Google reCAPTCHA v3

ĐÈN ĐƯỜNG LED HUFA

ĐÈN ĐƯỜNG LED HUFA

ĐÈN ĐƯỜNG LED HUFA

ĐÈN ĐƯỜNG LED HUFA
ĐÈN ĐƯỜNG LED HUFA HF-LD-002-100W

ĐÈN ĐƯỜNG LED HUFA HF-LD-002-100W

4.800.000 VNĐ

SỬ DỤNG CHÍP LED MỸ USA

Công suất: 100W

Ánh sáng: 3000K/6000K, IP: 66

Kích thước: L650*W260*H90mm

Chất liệu: hợp kim nhôm 

ĐÈN ĐƯỜNG LED HUFA HF-LD-002-100W

ĐÈN ĐƯỜNG LED HUFA HF-LD-013-100W

ĐÈN ĐƯỜNG LED HUFA HF-LD-013-100W

3.300.000 VNĐ

SỬ DỤNG CHÍP LED MỸ USA

Công suất: 100W

Ánh sáng: 3000K/6000K, IP: 66

Kích thước: L720*W270*H70mm

Chất liệu: hợp kim nhôm 

ĐÈN ĐƯỜNG LED HUFA HF-LD-013-100W

ĐÈN ĐƯỜNG LED HUFA HF-LD-012-150W

ĐÈN ĐƯỜNG LED HUFA HF-LD-012-150W

4.500.000 VNĐ

SỬ DỤNG CHÍP LED MỸ USA

Công suất: 150W

Ánh sáng: 3000K/6000K, IP: 66

Kích thước: L880*W320*H90mm

Chất liệu: hợp kim nhôm 

ĐÈN ĐƯỜNG LED HUFA HF-LD-012-150W

ĐÈN ĐƯỜNG LED HUFA HF-LD-017-100W

ĐÈN ĐƯỜNG LED HUFA HF-LD-017-100W

2.700.000 VNĐ

SỬ DỤNG CHÍP LED MỸ USA

Công suất: 100W

Ánh sáng: 3000K/6000K, IP: 66

Kích thước: L810*W310*H110mm

Chất liệu: hợp kim nhôm 

ĐÈN ĐƯỜNG LED HUFA HF-LD-017-100W

ĐÈN ĐƯỜNG LED HUFA HF-LD-016-150W

ĐÈN ĐƯỜNG LED HUFA HF-LD-016-150W

3.800.000 VNĐ

SỬ DỤNG CHÍP LED MỸ USA

Công suất: 150W

Ánh sáng: 3000K/6000K, IP: 66

Kích thước: L810*W310*H110mm

Chất liệu: hợp kim nhôm 

ĐÈN ĐƯỜNG LED HUFA HF-LD-016-150W

ĐÈN ĐƯỜNG LED HUFA HF-LD-073-84W

ĐÈN ĐƯỜNG LED HUFA HF-LD-073-84W

3.400.000 VNĐ

SỬ DỤNG CHÍP LED MỸ USA

Công suất: 84W

Ánh sáng: 3000K/6000K, IP: 66

Kích thước: L552*W310*H80mm

Chất liệu: hợp kim nhôm 

ĐÈN ĐƯỜNG LED HUFA HF-LD-073-84W

ĐÈN ĐƯỜNG LED HUFA HF-LD-073-126W

ĐÈN ĐƯỜNG LED HUFA HF-LD-073-126W

4.800.000 VNĐ

SỬ DỤNG CHÍP LED MỸ USA

Công suất: 126W

Ánh sáng: 3000K/6000K, IP: 66

Kích thước: L732*W310*H80mm

Chất liệu: hợp kim nhôm 

ĐÈN ĐƯỜNG LED HUFA HF-LD-073-126W

ĐÈN ĐƯỜNG LED HUFA HF-LD-112-80W

ĐÈN ĐƯỜNG LED HUFA HF-LD-112-80W

4.300.000 VNĐ

SỬ DỤNG CHÍP LED MỸ USA

Công suất: 80W

Ánh sáng: 3000K/6000K, IP: 66

Kích thước: L850*W280*H80mm

Chất liệu: hợp kim nhôm 

ĐÈN ĐƯỜNG LED HUFA HF-LD-112-80W

ĐÈN ĐƯỜNG LED HUFA HF-LD-074-100W

ĐÈN ĐƯỜNG LED HUFA HF-LD-074-100W

5.400.000 VNĐ

SỬ DỤNG CHÍP LED MỸ USA

Công suất: 100W

Ánh sáng: 3000K/6000K, IP: 66

Kích thước: L850*W300*H80mm

Chất liệu: hợp kim nhôm 

ĐÈN ĐƯỜNG LED HUFA HF-LD-074-100W

ĐÈN ĐƯỜNG LED HUFA HF-LD-074-150W

ĐÈN ĐƯỜNG LED HUFA HF-LD-074-150W

6.000.000 VNĐ

SỬ DỤNG CHÍP LED MỸ USA

Công suất: 150W

Ánh sáng: 3000K/6000K, IP: 66

Kích thước: L850*W300*H80mm

Chất liệu: hợp kim nhôm 

ĐÈN ĐƯỜNG LED HUFA HF-LD-074-150W