Google reCAPTCHA v3

ĐÈN KHẨN CẤP KHAPHACO

ĐÈN KHẨN CẤP KHAPHACO

ĐÈN KHẨN CẤP KHAPHACO

ĐÈN KHẨN CẤP KHAPHACO
ĐÈN KHẨN CẤP KHAPHACO KN-5038R

ĐÈN KHẨN CẤP KHAPHACO KN-5038R

790.000 VNĐ

SỬ DỤNG CHÍP LED EPISTAR

Công suất: 24W

Ánh sáng: TRẮNG

Kích thước: 270X78X300MM

Chất liệu: NHỰA ABS VÀ KIM LOẠI

ĐÈN KHẨN CẤP KHAPHACO KN-5038R

ĐÈN KHẨN CẤP KHAPHACO KN-5005L

ĐÈN KHẨN CẤP KHAPHACO KN-5005L

320.000 VNĐ

SỬ DỤNG CHÍP LED EPISTAR

Công suất: 8W

Ánh sáng: TRẮNG

Kích thước: 220X126X50MM

Chất liệu: NHỰA ABS

ĐÈN KHẨN CẤP KHAPHACO KN-5005L

ĐÈN KHẨN CẤP KHAPHACO KN-5003

ĐÈN KHẨN CẤP KHAPHACO KN-5003

920.000 VNĐ

SỬ DỤNG CHÍP LED EPISTAR

Công suất: 8W

Ánh sáng: TRẮNG

Kích thước: 400X52X300MM

Chất liệu: KIM LOẠI VÀ MICA

ĐÈN KHẨN CẤP KHAPHACO KN-5003

ĐÈN KHẨN CẤP KHAPHACO KN-5006

ĐÈN KHẨN CẤP KHAPHACO KN-5006

570.000 VNĐ

SỬ DỤNG CHÍP LED EPISTAR

Công suất: 8W

Ánh sáng: TRẮNG

Kích thước: 364X28X165MM

Chất liệu: KIM LOẠI VÀ MICA

ĐÈN KHẨN CẤP KHAPHACO KN-5006