - 3W

ĐÈN ÂM NƯỚC CÓ ĐỂ GSN6 - 6W

ĐÈN ÂM NƯỚC CÓ ĐỂ GSN6 - 6W

630.000 VNĐ

Công suất: 3W

Ánh sáng: 3000/6000/đổi màu

Kích thước: phi 120 mm

IP: 68

ĐÈN ÂM NƯỚC CÓ ĐỂ GSN6 - 6W