Google reCAPTCHA v3

ĐÈN CHÙM ĐỒNG SLISTER

ĐÈN CHÙM ĐỒNG SLISTER

ĐÈN CHÙM ĐỒNG SLISTER

ĐÈN CHÙM ĐỒNG SLISTER
ĐÈN CHÙM ĐỒNG VÀ ĐÁ DD1129/24

ĐÈN CHÙM ĐỒNG VÀ ĐÁ DD1129/24

109.900.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và đá

kích thước: Φ138x140cm

Ánh sáng: trắng/vàng

Lamp: 35xE27

ĐÈN CHÙM ĐỒNG VÀ ĐÁ DD1129/24

ĐÈN CHÙM ĐỒNG VÀ ĐÁ DD 6353/12

ĐÈN CHÙM ĐỒNG VÀ ĐÁ DD 6353/12

31.920.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và đá

kích thước: 95x73cm

Ánh sáng: trắng/vàng

Lamp: 15xE27

ĐÈN CHÙM ĐỒNG VÀ ĐÁ DD 6353/12

ĐÈN CHÙM ĐỒNG VÀ ĐÁ DD1171/12

ĐÈN CHÙM ĐỒNG VÀ ĐÁ DD1171/12

46.200.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và đá

kích thước: 102x90mm

Ánh sáng: trắng/vàng

Lamp: 17xE27

ĐÈN CHÙM ĐỒNG VÀ ĐÁ DD1171/12

ĐÈN CHÙM ĐỒNG VÀ ĐÁ DD1153/12

ĐÈN CHÙM ĐỒNG VÀ ĐÁ DD1153/12

43.400.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và đá

kích thước: 100x73cm

Ánh sáng: trắng/vàng

Lamp: 15xE27

ĐÈN CHÙM ĐỒNG VÀ ĐÁ DD1153/12

ĐÈN CHÙM ĐỒNG VÀ ĐÁ DD1159/12

ĐÈN CHÙM ĐỒNG VÀ ĐÁ DD1159/12

44.520.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và đá

kích thước: 92x73cm

Ánh sáng: trắng/vàng

Lamp: 15xE27

ĐÈN CHÙM ĐỒNG VÀ ĐÁ DD1159/12

ĐÈN CHÙM ĐỒNG VÀ ĐÁ DD1159/8

ĐÈN CHÙM ĐỒNG VÀ ĐÁ DD1159/8

31.920.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và đá

kích thước: 92x55cm

Ánh sáng: trắng/vàng

Lamp: 11xE27

ĐÈN CHÙM ĐỒNG VÀ ĐÁ DD1159/8

ĐÈN CHÙM ĐỒNG VÀ ĐÁ DD1167/12

ĐÈN CHÙM ĐỒNG VÀ ĐÁ DD1167/12

33.320.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và đá

kích thước: 100x73cm

Ánh sáng: trắng/vàng

Lamp: 15xE27

ĐÈN CHÙM ĐỒNG VÀ ĐÁ DD1167/12

ĐÈN CHÙM ĐỒNG ĐÁ DD1168/8

ĐÈN CHÙM ĐỒNG ĐÁ DD1168/8

29.400.000 VNĐ

Chất liệu: đồng 

kích thước: 102x55cm

Ánh sáng: trắng/vàng

Lamp: E27x11

ĐÈN CHÙM ĐỒNG ĐÁ DD1168/8

ĐÈN CHÙM ĐỒNG VÀ ĐÁ DD1116/8

ĐÈN CHÙM ĐỒNG VÀ ĐÁ DD1116/8

31.920.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và đá

kích thước: Φ94x62cm

Ánh sáng: trắng/vàng

Lamp: 11xE27

ĐÈN CHÙM ĐỒNG VÀ ĐÁ DD1116/8

ĐÈN CHÙM ĐỒNG VÀ ĐÁ DD1204/24

ĐÈN CHÙM ĐỒNG VÀ ĐÁ DD1204/24

53.200.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và đá

kích thước: Φ100x116cm

Ánh sáng: trắng/vàng

Lamp: 9xE27, 26xE14

ĐÈN CHÙM ĐỒNG VÀ ĐÁ DD1204/24

ĐÈN CHÙM ĐỒNG VÀ ĐÁ DD1208/15

ĐÈN CHÙM ĐỒNG VÀ ĐÁ DD1208/15

35.700.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và đá

kích thước: Φ90x85cm

Ánh sáng: trắng/vàng

Lamp: 3xE27, 15xE14

ĐÈN CHÙM ĐỒNG VÀ ĐÁ DD1208/15

ĐÈN CHÙM ĐỒNG VÀ ĐÁ DD1179/16

ĐÈN CHÙM ĐỒNG VÀ ĐÁ DD1179/16

68.320.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và đá

kích thước: Φ138x140cm

Ánh sáng: trắng/vàng

Lamp: 16xE14

Đèn chưa bao gồm bóng

ĐÈN CHÙM ĐỒNG VÀ ĐÁ DD1179/16

ĐÈN CHÙM ĐỒNG VÀ ĐÁ DD1202/18

ĐÈN CHÙM ĐỒNG VÀ ĐÁ DD1202/18

33.320.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và đá

kích thước: Φ100x85cm

Ánh sáng: trắng/vàng

Lamp: 18xE14, E27x3

Đèn chưa bao gồm bóng

ĐÈN CHÙM ĐỒNG VÀ ĐÁ DD1202/18

ĐÈN CHÙM ĐỒNG VÀ ĐÁ DD1101/30

ĐÈN CHÙM ĐỒNG VÀ ĐÁ DD1101/30

42.700.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và đá

kích thước: Φ100x75cm

Ánh sáng: trắng/vàng

Lamp: 30xE14

Đèn chưa bao gồm bóng

ĐÈN CHÙM ĐỒNG VÀ ĐÁ DD1101/30

ĐÈN CHÙM ĐỒNG VÀ ĐÁ DD1186/15

ĐÈN CHÙM ĐỒNG VÀ ĐÁ DD1186/15

38.920.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và đá

kích thước: Φ96x63cm

Ánh sáng: trắng/vàng

Lamp: 15xE14

Đèn chưa bao gồm bóng

ĐÈN CHÙM ĐỒNG VÀ ĐÁ DD1186/15

ĐÈN CHÙM ĐỒNG VÀ ĐÁ DD1180/20

ĐÈN CHÙM ĐỒNG VÀ ĐÁ DD1180/20

40.320.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và đá

kích thước: Φ98x58cm

Ánh sáng: trắng/vàng

Lamp: 20xE14

Đèn chưa bao gồm bóng

ĐÈN CHÙM ĐỒNG VÀ ĐÁ DD1180/20

ĐÈN CHÙM ĐỒNG VÀ ĐÁ DD1152/15

ĐÈN CHÙM ĐỒNG VÀ ĐÁ DD1152/15

42.700.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và đá

kích thước: Φ90x60cm

Ánh sáng: trắng/vàng

Lamp: 15xE14

Đèn chưa bao gồm bóng

ĐÈN CHÙM ĐỒNG VÀ ĐÁ DD1152/15

 ĐÈN CHÙM ĐỒNG DCA32018/8+1

ĐÈN CHÙM ĐỒNG DCA32018/8+1

26.320.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và thuỷ tinh

kích thước: Φ91x72cm

Ánh sáng: trắng/vàng

Lamp: 9xE14

Đèn chưa bao gồm bóng

ĐÈN CHÙM ĐỒNG DCA32018/8+1

 ĐÈN CHÙM ĐỒNG DCA32011/8

ĐÈN CHÙM ĐỒNG DCA32011/8

26.320.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và thuỷ tinh

kích thước: Φ96x60cm

Ánh sáng: trắng/vàng

Lamp: 8xE14

Đèn chưa bao gồm bóng

ĐÈN CHÙM ĐỒNG DCA32011/8

 ĐÈN CHÙM ĐỒNG DCA32021/8

ĐÈN CHÙM ĐỒNG DCA32021/8

30.100.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và thuỷ tinh

kích thước: Φ102x73cm

Ánh sáng: trắng/vàng

Lamp: 8xE14

Đèn chưa bao gồm bóng

ĐÈN CHÙM ĐỒNG DCA32021/8

 ĐÈN CHÙM ĐỒNG DCA32001/8

ĐÈN CHÙM ĐỒNG DCA32001/8

31.500.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và thuỷ tinh

kích thước: Φ92x60cm

Ánh sáng: trắng/vàng

Lamp: 8xE14

Đèn chưa bao gồm bóng

ĐÈN CHÙM ĐỒNG DCA32001/8

 ĐÈN CHÙM ĐỒNG DCA32028/8

ĐÈN CHÙM ĐỒNG DCA32028/8

24.920.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và thuỷ tinh

kích thước: Φ97x65cm

Ánh sáng: trắng/vàng

Lamp: 8xE14

Đèn chưa bao gồm bóng

ĐÈN CHÙM ĐỒNG DCA32028/8

 ĐÈN CHÙM ĐỒNG DCA32017/8

ĐÈN CHÙM ĐỒNG DCA32017/8

24.920.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và thuỷ tinh

kích thước: Φ95x68cm

Ánh sáng: trắng/vàng

Lamp: 8xE14

Đèn chưa bao gồm bóng

ĐÈN CHÙM ĐỒNG DCA32017/8