Google reCAPTCHA v3

THIÊN ĐƯỜNG ÁNH SÁNG

THIÊN ĐƯỜNG ÁNH SÁNG

THIÊN ĐƯỜNG ÁNH SÁNG

ĐÈN BÀN LED HOME
ĐÈN BÀN HỌC BẢO VỆ THỊ LỰC LH-DB018

ĐÈN BÀN HỌC BẢO VỆ THỊ LỰC LH-DB018

1.490.000 VNĐ

Tích hợp Bluetooth nghe nhạc...

Công suất: 12W

Ánh sáng: trắng

Tăng giảm được ánh sáng

ĐÈN BÀN HỌC BẢO VỆ THỊ LỰC LH-DB018

ĐÈN BÀN HỌC BẢO VỆ THỊ LỰC LH-DB011

ĐÈN BÀN HỌC BẢO VỆ THỊ LỰC LH-DB011

1.350.000 VNĐ

Công suất: 10w

Ánh sáng: trắng, vàng, trung tính

Tăng giảm được ánh sáng

Kích thước: 19x12,7x41cm

ĐÈN BÀN HỌC BẢO VỆ THỊ LỰC LH-DB011

ĐÈN BÀN HỌC BẢO VỆ THỊ LỰC LH-DB012

ĐÈN BÀN HỌC BẢO VỆ THỊ LỰC LH-DB012

1.150.000 VNĐ

Tích hợp cổng USB

Công suất: 10W

Ánh sáng: trắng, trung tính, vàng

Tăng giảm được ánh sáng

ĐÈN BÀN HỌC BẢO VỆ THỊ LỰC LH-DB012

ĐÈN BÀN HỌC BẢO VỆ THỊ LỰC LH-DB013

ĐÈN BÀN HỌC BẢO VỆ THỊ LỰC LH-DB013

1.450.000 VNĐ

Tích hợp đồng hồ, ngày tháng...

Công suất: 8W

Ánh sáng: trắng

Tăng giảm được ánh sáng

ĐÈN BÀN HỌC BẢO VỆ THỊ LỰC LH-DB013

ĐÈN BÀN HỌC BẢO VỆ THỊ LỰC LH-DB015

ĐÈN BÀN HỌC BẢO VỆ THỊ LỰC LH-DB015

1.650.000 VNĐ

Tích hợp nghe nhạc,nghe điện thoại

Công suất: 10W

Ánh sáng: trắng, vàng, trung tính

Tăng giảm được ánh sáng

ĐÈN BÀN HỌC BẢO VỆ THỊ LỰC LH-DB015

ĐÈN BÀN HỌC BẢO VỆ THỊ LỰC LH-DB09

ĐÈN BÀN HỌC BẢO VỆ THỊ LỰC LH-DB09

749.000 VNĐ

Tích hợp đèn ngủ đổi màu

Ánh sáng: trắng; Vỏ: trắng

Công tắc cảm ứng

Tăng giảm được ánh sáng

ĐÈN BÀN HỌC BẢO VỆ THỊ LỰC LH-DB09

ĐÈN BÀN HỌC BẢO VỆ THỊ LỰC LH-DB010

ĐÈN BÀN HỌC BẢO VỆ THỊ LỰC LH-DB010

990.000 VNĐ

Tích hợp cổng USB

Công suất 10W

Ánh sáng: trắng,vàng,trung tính

Tăng giảm được ánh sáng

ĐÈN BÀN HỌC BẢO VỆ THỊ LỰC LH-DB010

ĐÈN BÀN HỌC BẢO VỆ THỊ LỰC LH-DB016

ĐÈN BÀN HỌC BẢO VỆ THỊ LỰC LH-DB016

790.000 VNĐ

Công Suất: 7w

Ánh sáng: trắng

Công tắc cảm ứng

Tăng giảm được ánh sáng

ĐÈN BÀN HỌC BẢO VỆ THỊ LỰC LH-DB016

ĐÈN BÀN HỌC BẢO VỆ THỊ LỰC LH-DB01

ĐÈN BÀN HỌC BẢO VỆ THỊ LỰC LH-DB01

390.000 VNĐ

Sử dụng chíp LED EPISTAR.

Công suất: 5W

 Ánh sáng: trắng.

Vỏ: hồng, x.lá,x.dương.

ĐÈN BÀN HỌC BẢO VỆ THỊ LỰC LH-DB01

ĐÈN BÀN HỌC BẢO VỆ THỊ LỰC LH-DB02

ĐÈN BÀN HỌC BẢO VỆ THỊ LỰC LH-DB02

390.000 VNĐ

Sử dụng chíp LED EPISTAR

Công suất: 5w

Ánh sáng: trắng

Vỏ: hồng, xanh dương

ĐÈN BÀN HỌC BẢO VỆ THỊ LỰC LH-DB02

ĐÈN BÀN HỌC BẢO VỆ THỊ LỰC LH-DB03

ĐÈN BÀN HỌC BẢO VỆ THỊ LỰC LH-DB03

450.000 VNĐ

Sử dụng chíp LED EPISTAR

Công suất: 5W

 Ánh sáng:trắng,t,tính,vàng

Vỏ: hồng, xanh dương 

ĐÈN BÀN HỌC BẢO VỆ THỊ LỰC LH-DB03

ĐÈN BÀN HỌC BẢO VỆ THỊ LỰC LH-DB04

ĐÈN BÀN HỌC BẢO VỆ THỊ LỰC LH-DB04

370.000 VNĐ

Sử dụng chíp LED EPISTAR

Công suất: 5w

 Ánh sáng: trắng

Vỏ: hồng, x.lá,x.dương 

ĐÈN BÀN HỌC BẢO VỆ THỊ LỰC LH-DB04

ĐÈN BÀN HỌC BẢO VỆ THỊ LỰC LH-DB05

ĐÈN BÀN HỌC BẢO VỆ THỊ LỰC LH-DB05

390.000 VNĐ

Sử dụng chíp LED EPISTAR

Công suất: 5w

Ánh sáng: trắng

Vỏ: hồng, xanh dương 

ĐÈN BÀN HỌC BẢO VỆ THỊ LỰC LH-DB05

ĐÈN BÀN HỌC BẢO VỆ THỊ LỰC LH-DB06

ĐÈN BÀN HỌC BẢO VỆ THỊ LỰC LH-DB06

320.000 VNĐ

Sử dụng LED EPISTAR

Công suất: 5W  

Ánh sáng: trắng

Vỏ : hồng, x.lá,x.dương 

ĐÈN BÀN HỌC BẢO VỆ THỊ LỰC LH-DB06

ĐÈN BÀN HỌC BẢO VỆ THỊ LỰC LH-DB07

ĐÈN BÀN HỌC BẢO VỆ THỊ LỰC LH-DB07

390.000 VNĐ

Sử dụng LED EPISTAR

Công suất: 5w 

Ánh sáng: trắng, vàng

Vỏ : đen, đỏ, trắng 

ĐÈN BÀN HỌC BẢO VỆ THỊ LỰC LH-DB07

ĐÈN KẸP BÀN BẢO VỆ THỊ LỰC LH-DB08

ĐÈN KẸP BÀN BẢO VỆ THỊ LỰC LH-DB08

370.000 VNĐ

Sử dụng LED EPISTAR

Công suất: 5w

 Ánh sáng: trắng

Vỏ : đen, đỏ, trắng 

ĐÈN KẸP BÀN BẢO VỆ THỊ LỰC LH-DB08