Google reCAPTCHA v3

ĐÈN CHÙM CỔ HUFA

ĐÈN CHÙM CỔ HUFA

ĐÈN CHÙM CỔ HUFA

ĐÈN CHÙM CỔ HUFA
ĐÈN CHÙM CỔ HUFA CC 6158/6

ĐÈN CHÙM CỔ HUFA CC 6158/6

5.700.000 VNĐ

Chất liệu: Kim loại và pha lê

Kích thước: phi 750xH500+400

Bóng đèn:E27x6 - LED 18W

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM CỔ HUFA CC 6158/6

ĐÈN CHÙM CỔ HUFA CC 6158/8

ĐÈN CHÙM CỔ HUFA CC 6158/8

7.300.000 VNĐ

Chất liệu: Kim loại và pha lê

Kích thước: phi 860xH500+400

Bóng đèn:E27x8 - LED 18W

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM CỔ HUFA CC 6158/8

ĐÈN CHÙM CỔ HUFA CC 6158/12

ĐÈN CHÙM CỔ HUFA CC 6158/12

10.700.000 VNĐ

Chất liệu: Kim loại và pha lê

Kích thước: phi 900xH610+400

Bóng đèn:E27x12 - LED 25W

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM CỔ HUFA CC 6158/12

ĐÈN CHÙM CỔ HUFA CC 9966/12

ĐÈN CHÙM CỔ HUFA CC 9966/12

8.900.000 VNĐ

Chất liệu: Kim loại và pha lê

Kích thước: phi 1000xH600+400

Bóng đèn:E27x12 - LED 25W

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM CỔ HUFA CC 9966/12

ĐÈN CHÙM CỔ HUFA CC 16090/6+3

ĐÈN CHÙM CỔ HUFA CC 16090/6+3

6.900.000 VNĐ

Chất liệu: Kim loại và pha lê

Kích thước: phi 750xH740+400

Bóng đèn:E27x9 

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM CỔ HUFA CC 16090/6+3

ĐÈN CHÙM CỔ HUFA CC 8383/9

ĐÈN CHÙM CỔ HUFA CC 8383/9

5.100.000 VNĐ

Chất liệu: Kim loại và pha lê

Kích thước: phi 700xH800+400

Bóng đèn:E27x9

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM CỔ HUFA CC 8383/9

ĐÈN CHÙM CỔ HUFA CC 16093/8

ĐÈN CHÙM CỔ HUFA CC 16093/8

6.000.000 VNĐ

Chất liệu: Kim loại và pha lê

Kích thước: phi 730xH500+400

Bóng đèn:E27x8

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM CỔ HUFA CC 16093/8

ĐÈN CHÙM CỔ HUFA CC 15023/6+3+1

ĐÈN CHÙM CỔ HUFA CC 15023/6+3+1

7.100.000 VNĐ

Chất liệu: Kim loại và pha lê

Kích thước: phi 820xH580+400

Bóng đèn:E27x10

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM CỔ HUFA CC 15023/6+3+1

ĐÈN CHÙM CỔ HUFA CC 8022/5

ĐÈN CHÙM CỔ HUFA CC 8022/5

3.300.000 VNĐ

Chất liệu: Kim loại và pha lê

Kích thước: phi 600xH500+400

Bóng đèn:E27x5

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM CỔ HUFA CC 8022/5

ĐÈN CHÙM CỔ HUFA CC 8089/8

ĐÈN CHÙM CỔ HUFA CC 8089/8

5.000.000 VNĐ

Chất liệu: Kim loại và pha lê

Kích thước: phi 800xH500+400

Bóng đèn:E27x8

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM CỔ HUFA CC 8089/8

ĐÈN CHÙM CỔ HUFA CC 8033/5

ĐÈN CHÙM CỔ HUFA CC 8033/5

3.300.000 VNĐ

Chất liệu: Kim loại và pha lê

Kích thước: phi 600xH500+400

Bóng đèn:E27x5

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM CỔ HUFA CC 8033/5

ĐÈN CHÙM CỔ HUFA CC 8068/8

ĐÈN CHÙM CỔ HUFA CC 8068/8

5.000.000 VNĐ

Chất liệu: Kim loại và pha lê

Kích thước: phi 800xH550+400

Bóng đèn:E27x8

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM CỔ HUFA CC 8068/8

ĐÈN CHÙM CỔ HUFA CC 15034/4

ĐÈN CHÙM CỔ HUFA CC 15034/4

4.200.000 VNĐ

Chất liệu: Kim loại và pha lê

Kích thước: phi 390xH500+400

Bóng đèn:E14x4

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM CỔ HUFA CC 15034/4

ĐÈN CHÙM CỔ HUFA CC 16100/5

ĐÈN CHÙM CỔ HUFA CC 16100/5

4.300.000 VNĐ

Chất liệu: Kim loại và pha lê

Kích thước: phi 650xH500+400

Bóng đèn:E27x5

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM CỔ HUFA CC 16100/5