Google reCAPTCHA v3

ĐÈN ÂM NƯỚC KHAPHACO

ĐÈN ÂM NƯỚC KHAPHACO

ĐÈN ÂM NƯỚC KHAPHACO

ĐÈN ÂM NƯỚC KHAPHACO
ĐÈN ÂM NƯỚC BÁNH XE PQD-6W

ĐÈN ÂM NƯỚC BÁNH XE PQD-6W

1.022.000 VNĐ

Chíp LED Epistar

Công suất: 6W

Ánh sáng: RGB, IP: 68

Kích thước: 110*H42mm

Chất liệu: Thép không gỉ

 

ĐÈN ÂM NƯỚC BÁNH XE PQD-6W

ĐÈN ÂM NƯỚC BÁNH XE PQD-9W

ĐÈN ÂM NƯỚC BÁNH XE PQD-9W

1.232.000 VNĐ

Chíp LED Epistar

Công suất: 9W

Ánh sáng: RGB, IP: 68

Kích thước: 160*H85mm

Chất liệu: Thép không gỉ

ĐÈN ÂM NƯỚC BÁNH XE PQD-9W

ĐÈN ÂM NƯỚC BÁNH XE PQD-12W

ĐÈN ÂM NƯỚC BÁNH XE PQD-12W

1.470.000 VNĐ

Chíp LED Epistar

Công suất: 12W

Ánh sáng: RGB, IP: 68

Kích thước: 180*H85mm

Chất liệu: Thép không gỉ

ĐÈN ÂM NƯỚC BÁNH XE PQD-12W

ĐÈN ÂM NƯỚC BÁNH XE PQD-18W

ĐÈN ÂM NƯỚC BÁNH XE PQD-18W

1.988.000 VNĐ

Chíp LED Epistar

Công suất: 18W

Ánh sáng: RGB, IP: 68

Kích thước: 200*H85mm

Chất liệu: Thép không gỉ

ĐÈN ÂM NƯỚC BÁNH XE PQD-18W

ĐÈN ÂM NƯỚC  CÓ ĐẾ SDD-5W

ĐÈN ÂM NƯỚC CÓ ĐẾ SDD-5W

980.000 VNĐ

Điện áp: AC24V

Công suất: 5W

Ánh sáng: RGB, IP: 68

Kích thước: 120*H165mm

Chất liệu: Thép không gỉ

ĐÈN ÂM NƯỚC CÓ ĐẾ SDD-5W

ĐÈN ÂM NƯỚC  CÓ ĐẾ SDD-7W

ĐÈN ÂM NƯỚC CÓ ĐẾ SDD-7W

1.246.000 VNĐ

Điện áp: AC24V

Công suất: 7W

Ánh sáng: RGB, IP: 68

Kích thước: 150*H160mm

Chất liệu: Thép không gỉ

ĐÈN ÂM NƯỚC CÓ ĐẾ SDD-7W

ĐÈN ÂM NƯỚC  CÓ ĐẾ SDD-9W

ĐÈN ÂM NƯỚC CÓ ĐẾ SDD-9W

1.288.000 VNĐ

Điện áp: AC24V

Công suất: 9W

Ánh sáng: RGB, IP: 68

Kích thước: 150*H160mm

Chất liệu: Thép không gỉ

ĐÈN ÂM NƯỚC CÓ ĐẾ SDD-9W

ĐÈN ÂM NƯỚC  CÓ ĐẾ SDD-12W

ĐÈN ÂM NƯỚC CÓ ĐẾ SDD-12W

1.386.000 VNĐ

Điện áp: AC24V

Công suất: 12W

Ánh sáng: RGB, IP: 68

Kích thước: 160*H200mm

Chất liệu: Thép không gỉ

ĐÈN ÂM NƯỚC CÓ ĐẾ SDD-12W

ĐÈN ÂM NƯỚC  CÓ ĐẾ SDD-18W

ĐÈN ÂM NƯỚC CÓ ĐẾ SDD-18W

2.520.000 VNĐ

Điện áp: AC24V

Công suất: 18W

Ánh sáng: RGB, IP: 68

Kích thước: 190*H205mm

Chất liệu: Thép không gỉ

ĐÈN ÂM NƯỚC CÓ ĐẾ SDD-18W