Google reCAPTCHA v3

THIÊN ĐƯỜNG ÁNH SÁNG

THIÊN ĐƯỜNG ÁNH SÁNG

THIÊN ĐƯỜNG ÁNH SÁNG

ĐÈN BÀN LED PRISM HÀN QUỐC
ĐÈN BÀN HÀN QUỐC 1777W

ĐÈN BÀN HÀN QUỐC 1777W

1.490.000 VNĐ

Tích hợp cổng USB

Công suất: 9,5W

Ánh sáng: trắng

Tăng giảm được ánh sáng

ĐÈN BÀN HÀN QUỐC 1777W

ĐÈN BÀN HÀN QUỐC 4100W

ĐÈN BÀN HÀN QUỐC 4100W

1.950.000 VNĐ

Vỏ đèn: màu trắng

Ánh sáng: vàng nắng

công suất: 9,5W

Tăng giảm được ánh sáng

ĐÈN BÀN HÀN QUỐC 4100W

ĐÈN BÀN HÀN QUỐC 4200B

ĐÈN BÀN HÀN QUỐC 4200B

1.950.000 VNĐ

Vỏ đèn: màu đen

Ánh sáng: trắng

Công suất: 9,5W

Tăng giảm được ánh sáng

ĐÈN BÀN HÀN QUỐC 4200B

ĐÈN BÀN HÀN QUỐC 4300B

ĐÈN BÀN HÀN QUỐC 4300B

1.950.000 VNĐ

Vỏ đèn: màu đen

Ánh sáng: trắng

Công suất: 9,5W

Tăng giảm được ánh sáng

ĐÈN BÀN HÀN QUỐC 4300B

ĐÈN BÀN HÀN QUỐC 4400W

ĐÈN BÀN HÀN QUỐC 4400W

1.950.000 VNĐ

Vỏ đèn: màu trắng

Ánh sáng: vàng nắng

Công suất: 9,5W

Tăng giảm được ánh sáng

ĐÈN BÀN HÀN QUỐC 4400W

ĐÈN BÀN HÀN QUỐC ĐỔI MÀU M-08RD

ĐÈN BÀN HÀN QUỐC ĐỔI MÀU M-08RD

1.870.000 VNĐ

Vỏ đèn: màu đỏ

Ánh sáng: trắng, vàng, trung tính

Công suất: 9,5W

Tăng giảm được ánh sáng

ĐÈN BÀN HÀN QUỐC ĐỔI MÀU M-08RD

ĐÈN BÀN HÀN QUỐC ĐỔI MÀU M-08GN

ĐÈN BÀN HÀN QUỐC ĐỔI MÀU M-08GN

1.870.000 VNĐ

Vỏ đèn: màu xanh lá

Ánh sáng: trắng, vàng, trung tính

Công suất: 9,5W

Tăng giảm được ánh sáng

ĐÈN BÀN HÀN QUỐC ĐỔI MÀU M-08GN

ĐÈN BÀN HÀN QUỐC ĐỔI MÀU 5400CW

ĐÈN BÀN HÀN QUỐC ĐỔI MÀU 5400CW

2.950.000 VNĐ

Vỏ đèn: màu trắng

Ánh sáng: trắng, vàng, trung tính

Công suất: 9,5W

Tăng giảm được ánh sáng

ĐÈN BÀN HÀN QUỐC ĐỔI MÀU 5400CW

ĐÈN BÀN HÀN QUỐC ĐỔI MÀU 5400CB

ĐÈN BÀN HÀN QUỐC ĐỔI MÀU 5400CB

2.950.000 VNĐ

Vỏ đèn: màu đen

Ánh sáng: trắng, vàng, trung tính

Công suất: 9,5W

Tăng giảm được ánh sáng

ĐÈN BÀN HÀN QUỐC ĐỔI MÀU 5400CB

ĐÈN BÀN HÀN QUỐC ĐỔI MÀU M-08YL

ĐÈN BÀN HÀN QUỐC ĐỔI MÀU M-08YL

1.870.000 VNĐ

Vỏ đèn: màu vàng

Ánh sáng: trắng, vàng, trung tính

Công suất: 9,5W

Tăng giảm được ánh sáng

ĐÈN BÀN HÀN QUỐC ĐỔI MÀU M-08YL