Google reCAPTCHA v3

ĐÈN CHÙM NẾN HUFA

ĐÈN CHÙM NẾN HUFA

ĐÈN CHÙM NẾN HUFA

ĐÈN CHÙM NẾN HUFA
ĐÈN CHÙM NẾN HUFA CN 3512/12+6+6

ĐÈN CHÙM NẾN HUFA CN 3512/12+6+6

54.000.000 VNĐ

Chất liệu: Kim loại và pha lê

Kích thước: phi 1150xH2000+500

Bóng đèn: E14x24-LED

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM NẾN HUFA CN 3512/12+6+6

ĐÈN CHÙM NẾN HUFA CN 9009/16+12+6

ĐÈN CHÙM NẾN HUFA CN 9009/16+12+6

41.000.000 VNĐ

Chất liệu: Kim loại và pha lê

Kích thước: phi 1400xH2000+500

Bóng đèn: E14x34-LED

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM NẾN HUFA CN 9009/16+12+6

ĐÈN CHÙM NẾN HUFA CN 2008/15

ĐÈN CHÙM NẾN HUFA CN 2008/15

15.000.000 VNĐ

Chất liệu: Kim loại và pha lê

Kích thước: phi 960xH1060+400

Bóng đèn: E14x12-LED 12W

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM NẾN HUFA CN 2008/15

ĐÈN CHÙM NẾN HUFA CN 8081/15

ĐÈN CHÙM NẾN HUFA CN 8081/15

18.800.000 VNĐ

Chất liệu: Kim loại và pha lê

Kích thước: phi 980xH900+400

Bóng đèn: E14x15-LED 12W

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM NẾN HUFA CN 8081/15

ĐÈN CHÙM NẾN HUFA CN 8017/8

ĐÈN CHÙM NẾN HUFA CN 8017/8

5.700.000 VNĐ

Chất liệu: Kim loại và pha lê

Kích thước: phi 800xH650+400

Bóng đèn: E14x8-LED 6W

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM NẾN HUFA CN 8017/8

ĐÈN CHÙM NẾN HUFA CN 8017/15

ĐÈN CHÙM NẾN HUFA CN 8017/15

8.160.000 VNĐ

Chất liệu: Kim loại và pha lê

Kích thước: phi 1000xH750+400

Bóng đèn: E14x15-LED 12W

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM NẾN HUFA CN 8017/15

ĐÈN CHÙM NẾN HUFA CN 5002/6

ĐÈN CHÙM NẾN HUFA CN 5002/6

6.300.000 VNĐ

Chất liệu: Kim loại và pha lê

Kích thước: phi 720xH700+400

Bóng đèn: E14x6-LED 6W

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM NẾN HUFA CN 5002/6

ĐÈN CHÙM NẾN HUFA CN 5002/8

ĐÈN CHÙM NẾN HUFA CN 5002/8

7.300.000 VNĐ

Chất liệu: Kim loại và pha lê

Kích thước: phi 800xH700+400

Bóng đèn: E14x8-LED

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM NẾN HUFA CN 5002/8

ĐÈN CHÙM NẾN HUFA CN 5002/15

ĐÈN CHÙM NẾN HUFA CN 5002/15

10.700.000 VNĐ

Chất liệu: Kim loại và pha lê

Kích thước: phi 1000xH730+400

Bóng đèn: E14x15-LED 12W

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM NẾN HUFA CN 5002/15

ĐÈN CHÙM NẾN HUFA CN 9920/8

ĐÈN CHÙM NẾN HUFA CN 9920/8

6.480.000 VNĐ

Chất liệu: Kim loại và pha lê

Kích thước: phi 750xH700+400

Bóng đèn: E14x8-LED

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM NẾN HUFA CN 9920/8

ĐÈN CHÙM NẾN HUFA CN 9920/15

ĐÈN CHÙM NẾN HUFA CN 9920/15

8.800.000 VNĐ

Chất liệu: Kim loại và pha lê

Kích thước: phi 900xH700+400

Bóng đèn: E14x15-LED

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM NẾN HUFA CN 9920/15

ĐÈN CHÙM NẾN HUFA CN 6118/8

ĐÈN CHÙM NẾN HUFA CN 6118/8

4.700.000 VNĐ

Chất liệu: Kim loại và pha lê

Kích thước: phi 600xH630+400

Bóng đèn: E14x8-LED

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM NẾN HUFA CN 6118/8

ĐÈN CHÙM NẾN HUFA CN 6118/12

ĐÈN CHÙM NẾN HUFA CN 6118/12

6.400.000 VNĐ

Chất liệu: Kim loại và pha lê

Kích thước: phi 700xH630+400

Bóng đèn: E14x12-LED

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM NẾN HUFA CN 6118/12

ĐÈN CHÙM NẾN HUFA CN 6118/15

ĐÈN CHÙM NẾN HUFA CN 6118/15

6.700.000 VNĐ

Chất liệu: Kim loại và pha lê

Kích thước: phi 960xH700+400

Bóng đèn: E14x15-LED

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM NẾN HUFA CN 6118/15