Google reCAPTCHA v3

ĐÈN CHÙM Ý HUFA

ĐÈN CHÙM Ý HUFA

ĐÈN CHÙM Ý HUFA

ĐÈN CHÙM Ý HUFA
ĐÈN CHÙM Ý HUFA CY 8136/6+6

ĐÈN CHÙM Ý HUFA CY 8136/6+6

14.400.000 VNĐ

Chất liệu: Inox sus 304 và pha lê

Kích thước: phi 780xH500+400

Bóng đèn: LED 70W-3 chế độ

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM Ý HUFA CY 8136/6+6

ĐÈN CHÙM Ý HUFA CY 8136/8+8

ĐÈN CHÙM Ý HUFA CY 8136/8+8

18.000.000 VNĐ

Chất liệu: Inox sus 304 và pha lê

Kích thước: phi 820xH510+400

Bóng đèn: LED 90W-3 chế độ

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM Ý HUFA CY 8136/8+8

ĐÈN CHÙM Ý HUFA CY 8156/6

ĐÈN CHÙM Ý HUFA CY 8156/6

8.200.000 VNĐ

3 Chế độ sáng-có remote

Chất liệu: Inox sus 304 và pha lê

Kích thước: phi 740xH300+400

Bóng đèn: E14x6-LED 50W

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM Ý HUFA CY 8156/6

ĐÈN CHÙM Ý HUFA CY 8128/6

ĐÈN CHÙM Ý HUFA CY 8128/6

6.600.000 VNĐ

Chất liệu: Inox sus 304 và pha lê

Kích thước: phi 650xH470+400

Bóng đèn: LED 50W-3 chế độ

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM Ý HUFA CY 8128/6

ĐÈN CHÙM Ý HUFA CY 8128/6+6

ĐÈN CHÙM Ý HUFA CY 8128/6+6

9.300.000 VNĐ

Chất liệu: Inox sus 304 và pha lê

Kích thước: phi 730xH470+400

Bóng đèn: LED 70W-3 chế độ

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM Ý HUFA CY 8128/6+6

ĐÈN CHÙM Ý HUFA CY 8128/8+8

ĐÈN CHÙM Ý HUFA CY 8128/8+8

14.200.000 VNĐ

Chất liệu: Inox sus 304 và pha lê

Kích thước: phi 900xH500+400

Bóng đèn: LED 90W-3 chế độ

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM Ý HUFA CY 8128/8+8

ĐÈN CHÙM Ý HUFA CY 8166/6+6

ĐÈN CHÙM Ý HUFA CY 8166/6+6

10.400.000 VNĐ

Chất liệu: Inox sus 304 và pha lê

Kích thước: phi 670xH440+400

Bóng đèn: LED 70W-3 chế độ

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM Ý HUFA CY 8166/6+6

ĐÈN CHÙM Ý HUFA CY 8166/10+10

ĐÈN CHÙM Ý HUFA CY 8166/10+10

19.000.000 VNĐ

Chất liệu: Inox sus 304 và pha lê

Kích thước: phi 950xH530+400

Bóng đèn: LED 90W-3 chế độ

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM Ý HUFA CY 8166/10+10

ĐÈN CHÙM Ý HUFA CY 6111/8+4

ĐÈN CHÙM Ý HUFA CY 6111/8+4

10.400.000 VNĐ

Chất liệu: Inox sus 304 và pha lê

Kích thước: phi 670xH480+400

Bóng đèn: LED 70W-3 chế độ

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM Ý HUFA CY 6111/8+4

ĐÈN CHÙM Ý HUFA CY 6111/10+5+5

ĐÈN CHÙM Ý HUFA CY 6111/10+5+5

16.500.000 VNĐ

Chất liệu: Inox sus 304 và pha lê

Kích thước: phi 900xH500+400

Bóng đèn: LED 90W-3 chế độ

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM Ý HUFA CY 6111/10+5+5

ĐÈN CHÙM Ý HUFA CY 8080 TÍM

ĐÈN CHÙM Ý HUFA CY 8080 TÍM

10.400.000 VNĐ

Chất liệu: Inox  và pha lê

Kích thước: phi 700xH500+400

Bóng đèn: LED 60W-3 chế độ

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM Ý HUFA CY 8080 TÍM

ĐÈN CHÙM Ý HUFA CY 8080 VÀNG

ĐÈN CHÙM Ý HUFA CY 8080 VÀNG

10.400.000 VNĐ

Chất liệu: Inox và pha lê

Kích thước: phi 700xH500+400

Bóng đèn: LED 60W-3 chế độ

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM Ý HUFA CY 8080 VÀNG

ĐÈN CHÙM Ý HUFA P13/6

ĐÈN CHÙM Ý HUFA P13/6

3.300.000 VNĐ

Chất liệu: Inox sus 304 và pha lê

Kích thước: phi 600xH500+400

Bóng đèn: LED 50W- E14X6

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM Ý HUFA P13/6

ĐÈN CHÙM Ý HUFA CY P04/6

ĐÈN CHÙM Ý HUFA CY P04/6

4.400.000 VNĐ

Chất liệu: Inox sus 304 và pha lê

Kích thước: phi 600xH500+400

Bóng đèn: LED 50W-E14x6

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM Ý HUFA CY P04/6