Google reCAPTCHA v3

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KINGLED

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KINGLED

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KINGLED

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KINGLED
ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KINGLED DTL-7-T

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KINGLED DTL-7-T

270.000 VNĐ

Công suất: 7W

Kích Thước: phi 80*D115*H180mm

Ánh sáng: 3000k/4000k/6000k

Chíp led: OSRAM

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KINGLED DTL-7-T

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KINGLED DTL-7-D

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KINGLED DTL-7-D

270.000 VNĐ

Công suất: 7W

Kích Thước: phi 80*D115*H180mm

Ánh sáng: 3000k/4000k/6000k

Chíp led: OSRAM

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KINGLED DTL-7-D

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KINGLED DN-7-T

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KINGLED DN-7-T

270.000 VNĐ

Công suất: 7W

Kích Thước: phi 80*D115*H180mm

Ánh sáng: 3000k/4000k/6000k

Chíp led: OSRAM

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KINGLED DN-7-T

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KINGLED DN-7-D

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KINGLED DN-7-D

270.000 VNĐ

Công suất: 7W

Kích Thước: phi 80*D115*H180mm

Ánh sáng: 3000k/4000k/6000k

Chíp led: OSRAM

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KINGLED DN-7-D

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KINGLED DTL-12-T

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KINGLED DTL-12-T

305.000 VNĐ

Công suất: 12W

Kích Thước: phi 70*D90*H160mm

Ánh sáng: 3000k/4000k/6000k

Chíp led: OSRAM

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KINGLED DTL-12-T

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KINGLED DTL-12-D

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KINGLED DTL-12-D

305.000 VNĐ

Công suất: 12W

Kích Thước: phi 70*D90*H160mm

Ánh sáng: 3000k/4000k/6000k

Chíp led: COB EPISTAR

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KINGLED DTL-12-D

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KINGLED DTL-20-T

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KINGLED DTL-20-T

525.000 VNĐ

Công suất: 20W

Kích Thước: phi 85*D120*H180mm

Ánh sáng: 3000k/4000k/6000k

Chíp led: COB EPISTAR

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KINGLED DTL-20-T

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KINGLED DTL-20-D

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KINGLED DTL-20-D

525.000 VNĐ

Công suất: 20W

Kích Thước: phi 85*D120*H180mm

Ánh sáng: 3000k/4000k/6000k

Chíp led: COB EPISTAR

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KINGLED DTL-20-D

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KINGLED DTL-30-T

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KINGLED DTL-30-T

650.000 VNĐ

Công suất: 30W

Kích Thước: phi 85*D135*H180mm

Ánh sáng: 3000k/4000k/6000k

Chíp led: COB EPISTAR

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KINGLED DTL-30-T

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KINGLED DTL-30-D

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KINGLED DTL-30-D

650.000 VNĐ

Công suất: 30W

Kích Thước: phi 85*D135*H180mm

Ánh sáng: 3000k/4000k/6000k

Chíp led: COB EPISTAR

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KINGLED DTL-30-D

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KINGLED IS-DTL-30-T

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KINGLED IS-DTL-30-T

765.000 VNĐ

Công suất: 30W

Kích Thước: phi 100*D140*H180mm

Ánh sáng: 3000k/4000k/6000k

Chíp led: COB EPISTAR

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KINGLED IS-DTL-30-T

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KINGLED IS-DTL-30-D

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KINGLED IS-DTL-30-D

765.000 VNĐ

Công suất: 30W

Kích Thước: phi 100*D140*H180mm

Ánh sáng: 3000k/4000k/6000k

Chíp led: COB EPISTAR

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KINGLED IS-DTL-30-D

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KINGLED DTL-15-T

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KINGLED DTL-15-T

480.000 VNĐ

Công suất: 15W

Kích Thước: phi 85*D70*H180mm

Ánh sáng: 3000k/4000k/6000k

Chíp led: COB EPISTAR

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KINGLED DTL-15-T

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KINGLED DTL-15-D

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KINGLED DTL-15-D

480.000 VNĐ

Công suất: 15W

Kích Thước: phi 85*D70*H180mm

Ánh sáng: 3000k/4000k/6000k

Chíp led: COB EPISTAR

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM KINGLED DTL-15-D