Google reCAPTCHA v3

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KHAPHACO

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KHAPHACO

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KHAPHACO

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KHAPHACO
ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KHAPHACO KC20-20W

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KHAPHACO KC20-20W

462.000 VNĐ

Công suất: 20W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:Phi 100*H150mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KHAPHACO KC20-20W

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KHAPHACO KA20-20W

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KHAPHACO KA20-20W

462.000 VNĐ

Công suất: 20W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:Phi 100*H160mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KHAPHACO KA20-20W

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KHAPHACO KYA12-12W

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KHAPHACO KYA12-12W

350.000 VNĐ

Công suất: 12W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:Phi 70*H250mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KHAPHACO KYA12-12W

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KHAPHACO KYA20-20W

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KHAPHACO KYA20-20W

560.000 VNĐ

Công suất: 20W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:Phi 105*H145mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KHAPHACO KYA20-20W

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KHAPHACO KYA7-7W

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KHAPHACO KYA7-7W

196.000 VNĐ

Công suất: 7W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:Phi 70*H170mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KHAPHACO KYA7-7W

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KHAPHACO KYB-10W+5W

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KHAPHACO KYB-10W+5W

770.000 VNĐ

Công suất: 10W=5W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KHAPHACO KYB-10W+5W

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KHAPHACO KYC-7W

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KHAPHACO KYC-7W

343.000 VNĐ

Công suất: 7W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KHAPHACO KYC-7W

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KHAPHACO KYC-18W

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KHAPHACO KYC-18W

574.000 VNĐ

Công suất: 18W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KHAPHACO KYC-18W