Google reCAPTCHA v3

ĐÈN CHÙM PHA LÊ KHAPHACO

ĐÈN CHÙM PHA LÊ KHAPHACO

ĐÈN CHÙM PHA LÊ KHAPHACO

ĐÈN CHÙM PHA LÊ KHAPHACO
ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL90007

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL90007

52.500.000 VNĐ

Vật liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: PHI 120xH150 cm

Loại bóng: bóng nến E14

Lắp ráp tại Việt Nam

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL90007

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL90001

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL90001

49.000.000 VNĐ

Vật liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: 120xH150c

Loại bóng: bóng nến E14

Lắp ráp tại Việt Nam

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL90001

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL85223

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL85223

52.500.000 VNĐ

Vật liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: 120x200cm

Loại bóng: bóng nến E14

Lắp ráp tại Việt Nam

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL85223

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL90002

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL90002

81.900.000 VNĐ

Vật liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: 150x200cm

Loại bóng: bóng nến E14

Lắp ráp tại Việt Nam

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL90002

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL90003

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL90003

91.000.000 VNĐ

Vật liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: 150x180cm

Loại bóng: bóng nến E14

Lắp ráp tại Việt Nam

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL90003

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL6689

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL6689

64.600.000 VNĐ

Vật liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: 120X185cm

Loại bóng: đĩa led

Lắp ráp tại Việt Nam

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL6689

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL88123-1200

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL88123-1200

55.720.000 VNĐ

Vật liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: 120x225cm

Loại bóng: bóng nến E14

Lắp ráp tại Việt Nam

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL88123-1200

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL88123-800

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL88123-800

13.440.000 VNĐ

Vật liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: 80x130cm

Loại bóng: bóng nến E14

Lắp ráp tại Việt Nam

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL88123-800

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL88123-600

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL88123-600

9.660.000 VNĐ

Vật liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: 60x85cm

Loại bóng: bóng nến E14

Lắp ráp tại Việt Nam

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL88123-600

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL9905

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL9905

63.840.000 VNĐ

Vật liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: 120x180cm

Loại bóng: bóng nến E14

Lắp ráp tại Việt Nam

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL9905

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL9098

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL9098

41.550.000 VNĐ

Vật liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: 60x235cm

Loại bóng: bóng nến E14

Lắp ráp tại Việt Nam

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL9098

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL7068

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL7068

16.520.000 VNĐ

Vật liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: 80x125cm

Loại bóng: Bóng nến E14

Lắp ráp tại Việt Nam

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL7068

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL88135

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL88135

15.120.000 VNĐ

Vật liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: PHI 80xH125 cm

Loại bóng: bóng nến E14

Lắp ráp tại Việt Nam

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL88135

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL6689-800

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL6689-800

21.700.000 VNĐ

Vật liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: PHI 80xH110 cm

Loại bóng: bóng nến E14

Lắp ráp tại Việt Nam

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL6689-800

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL7038

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL7038

24.500.000 VNĐ

Vật liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: PHI 80xH125 cm

Loại bóng: bóng nến E14

Lắp ráp tại Việt Nam

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL7038

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL9025/800

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL9025/800

12.460.000 VNĐ

Vật liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: PHI 80cm

Loại bóng: bóng nến E14 và đĩa led

Lắp ráp tại Việt Nam

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL9025/800

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL9092/800

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL9092/800

13.020.000 VNĐ

Vật liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: PHI 80cm

Loại bóng: bóng nến E14 và đĩa led

Lắp ráp tại Việt Nam

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL9092/800

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL9053/800

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL9053/800

12.460.000 VNĐ

Vật liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: PHI 80cm

Loại bóng: bóng nến E14 và đĩa led

Lắp ráp tại Việt Nam

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL9053/800

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL9091/1000

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL9091/1000

13.720.000 VNĐ

Vật liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: PHI 100cm

Loại bóng: bóng nến E14 và đĩa led

Lắp ráp tại Việt Nam

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL9091/1000

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL9008/1000

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL9008/1000

21.000.000 VNĐ

Vật liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: PHI 100cm

Loại bóng: bóng nến E14 và đĩa led

Lắp ráp tại Việt Nam

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL9008/1000

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL3192/800

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL3192/800

12.460.000 VNĐ

Vật liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: PHI 100cm

Loại bóng: bóng nến E14 và đĩa led

Lắp ráp tại Việt Nam

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL3192/800

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL3396/1000

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL3396/1000

12.600.000 VNĐ

Vật liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: PHI 100cm

Loại bóng: bóng nến E14 và đĩa led

Lắp ráp tại Việt Nam

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL3396/1000

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL3396/800

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL3396/800

8.400.000 VNĐ

Vật liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: PHI 80cm

Loại bóng: bóng nến E14 và đĩa led

Lắp ráp tại Việt Nam

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL3396/800

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL3396/600

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL3396/600

6.300.000 VNĐ

Vật liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: PHI 60cm

Loại bóng: bóng nến E14 và đĩa led

Lắp ráp tại Việt Nam

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL3396/600

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL3396/1050x800

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL3396/1050x800

14.700.000 VNĐ

Vật liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: 1050x800mm

Loại bóng: bóng nến E14 và đĩa led

Lắp ráp tại Việt Nam

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL3396/1050x800

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL1042/400

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL1042/400

3.920.000 VNĐ

Vật liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: PHI 40cm

Loại bóng: bóng nến E14 và đĩa led

Lắp ráp tại Việt Nam

ĐÈN CHÙM PHA LÊ PL1042/400