Google reCAPTCHA v3

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN KHAPHACO

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN KHAPHACO

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN KHAPHACO

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN KHAPHACO
ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-21026/15

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-21026/15

8.050.000 VNĐ

Có điều khiển

Đường kính: 600mm

Ánh sáng: trắng/vàng

chất liệu: pha lê, hợp kim nhôm

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-21026/15

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-88979

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-88979

2.800.000 VNĐ

Có điều khiển

Đường kính: 600mm

Ánh sáng: trắng/vàng

chất liệu: pha lê, kim loại nhôm

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-88979

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED A19

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED A19

2.800.000 VNĐ

Có điều khiển

Đường kính: 600mm

Ánh sáng: trắng/vàng

chất liệu: pha lê, kim loại

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED A19

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-81103-800

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-81103-800

6.300.000 VNĐ

Có điều khiển

Đường kính: 800mm

Ánh sáng: trắng/vàng

chất liệu: pha lê, kim loại

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-81103-800

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-81103-600

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-81103-600

3.640.000 VNĐ

Có điều khiển

Đường kính: 600mm

Ánh sáng: trắng/vàng

chất liệu: pha lê, kim loại

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-81103-600

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-3691/16+12

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-3691/16+12

22.820.000 VNĐ

Có điều khiển

Đường kính: 850mm

Ánh sáng: trắng/vàng

chất liệu: pha lê, kim loại

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-3691/16+12

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-81073

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-81073

3.220.000 VNĐ

Có điều khiển

Đường kính: 600mm

Ánh sáng: trắng/vàng/đổi màu

chất liệu: pha lê, kim loại

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-81073

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-81070

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-81070

3.080.000 VNĐ

Có điều khiển

Đường kính: 600mm

Ánh sáng: trắng/vàng/đổi màu

chất liệu: pha lê, kim loại

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-81070

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-81072

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-81072

3.360.000 VNĐ

Có điều khiển

Đường kính: 600mm

Ánh sáng: trắng/vàng/đổi màu

chất liệu: pha lê, kim loại

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-81072

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-1823

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-1823

4.200.000 VNĐ

Có điều khiển

Đường kính: 600mm

Ánh sáng: trắng/vàng/đổi màu

chất liệu: pha lê, kim loại

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-1823

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-1826

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-1826

4.060.000 VNĐ

Có điều khiển

Đường kính: 600mm

Ánh sáng: trắng/vàng

chất liệu: pha lê, kim loại

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-1826

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-1829

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-1829

4.900.000 VNĐ

Có điều khiển

Đường kính: 600mm

Ánh sáng: trắng/vàng

chất liệu: pha lê, kim loại

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-1829

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-1822

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-1822

4.900.000 VNĐ

Có điều khiển

Đường Kích: 650mm

Ánh sáng: trắng/vàng

chất liệu: pha lê, kim loại

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-1822

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-21918

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-21918

4.200.000 VNĐ

Có điều khiển

Kích thước: 600mm

Ánh sáng: trắng/vàng

chất liệu: pha lê, kim loại

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-21918

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-21919

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-21919

5.040.000 VNĐ

Có điều khiển

Đường kính:600mm

Ánh sáng: trắng/vàng

chất liệu: pha lê, kim loại

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-21919

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-21921

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-21921

4.900.000 VNĐ

Có điều khiển

Kích thước: 600mm

Ánh sáng: trắng/vàng

chất liệu: pha lê, kim loại

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-21921

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-21921-800

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-21921-800

5.040.000 VNĐ

Có điều khiển

Kích thước: 800mm

Ánh sáng: trắng/vàng

chất liệu: pha lê, kim loại

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-21921-800

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-21920-600

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-21920-600

4.620.000 VNĐ

Có điều khiển

Kích thước: 600mm

Ánh sáng: trắng/vàng

chất liệu: pha lê, kim loại

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-21920-600

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-21920-800

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-21920-800

6.300.000 VNĐ

Có điều khiển

Kích thước: 800mm

Ánh sáng: trắng/vàng

chất liệu: pha lê, kim loại

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-21920-800

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-1818

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-1818

4.060.000 VNĐ

Có điều khiển

Kích thước: 600mm

Ánh sáng: trắng/vàng

chất liệu: pha lê, kim loại

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-1818

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-21919-800

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-21919-800

6.930.000 VNĐ

Có điều khiển

Kích thước: 800mm

Ánh sáng: trắng/vàng

chất liệu: pha lê, kim loại

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-21919-800

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-21917-800

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-21917-800

5.040.000 VNĐ

Có điều khiển

Kích thước: 800mm

Ánh sáng: trắng/vàng

chất liệu: pha lê, kim loại

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-21917-800

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-1848-800

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-1848-800

5.600.000 VNĐ

Có điều khiển

Kích thước: 800mm

Ánh sáng: trắng/vàng

chất liệu: pha lê, kim loại

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-1848-800

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-81092

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-81092

3.640.000 VNĐ

Có điều khiển

Kích thước: 600mm

Ánh sáng: trắng/vàng

chất liệu: pha lê, kim loại

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-81092

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-81095

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-81095

4.480.000 VNĐ

Có điều khiển

Kích thước: 600 mm

Ánh sáng: trắng/vàng

chất liệu: pha lê, kim loại

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-81095

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-81096

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-81096

4.060.000 VNĐ

Có điều khiển

Kích thước: 600 mm

Ánh sáng: trắng/vàng

chất liệu: pha lê, kim loại

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-81096

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-81091

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-81091

4.480.000 VNĐ

Có điều khiển

Kích thước: 600mm

Ánh sáng: trắng/vàng

chất liệu: pha lê, kim loại

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-81091

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-81069

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-81069

5.320.000 VNĐ

Có điều khiển

Kích thước: 800mm

Ánh sáng: trắng/vàng

chất liệu: pha lê, kim loại

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-81069

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-81067

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-81067

6.300.000 VNĐ

Có điều khiển

Kích thước: 800 mm

Ánh sáng: trắng/vàng

chất liệu: pha lê, kim loại

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-81067

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-81066

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-81066

6.300.000 VNĐ

Có điều khiển

Kích thước: 800mm

Ánh sáng: trắng/vàng

chất liệu: pha lê, kim loại

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-81066

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-81122

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-81122

3.360.000 VNĐ

Có điều khiển

Kích thước: 600mm

Ánh sáng: trắng/vàng/đổi màu

chất liệu: pha lê, kim loại

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-81122

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-81121

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-81121

3.360.000 VNĐ

Có điều khiển

Kích thước: 600mm

Ánh sáng: trắng/vàng/đổi màu

chất liệu: pha lê, kim loại

ĐÈN CHÙM ỐP TRẦN LED TK-81121