Google reCAPTCHA v3

ĐÈN CẢNH QUAN KHAPHACO

ĐÈN CẢNH QUAN KHAPHACO

ĐÈN CẢNH QUAN KHAPHACO

ĐÈN CẢNH QUAN KHAPHACO
ĐÈN CẢNH QUAN KHAPHACO WY-6163

ĐÈN CẢNH QUAN KHAPHACO WY-6163

12.397.000 VNĐ

SỬ DỤNG CHÍP LED MỸ BRIDGELUX

Công suất: 50W

Ánh sáng: 3000K/6000K, IP: 66

Kích thước: H2800mm

Chất liệu:hợp kim nhôm và thép siêu bền

ĐÈN CẢNH QUAN KHAPHACO WY-6163

ĐÈN CẢNH QUAN KHAPHACO WY-6120

ĐÈN CẢNH QUAN KHAPHACO WY-6120

11.890.000 VNĐ

SỬ DỤNG CHÍP LED MỸ BRIDGELUX

Công suất: 30W

Ánh sáng: 3000K/6000K, IP: 66

Kích thước: H3000mm

Chất liệu:hợp kim nhôm và thép siêu bền

ĐÈN CẢNH QUAN KHAPHACO WY-6120

ĐÈN CẢNH QUAN KHAPHACO WY-6121-2

ĐÈN CẢNH QUAN KHAPHACO WY-6121-2

24.505.000 VNĐ

SỬ DỤNG CHÍP LED MỸ BRIDGELUX

Công suất: 120W

Ánh sáng: 3000K/6000K, IP: 66

Kích thước: H3500mm

Chất liệu:hợp kim nhôm và thép siêu bền

ĐÈN CẢNH QUAN KHAPHACO WY-6121-2

ĐÈN CẢNH QUAN KHAPHACO WY-6119

ĐÈN CẢNH QUAN KHAPHACO WY-6119

14.065.000 VNĐ

SỬ DỤNG CHÍP LED MỸ BRIDGELUX

Công suất: 50W

Ánh sáng: 3000K/6000K, IP: 66

Kích thước: H3400mm

Chất liệu:hợp kim nhôm và thép siêu bền

ĐÈN CẢNH QUAN KHAPHACO WY-6119

ĐÈN CẢNH QUAN KHAPHACO WY-6101

ĐÈN CẢNH QUAN KHAPHACO WY-6101

12.470.000 VNĐ

SỬ DỤNG CHÍP LED MỸ BRIDGELUX

Công suất: 30W

Ánh sáng: 3000K/6000K, IP: 66

Kích thước: H3400mm

Chất liệu:hợp kim nhôm và thép siêu bền

ĐÈN CẢNH QUAN KHAPHACO WY-6101

ĐÈN CẢNH QUAN KHAPHACO WY-6263

ĐÈN CẢNH QUAN KHAPHACO WY-6263

6.525.000 VNĐ

SỬ DỤNG CHÍP LED MỸ BRIDGELUX

Công suất: 50W

Ánh sáng: 3000K/6000K, IP: 66

Kích thước: H3400mm

Chất liệu:hợp kim nhôm và thép siêu bền

ĐÈN CẢNH QUAN KHAPHACO WY-6263

ĐÈN CẢNH QUAN KHAPHACO WY-6123

ĐÈN CẢNH QUAN KHAPHACO WY-6123

11.237.000 VNĐ

SỬ DỤNG CHÍP LED MỸ BRIDGELUX

Công suất: 30W

Ánh sáng: 3000K/6000K, IP: 66

Kích thước: H3400mm

Chất liệu:hợp kim nhôm và thép siêu bền

ĐÈN CẢNH QUAN KHAPHACO WY-6123

ĐÈN CẢNH QUAN KHAPHACO WY-6124

ĐÈN CẢNH QUAN KHAPHACO WY-6124

11.672.500 VNĐ

SỬ DỤNG CHÍP LED MỸ BRIDGELUX

Công suất: 40W

Ánh sáng: 3000K/6000K, IP: 66

Kích thước: H3300mm

Chất liệu:hợp kim nhôm và thép siêu bền

ĐÈN CẢNH QUAN KHAPHACO WY-6124

ĐÈN CẢNH QUAN KHAPHACO WY-3079

ĐÈN CẢNH QUAN KHAPHACO WY-3079

3.335.000 VNĐ

SỬ DỤNG CHÍP LED MỸ BRIDGELUX

Công suất: 12W

Ánh sáng: 3000K/6000K, IP: 66

Kích thước: H790mm

Chất liệu:hợp kim nhôm và thép siêu bền

ĐÈN CẢNH QUAN KHAPHACO WY-3079

ĐÈN CẢNH QUAN KHAPHACO WY-6103

ĐÈN CẢNH QUAN KHAPHACO WY-6103

5.147.000 VNĐ

SỬ DỤNG CHÍP LED MỸ BRIDGELUX

Công suất: 12W

Ánh sáng: 3000K/6000K, IP: 66

Kích thước: H800mm

Chất liệu:hợp kim nhôm và thép siêu bền

ĐÈN CẢNH QUAN KHAPHACO WY-6103

ĐÈN CẢNH QUAN KHAPHACO WY-3077

ĐÈN CẢNH QUAN KHAPHACO WY-3077

2.827.000 VNĐ

SỬ DỤNG CHÍP LED MỸ BRIDGELUX

Công suất: 9W

Ánh sáng: 3000K/6000K, IP: 66

Kích thước: H820mm

Chất liệu:hợp kim nhôm và thép siêu bền

ĐÈN CẢNH QUAN KHAPHACO WY-3077

ĐÈN CẢNH QUAN KHAPHACO WY-6211

ĐÈN CẢNH QUAN KHAPHACO WY-6211

2.827.000 VNĐ

SỬ DỤNG CHÍP LED MỸ BRIDGELUX

Công suất: 9W

Ánh sáng: 3000K/6000K, IP: 66

Kích thước: H800mm

Chất liệu:hợp kim nhôm và thép siêu bền

ĐÈN CẢNH QUAN KHAPHACO WY-6211

ĐÈN CẢNH QUAN KHAPHACO WY-6216

ĐÈN CẢNH QUAN KHAPHACO WY-6216

2.755.000 VNĐ

SỬ DỤNG CHÍP LED MỸ BRIDGELUX

Công suất: 10W

Ánh sáng: 3000K/6000K, IP: 66

Kích thước: H700mm

Chất liệu:hợp kim nhôm và thép siêu bền

ĐÈN CẢNH QUAN KHAPHACO WY-6216

ĐÈN CẢNH QUAN KHAPHACO WY-9332

ĐÈN CẢNH QUAN KHAPHACO WY-9332

1.060.000 VNĐ

SỬ DỤNG CHÍP LED MỸ BRIDGELUX

Công suất: 10W

Ánh sáng: 3000K/6000K, IP: 66

Kích thước: H600mm

Chất liệu:hợp kim nhôm và thép siêu bền

ĐÈN CẢNH QUAN KHAPHACO WY-9332

ĐÈN CẢNH QUAN KHAPHACO WY-9328

ĐÈN CẢNH QUAN KHAPHACO WY-9328

942.000 VNĐ

SỬ DỤNG CHÍP LED MỸ BRIDGELUX

Công suất: 10W

Ánh sáng: 3000K/6000K, IP: 66

Kích thước: H600mm

Chất liệu:hợp kim nhôm và thép siêu bền

ĐÈN CẢNH QUAN KHAPHACO WY-9328