Google reCAPTCHA v3

ĐÈN ĐƯỜNG KHAPHACO

ĐÈN ĐƯỜNG KHAPHACO

ĐÈN ĐƯỜNG KHAPHACO

ĐÈN ĐƯỜNG KHAPHACO
ĐÈN ĐƯỜNG KHAPHACO KLA60-60W

ĐÈN ĐƯỜNG KHAPHACO KLA60-60W

6.105.000 VNĐ

SỬ DỤNG CHÍP LED MỸ BRIDGELUX

Công suất: 60W

Ánh sáng: 3000K/6000K, IP: 66

Kích thước: L500*W210*H50mm

Chất liệu: hợp kim nhôm 

ĐÈN ĐƯỜNG KHAPHACO KLA60-60W

ĐÈN ĐƯỜNG KHAPHACO KLA90-90W

ĐÈN ĐƯỜNG KHAPHACO KLA90-90W

8.410.000 VNĐ

SỬ DỤNG CHÍP LED MỸ BRIDGELUX

Công suất: 90W

Ánh sáng: 3000K/6000K, IP: 66

Kích thước: L500*W210*H50mm

Chất liệu: hợp kim nhôm 

ĐÈN ĐƯỜNG KHAPHACO KLA90-90W

ĐÈN ĐƯỜNG KHAPHACO KLA120-120W

ĐÈN ĐƯỜNG KHAPHACO KLA120-120W

10.060.000 VNĐ

SỬ DỤNG CHÍP LED MỸ BRIDGELUX

Công suất: 120W

Ánh sáng: 3000K/6000K, IP: 66

Kích thước: L720*W280*H75mm

Chất liệu: hợp kim nhôm 

ĐÈN ĐƯỜNG KHAPHACO KLA120-120W

ĐÈN ĐƯỜNG KHAPHACO KLA150-150W

ĐÈN ĐƯỜNG KHAPHACO KLA150-150W

12.045.000 VNĐ

SỬ DỤNG CHÍP LED MỸ BRIDGELUX

Công suất: 150W

Ánh sáng: 3000K/6000K, IP: 66

Kích thước: L950*W350*H100mm

Chất liệu: hợp kim nhôm 

ĐÈN ĐƯỜNG KHAPHACO KLA150-150W

ĐÈN ĐƯỜNG KHAPHACO KLB40-40W

ĐÈN ĐƯỜNG KHAPHACO KLB40-40W

3.135.000 VNĐ

SỬ DỤNG CHÍP LED MỸ BRIDGELUX

Công suất: 40W

Ánh sáng: 3000K/6000K, IP: 66

Kích thước: L570*W240*H65mm

Chất liệu: hợp kim nhôm 

ĐÈN ĐƯỜNG KHAPHACO KLB40-40W

ĐÈN ĐƯỜNG KHAPHACO KLB80-80W

ĐÈN ĐƯỜNG KHAPHACO KLB80-80W

5.280.000 VNĐ

SỬ DỤNG CHÍP LED MỸ BRIDGELUX

Công suất: 80W

Ánh sáng: 3000K/6000K, IP: 66

Kích thước: L600*W280*H70mm

Chất liệu: hợp kim nhôm 

ĐÈN ĐƯỜNG KHAPHACO KLB80-80W

ĐÈN ĐƯỜNG KHAPHACO KLB120-120W

ĐÈN ĐƯỜNG KHAPHACO KLB120-120W

7.260.000 VNĐ

SỬ DỤNG CHÍP LED MỸ BRIDGELUX

Công suất: 120W

Ánh sáng: 3000K/6000K, IP: 66

Kích thước: L680*W350*H60mm

Chất liệu: hợp kim nhôm 

ĐÈN ĐƯỜNG KHAPHACO KLB120-120W

ĐÈN ĐƯỜNG KHAPHACO KLB150-150W

ĐÈN ĐƯỜNG KHAPHACO KLB150-150W

10.230.000 VNĐ

SỬ DỤNG CHÍP LED MỸ BRIDGELUX

Công suất: 150W

Ánh sáng: 3000K/6000K, IP: 66

Kích thước: L680*W350*H60mm

Chất liệu: hợp kim nhôm 

ĐÈN ĐƯỜNG KHAPHACO KLB150-150W

ĐÈN ĐƯỜNG KHAPHACO KLC90-90W

ĐÈN ĐƯỜNG KHAPHACO KLC90-90W

5.280.000 VNĐ

SỬ DỤNG CHÍP LED MỸ BRIDGELUX

Công suất: 90W

Ánh sáng: 3000K/6000K, IP: 66

Kích thước: L390*W290*H50mm

Chất liệu: hợp kim nhôm 

ĐÈN ĐƯỜNG KHAPHACO KLC90-90W

ĐÈN ĐƯỜNG KHAPHACO KLC120-120W

ĐÈN ĐƯỜNG KHAPHACO KLC120-120W

6.680.000 VNĐ

SỬ DỤNG CHÍP LED MỸ BRIDGELUX

Công suất: 120W

Ánh sáng: 3000K/6000K, IP: 66

Kích thước: L480*W290*H50mm

Chất liệu: hợp kim nhôm 

ĐÈN ĐƯỜNG KHAPHACO KLC120-120W

ĐÈN ĐƯỜNG KHAPHACO KLB150-150W

ĐÈN ĐƯỜNG KHAPHACO KLB150-150W

7.920.000 VNĐ

SỬ DỤNG CHÍP LED MỸ BRIDGELUX

Công suất: 150W

Ánh sáng: 3000K/6000K, IP: 66

Kích thước: L560*W290*H50mm

Chất liệu: hợp kim nhôm 

ĐÈN ĐƯỜNG KHAPHACO KLB150-150W

ĐÈN ĐƯỜNG KHAPHACO KLD80-80W

ĐÈN ĐƯỜNG KHAPHACO KLD80-80W

7.260.000 VNĐ

SỬ DỤNG CHÍP LED MỸ BRIDGELUX

Công suất: 80W

Ánh sáng: 3000K/6000K, IP: 66

Kích thước: L720*W300*H150mm

Chất liệu: hợp kim nhôm 

ĐÈN ĐƯỜNG KHAPHACO KLD80-80W

ĐÈN ĐƯỜNG KHAPHACO KLD120-120W

ĐÈN ĐƯỜNG KHAPHACO KLD120-120W

9.570.000 VNĐ

SỬ DỤNG CHÍP LED MỸ BRIDGELUX

Công suất: 120W

Ánh sáng: 3000K/6000K, IP: 66

Kích thước: L720*W300*H150mm

Chất liệu: hợp kim nhôm 

ĐÈN ĐƯỜNG KHAPHACO KLD120-120W

ĐÈN ĐƯỜNG KHAPHACO KLD160-160W

ĐÈN ĐƯỜNG KHAPHACO KLD160-160W

12.540.000 VNĐ

SỬ DỤNG CHÍP LED MỸ BRIDGELUX

Công suất: 160W

Ánh sáng: 3000K/6000K, IP: 66

Kích thước: L820*W310*H150mm

Chất liệu: hợp kim nhôm 

ĐÈN ĐƯỜNG KHAPHACO KLD160-160W

ĐÈN ĐƯỜNG KHAPHACO KLE50-50W

ĐÈN ĐƯỜNG KHAPHACO KLE50-50W

2.288.000 VNĐ

SỬ DỤNG CHÍP LED MỸ BRIDGELUX

Công suất: 50W

Ánh sáng: 3000K/6000K, IP: 66

Kích thước: L500*W210*H50mm

Chất liệu: hợp kim nhôm 

ĐÈN ĐƯỜNG KHAPHACO KLE50-50W

ĐÈN ĐƯỜNG KHAPHACO KLE70-70W

ĐÈN ĐƯỜNG KHAPHACO KLE70-70W

3.088.000 VNĐ

SỬ DỤNG CHÍP LED MỸ BRIDGELUX

Công suất: 70W

Ánh sáng: 3000K/6000K, IP: 66

Kích thước: L620*W280*H60mm

Chất liệu: hợp kim nhôm 

ĐÈN ĐƯỜNG KHAPHACO KLE70-70W

ĐÈN ĐƯỜNG KHAPHACO KLE100-100W

ĐÈN ĐƯỜNG KHAPHACO KLE100-100W

4.800.000 VNĐ

SỬ DỤNG CHÍP LED MỸ BRIDGELUX

Công suất: 100W

Ánh sáng: 3000K/6000K, IP: 66

Kích thước: L720*W280*H75mm

Chất liệu: hợp kim nhôm 

ĐÈN ĐƯỜNG KHAPHACO KLE100-100W

ĐÈN ĐƯỜNG KHAPHACO KLE150-150W

ĐÈN ĐƯỜNG KHAPHACO KLE150-150W

7.050.000 VNĐ

SỬ DỤNG CHÍP LED MỸ BRIDGELUX

Công suất: 150W

Ánh sáng: 3000K/6000K, IP: 66

Kích thước: L950*W350*H100mm

Chất liệu: hợp kim nhôm 

ĐÈN ĐƯỜNG KHAPHACO KLE150-150W

ĐÈN ĐƯỜNG KHAPHACO KLF12-12W

ĐÈN ĐƯỜNG KHAPHACO KLF12-12W

790.000 VNĐ

SỬ DỤNG CHÍP LED MỸ BRIDGELUX

Công suất: 12W

Ánh sáng: 3000K/6000K, IP: 66

Kích thước: L350*W90*H60mm

Chất liệu: hợp kim nhôm 

ĐÈN ĐƯỜNG KHAPHACO KLF12-12W

ĐÈN ĐƯỜNG KHAPHACO KLF24-24W

ĐÈN ĐƯỜNG KHAPHACO KLF24-24W

1.176.000 VNĐ

SỬ DỤNG CHÍP LED MỸ BRIDGELUX

Công suất: 24W

Ánh sáng: 3000K/6000K, IP: 66

Kích thước: L480*W180*H60mm

Chất liệu: hợp kim nhôm 

ĐÈN ĐƯỜNG KHAPHACO KLF24-24W

ĐÈN ĐƯỜNG KHAPHACO KLF30-30W

ĐÈN ĐƯỜNG KHAPHACO KLF30-30W

1.732.000 VNĐ

SỬ DỤNG CHÍP LED MỸ BRIDGELUX

Công suất: 30W

Ánh sáng: 3000K/6000K, IP: 66

Kích thước: L520*W220*H60mm

Chất liệu: hợp kim nhôm 

ĐÈN ĐƯỜNG KHAPHACO KLF30-30W

ĐÈN ĐƯỜNG KHAPHACO KLF60-60W

ĐÈN ĐƯỜNG KHAPHACO KLF60-60W

3.050.000 VNĐ

SỬ DỤNG CHÍP LED MỸ BRIDGELUX

Công suất: 60W

Ánh sáng: 3000K/6000K, IP: 66

Kích thước: L550*W250*H60mm

Chất liệu: hợp kim nhôm 

ĐÈN ĐƯỜNG KHAPHACO KLF60-60W

ĐÈN CẢNH QUAN KHAPHACO WY-6168

ĐÈN CẢNH QUAN KHAPHACO WY-6168

12.397.500 VNĐ

SỬ DỤNG CHÍP LED MỸ BRIDGELUX

Công suất: 60W

Ánh sáng: 3000K/6000K, IP: 66

Kích thước: H3500mm

Chất liệu:hợp kim nhôm và thép siêu bền

ĐÈN CẢNH QUAN KHAPHACO WY-6168