Google reCAPTCHA v3

ĐÈN ĐỒNG VÀ ĐÁ HUFA

ĐÈN ĐỒNG VÀ ĐÁ HUFA

ĐÈN ĐỒNG VÀ ĐÁ HUFA

ĐÈN ĐỒNG VÀ ĐÁ HUFA
ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 1103/24+12

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 1103/24+12

44.500.000 VNĐ

Chất liệu: Đồng và đá

Kích thước: phi 1150 x H1000+450mm

Bóng đèn: E14 x 36

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 1103/24+12

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 1204/12+8+4

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 1204/12+8+4

43.000.000 VNĐ

Chất liệu: Đồng và đá

Kích thước: phi 1000 x H11800+450mm

Bóng đèn: E14 x 26 - E27 x 8

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 1204/12+8+4

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 1180/24+6

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 1180/24+6

41.000.000 VNĐ

Chất liệu: Đồng và đá

Kích thước: phi 1050 x H860+450mm

Bóng đèn: E14 x 30

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 1180/24+6

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 1180/16

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 1180/16

26.500.000 VNĐ

Chất liệu: Đồng và đá

Kích thước: phi 820 x H600+450mm

Bóng đèn: E14 x 16

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 1180/16

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 1180/20

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 1180/20

31.000.000 VNĐ

Chất liệu: Đồng và đá

Kích thước: phi 1000 x H600+450mm

Bóng đèn: E14 x 20

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 1180/20

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 6095/8+4

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 6095/8+4

17.300.000 VNĐ

Chất liệu: Đồng và đá

Kích thước: phi 700 x H1100+450mm

Bóng đèn: E14 x 12

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 6095/8+4

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 1174/10+5

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 1174/10+5

37.000.000 VNĐ

Chất liệu: Đồng và đá

Kích thước: phi 800 x H560+450mm

Bóng đèn: E14 x 15

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 1174/10+5

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 1175/8

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 1175/8

25.000.000 VNĐ

Chất liệu: Đồng và đá

Kích thước: phi 700 x H560+450mm

Bóng đèn: E14 x 8

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 1175/8

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 1162/15

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 1162/15

45.600.000 VNĐ

Chất liệu: Đồng và đá

Kích thước: phi 1000 x H530+450mm

Bóng đèn: E14 x 15

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 1162/15

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 1208/10+5

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 1208/10+5

31.100.000 VNĐ

Chất liệu: Đồng và đá

Kích thước: phi 900 x H780+450mm

Bóng đèn: E14 x 15 - E27 x 3

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 1208/10+5

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 1205/10+5

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 1205/10+5

36.000.000 VNĐ

Chất liệu: Đồng và đá

Kích thước: phi 1030 x H700+450mm

Bóng đèn: E14 x 15 - E27 x 2

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 1205/10+5

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 1095/16

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 1095/16

16.500.000 VNĐ

Chất liệu: Đồng và đá

Kích thước: phi 850 x H650+450mm

Bóng đèn: E14 x 16

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 1095/16

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 1132/8+4

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 1132/8+4

24.000.000 VNĐ

Chất liệu: Đồng và đá

Kích thước: phi 1000 x H850+450mm

Bóng đèn: E27 x 12 + 3

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 1132/8+4

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 1126/8

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 1126/8

17.800.000 VNĐ

Chất liệu: Đồng và đá

Kích thước: phi 780 x H520mm

Bóng đèn: E27 x 8

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 1126/8

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 1167/8+4

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 1167/8+4

29.000.000 VNĐ

Chất liệu: Đồng và đá

Kích thước: phi 1000 x H780+450mm

Bóng đèn: E27 x 12 +3

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 1167/8+4

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 9008/6

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 9008/6

14.800.000 VNĐ

Chất liệu: Đồng và đá

Kích thước: phi 900 x H550+450mm

Bóng đèn: E27 x 6 + 3

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 9008/6

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 9008/8

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 9008/8

19.900.000 VNĐ

Chất liệu: Đồng và đá

Kích thước: phi 1000 x H700+450mm

Bóng đèn: E27 x 8 + 3

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 9008/8

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 834/6

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 834/6

13.400.000 VNĐ

Chất liệu: Đồng và đá

Kích thước: phi 800 x H600+450mm

Bóng đèn: E27 x 6 + 3

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 834/6

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 834/8

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 834/8

20.200.000 VNĐ

Chất liệu: Đồng và đá

Kích thước: phi 900 x H700+450mm

Bóng đèn: E27 x 8 + 4

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 834/8

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 9009/8

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 9009/8

15.000.000 VNĐ

Chất liệu: Đồng và đá

Kích thước: phi 820 x H420+450mm

Bóng đèn: E27 x 8

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 9009/8

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 891/6

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 891/6

18.700.000 VNĐ

Chất liệu: Đồng và đá

Kích thước: phi 900 x H500+450mm

Bóng đèn: E27 x 6 + 3

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 891/6

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 9021/8

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 9021/8

19.500.000 VNĐ

Chất liệu: Đồng và đá

Kích thước: phi 1000 x H500+450mm

Bóng đèn: E27 x 8 + 3

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 9021/8

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 9001/8

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 9001/8

21.780.000 VNĐ

Chất liệu: Đồng và đá

Kích thước: phi 1000 x H500+450mm

Bóng đèn: E27 x 8 + 3

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 9001/8

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 9003/8

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 9003/8

14.500.000 VNĐ

Chất liệu: Đồng và đá

Kích thước: phi 800 x H450+450mm

Bóng đèn: E27 x 8

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 9003/8

ĐÈN VÁCH ĐỒNG HUFA VĐ 9240/1

ĐÈN VÁCH ĐỒNG HUFA VĐ 9240/1

2.900.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và đá

Kích thước: L220 x H390mm

Bóng đèn: E14 x 1

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN VÁCH ĐỒNG HUFA VĐ 9240/1

ĐÈN VÁCH ĐỒNG HUFA VĐ 9240/2

ĐÈN VÁCH ĐỒNG HUFA VĐ 9240/2

3.200.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và đá

Kích thước: L320 x H390mm

Bóng đèn: E14 x 2

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN VÁCH ĐỒNG HUFA VĐ 9240/2

ĐÈN VÁCH ĐỒNG HUFA VĐ 9240/3

ĐÈN VÁCH ĐỒNG HUFA VĐ 9240/3

5.300.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và đá

Kích thước: L330 x H460mm

Bóng đèn: E14 x 3

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN VÁCH ĐỒNG HUFA VĐ 9240/3

ĐÈN VÁCH ĐỒNG HUFA VĐ 9269/1

ĐÈN VÁCH ĐỒNG HUFA VĐ 9269/1

2.400.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và đá

Kích thước: L220 x H390mm

Bóng đèn: E14 x 1

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN VÁCH ĐỒNG HUFA VĐ 9269/1

ĐÈN VÁCH ĐỒNG HUFA VĐ 9269/2

ĐÈN VÁCH ĐỒNG HUFA VĐ 9269/2

3.900.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và đá

Kích thước: L380 x H390mm

Bóng đèn: E14 x 2

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN VÁCH ĐỒNG HUFA VĐ 9269/2

ĐÈN VÁCH ĐỒNG HUFA VĐ 9269/3

ĐÈN VÁCH ĐỒNG HUFA VĐ 9269/3

4.400.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và đá

Kích thước: L380 x H430mm

Bóng đèn: E14 x 3

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN VÁCH ĐỒNG HUFA VĐ 9269/3

ĐÈN VÁCH ĐỒNG HUFA VĐ 9202/1

ĐÈN VÁCH ĐỒNG HUFA VĐ 9202/1

1.670.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và đá

Kích thước: L220 x W190 x H370mm

Bóng đèn: E14 x 1

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN VÁCH ĐỒNG HUFA VĐ 9202/1

ĐÈN VÁCH ĐỒNG HUFA VĐ 9202/2

ĐÈN VÁCH ĐỒNG HUFA VĐ 9202/2

2.550.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và đá

Kích thước: L300 x W190 x H370mm

Bóng đèn: E14 x 2

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN VÁCH ĐỒNG HUFA VĐ 9202/2