Google reCAPTCHA v3

ĐÈN GẮN TRẦN KHAPHACO

ĐÈN GẮN TRẦN KHAPHACO

ĐÈN GẮN TRẦN KHAPHACO

ĐÈN GẮN TRẦN KHAPHACO
ĐÈN LED GẮN TỦ KHAPHACO BE10-5W

ĐÈN LED GẮN TỦ KHAPHACO BE10-5W

161.000 VNĐ

Công suất: 5W

Ánh sáng: 3000K-6000K

Kích thước: 72*H15mm

Chất liệu: thép cao cấp

ĐÈN LED GẮN TỦ KHAPHACO BE10-5W

ĐÈN GẮN TRẦN KHAPHACO BA-10-10W

ĐÈN GẮN TRẦN KHAPHACO BA-10-10W

406.000 VNĐ

Công suất: 10W

Ánh sáng: 4200K

Kích thước: L130*W130*H145mm

Chất liệu: thép cao cấp

 

ĐÈN GẮN TRẦN KHAPHACO BA-10-10W

ĐÈN GẮN TRẦN KHAPHACO BA-20-20W

ĐÈN GẮN TRẦN KHAPHACO BA-20-20W

728.000 VNĐ

Công suất: 20W

Ánh sáng: 4200K

Kích thước: L260*W130*H145mm

Chất liệu: thép cao cấp

ĐÈN GẮN TRẦN KHAPHACO BA-20-20W

ĐÈN GẮN TRẦN KHAPHACO B-L7-7W

ĐÈN GẮN TRẦN KHAPHACO B-L7-7W

308.000 VNĐ

Công suất: 7W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: PHI 75*H100mm

Chất liệu: thép cao cấp

ĐÈN GẮN TRẦN KHAPHACO B-L7-7W

ĐÈN GẮN TRẦN KHAPHACO B-L9-9W

ĐÈN GẮN TRẦN KHAPHACO B-L9-9W

392.000 VNĐ

Công suất: 9W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: PHI 100*H100mm

Chất liệu: thép cao cấp

ĐÈN GẮN TRẦN KHAPHACO B-L9-9W

ĐÈN GẮN TRẦN KHAPHACO B-L18-18W

ĐÈN GẮN TRẦN KHAPHACO B-L18-18W

476.000 VNĐ

Công suất: 18W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: PHI 120*H120mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN GẮN TRẦN KHAPHACO B-L18-18W

ĐÈN GẮN TRẦN KHAPHACO BD-L7-7W

ĐÈN GẮN TRẦN KHAPHACO BD-L7-7W

308.000 VNĐ

Công suất: 7W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: PHI 100*H100mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN GẮN TRẦN KHAPHACO BD-L7-7W

ĐÈN GẮN TRẦN KHAPHACO BD-L9-9W

ĐÈN GẮN TRẦN KHAPHACO BD-L9-9W

392.000 VNĐ

Công suất: 9W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: PHI 100*H100mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN GẮN TRẦN KHAPHACO BD-L9-9W

ĐÈN GẮN TRẦN KHAPHACO BD-L18-18W

ĐÈN GẮN TRẦN KHAPHACO BD-L18-18W

476.000 VNĐ

Công suất: 18W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: PHI 120*H120mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN GẮN TRẦN KHAPHACO BD-L18-18W

ĐÈN GẮN TRẦN KHAPHACO B-C3-3W

ĐÈN GẮN TRẦN KHAPHACO B-C3-3W

210.000 VNĐ

Công suất: 3W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: PHI 70*H45mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN GẮN TRẦN KHAPHACO B-C3-3W

ĐÈN GẮN TRẦN KHAPHACO B-C10-10W

ĐÈN GẮN TRẦN KHAPHACO B-C10-10W

378.000 VNĐ

Công suất: 10W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: PHI 75*H100mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN GẮN TRẦN KHAPHACO B-C10-10W

ĐÈN GẮN TRẦN KHAPHACO MD-6-6+3W

ĐÈN GẮN TRẦN KHAPHACO MD-6-6+3W

294.000 VNĐ

Công suất: 6+3W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:140*140*H38mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN GẮN TRẦN KHAPHACO MD-6-6+3W

ĐÈN GẮN TRẦN KHAPHACO MD-12-12+4W

ĐÈN GẮN TRẦN KHAPHACO MD-12-12+4W

392.000 VNĐ

Công suất: 12+4W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:190*190*H38mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN GẮN TRẦN KHAPHACO MD-12-12+4W

ĐÈN GẮN TRẦN KHAPHACO MD-18-18+6W

ĐÈN GẮN TRẦN KHAPHACO MD-18-18+6W

490.000 VNĐ

Công suất: 18+6W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:240*240*H38mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN GẮN TRẦN KHAPHACO MD-18-18+6W

ĐÈN GẮN TRẦN KHAPHACO MZ-6-6W

ĐÈN GẮN TRẦN KHAPHACO MZ-6-6W

210.000 VNĐ

Công suất: 6W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:120*120*H40mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN GẮN TRẦN KHAPHACO MZ-6-6W

ĐÈN GẮN TRẦN KHAPHACO MZ-12-12W

ĐÈN GẮN TRẦN KHAPHACO MZ-12-12W

294.000 VNĐ

Công suất: 12W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:170*170*H40mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN GẮN TRẦN KHAPHACO MZ-12-12W

ĐÈN GẮN TRẦN KHAPHACO MZ-18-18W

ĐÈN GẮN TRẦN KHAPHACO MZ-18-18W

406.000 VNĐ

Công suất: 18W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:225*225*H40mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN GẮN TRẦN KHAPHACO MZ-18-18W

ĐÈN GẮN TRẦN KHAPHACO MZ-24-24W

ĐÈN GẮN TRẦN KHAPHACO MZ-24-24W

462.000 VNĐ

Công suất: 24W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:300*300*H40mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN GẮN TRẦN KHAPHACO MZ-24-24W

ĐÈN GẮN TRẦN KHAPHACO MZ-8-8W

ĐÈN GẮN TRẦN KHAPHACO MZ-8-8W

161.000 VNĐ

Công suất: 8W

Ánh sáng: 4200K(VÀNG NẮNG)

Kích thước:87mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN GẮN TRẦN KHAPHACO MZ-8-8W

ĐÈN GẮN TRẦN KHAPHACO MZ-16-16W

ĐÈN GẮN TRẦN KHAPHACO MZ-16-16W

287.000 VNĐ

Công suất: 16W

Ánh sáng: 4200K(VÀNG NẮNG)

Kích thước:145mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN GẮN TRẦN KHAPHACO MZ-16-16W

ĐÈN GẮN TRẦN KHAPHACO MZ-22-22W

ĐÈN GẮN TRẦN KHAPHACO MZ-22-22W

378.000 VNĐ

Công suất: 22W

Ánh sáng: 4200K(VÀNG NẮNG)

Kích thước:170mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN GẮN TRẦN KHAPHACO MZ-22-22W

ĐÈN GẮN TRẦN KHAPHACO MZ-30-30W

ĐÈN GẮN TRẦN KHAPHACO MZ-30-30W

476.000 VNĐ

Công suất: 30W

Ánh sáng: 4200K(VÀNG NẮNG)

Kích thước:220mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN GẮN TRẦN KHAPHACO MZ-30-30W