Google reCAPTCHA v3

ĐÈN KINGLED

ĐÈN KINGLED

ĐÈN KINGLED

ĐÈN KINGLED
ĐÈN ÂM TRẦN KINGLED DL-8-T120

ĐÈN ÂM TRẦN KINGLED DL-8-T120

155.000 VNĐ

Công suất: 8W

Kích thước: phi 120*30mm

Lỗ khoét: 90mm

Ánh sáng: 3000k/4000k/6000k

Góc chiếu: 120 độ

ĐÈN ÂM TRẦN KINGLED DL-8-T120

ĐÈN ÂM TRẦN KINGLED DL-8-T120

ĐÈN ÂM TRẦN KINGLED DL-8-T120

200.000 VNĐ

Công suất: 8W

Kích thước: phi 120*30mm

Lỗ khoét: 90mm

Ánh sáng: 3 chế độ(T_TT_V)

Góc chiếu: 120 độ

ĐÈN ÂM TRẦN KINGLED DL-8-T120

ĐÈN ÂM TRẦN KINGLED DL-12-T140

ĐÈN ÂM TRẦN KINGLED DL-12-T140

200.000 VNĐ

Công suất: 12W

Kích thước: phi 140*30mm

Lỗ khoét: 110mm

Ánh sáng: 3000k/4000k/6000k

Góc chiếu: 120 độ

ĐÈN ÂM TRẦN KINGLED DL-12-T140

ĐÈN ÂM TRẦN KINGLED DL-12-T140

ĐÈN ÂM TRẦN KINGLED DL-12-T140

300.000 VNĐ

Công suất: 12W

Kích thước: phi 140*30mm

Lỗ khoét: 110mm

Ánh sáng: 3 chế độ (T_V_TT)

Góc chiếu: 120 độ

ĐÈN ÂM TRẦN KINGLED DL-12-T140

 ĐÈN ÂM TRẦN KINGLED PL-6-T120

ĐÈN ÂM TRẦN KINGLED PL-6-T120

145.000 VNĐ

Công suất: 6W

Kích thước: 120*21mm

Lỗ khoét: 105mm

Ánh sáng: 3000k/6000k

 

ĐÈN ÂM TRẦN KINGLED PL-6-T120

 ĐÈN ÂM TRẦN KINGLED PL-9-T155

ĐÈN ÂM TRẦN KINGLED PL-9-T155

200.000 VNĐ

Công suất: 9W

Kích thước: 150*21mm

Lỗ khoét: 130mm

Ánh sáng: 3000k/6000k

ĐÈN ÂM TRẦN KINGLED PL-9-T155

 ĐÈN ÂM TRẦN KINGLED PL-12-T176

ĐÈN ÂM TRẦN KINGLED PL-12-T176

220.000 VNĐ

Công suất: 12W

Kích thước: 176*21mm

Lỗ khoét: 160mm

Ánh sáng: 3000k/6000k

ĐÈN ÂM TRẦN KINGLED PL-12-T176

 ĐÈN ÂM TRẦN KINGLED PL-16-T200

ĐÈN ÂM TRẦN KINGLED PL-16-T200

270.000 VNĐ

Công suất: 16W

Kích thước: 200*21mm

Lỗ khoét: 180mm

Ánh sáng: 3000k/6000k

ĐÈN ÂM TRẦN KINGLED PL-16-T200

 ĐÈN ÂM TRẦN KINGLED PL-20-T230

ĐÈN ÂM TRẦN KINGLED PL-20-T230

320.000 VNĐ

Công suất: 20W

Kích thước: 230*21mm

Lỗ khoét: 210mm

Ánh sáng: 3000k/6000k

ĐÈN ÂM TRẦN KINGLED PL-20-T230

 ĐÈN ÂM TRẦN KINGLED DLR-3-T85

ĐÈN ÂM TRẦN KINGLED DLR-3-T85

160.000 VNĐ

Công suất: 3W

Kích thước: 85*40mm

Lỗ khoét: 76mm

Ánh sáng: 3000k/6000k

ĐÈN ÂM TRẦN KINGLED DLR-3-T85

 ĐÈN ÂM TRẦN KINGLED DLR-5-T95

ĐÈN ÂM TRẦN KINGLED DLR-5-T95

230.000 VNĐ

Công suất: 5W

Kích thước: 95*40mm

Lỗ khoét: 85mm

Ánh sáng: 3000k/6000k

ĐÈN ÂM TRẦN KINGLED DLR-5-T95

 ĐÈN ÂM TRẦN KINGLED DLR-7-T110

ĐÈN ÂM TRẦN KINGLED DLR-7-T110

290.000 VNĐ

Công suất: 7W

Kích thước: 110*40mm

Lỗ khoét: 90mm

Ánh sáng: 3000k/6000k

ĐÈN ÂM TRẦN KINGLED DLR-7-T110

 ĐÈN ÂM TRẦN KINGLED DLR-10-T115

ĐÈN ÂM TRẦN KINGLED DLR-10-T115

320.000 VNĐ

Công suất: 10W COB

Kích thước: 115*68mm

Lỗ khoét: 100mm

Ánh sáng: 3000k/400K/6000k

ĐÈN ÂM TRẦN KINGLED DLR-10-T115

 ĐÈN ÂM TRẦN KINGLED DLR-20-T145

ĐÈN ÂM TRẦN KINGLED DLR-20-T145

454.000 VNĐ

Công suất: 20W COB

Kích thước: 145*82mm

Lỗ khoét: 130mm

Ánh sáng: 3000k/400K/6000k

ĐÈN ÂM TRẦN KINGLED DLR-20-T145

 ĐÈN ÂM TRẦN KINGLED DLR-30-T180

ĐÈN ÂM TRẦN KINGLED DLR-30-T180

650.000 VNĐ

Công suất: 30W COB

Kích thước: 180*88mm

Lỗ khoét: 170mm

Ánh sáng: 3000k/400K/6000k

ĐÈN ÂM TRẦN KINGLED DLR-30-T180

 ĐÈN ÂM TRẦN KINGLED DLR-10-V115

ĐÈN ÂM TRẦN KINGLED DLR-10-V115

320.000 VNĐ

Công suất: 10W COB

Kích thước: 115*115*68mm

Lỗ khoét: 100*100mm

Ánh sáng: 3000k/400K/6000k

ĐÈN ÂM TRẦN KINGLED DLR-10-V115

 ĐÈN ÂM TRẦN KINGLED DLR-20-T145

ĐÈN ÂM TRẦN KINGLED DLR-20-T145

454.000 VNĐ

Công suất: 20W COB

Kích thước: 145*82mm

Lỗ khoét: 130mm

Ánh sáng: 3000k/400K/6000k

ĐÈN ÂM TRẦN KINGLED DLR-20-T145

 ĐÈN ÂM TRẦN KINGLED DLR-30-T180

ĐÈN ÂM TRẦN KINGLED DLR-30-T180

650.000 VNĐ

Công suất: 30W COB

Kích thước: 180*180*88mm

Lỗ khoét: 170*170mm

Ánh sáng: 3000k/400K/6000k

ĐÈN ÂM TRẦN KINGLED DLR-30-T180

 ĐÈN ÂM TRẦN KINGLED GL-1*10-V120

ĐÈN ÂM TRẦN KINGLED GL-1*10-V120

470.000 VNĐ

Công suất: 1*10W COB

Kích thước: 120*120*90mm

Lỗ khoét: 110*110mm

Ánh sáng: 3000k/400K/6000k

ĐÈN ÂM TRẦN KINGLED GL-1*10-V120

 ĐÈN ÂM TRẦN KINGLED GL-2*10-V227

ĐÈN ÂM TRẦN KINGLED GL-2*10-V227

878.000 VNĐ

Công suất: 2*10W COB

Kích thước: 227*120*90mm

Lỗ khoét: 210*115mm

Ánh sáng: 3000k/400K/6000k

ĐÈN ÂM TRẦN KINGLED GL-2*10-V227

 ĐÈN ÂM TRẦN KINGLED GL-3*10-V334

ĐÈN ÂM TRẦN KINGLED GL-3*10-V334

1.280.000 VNĐ

Công suất: 3*10W COB

Kích thước: 334*120*90mm

Lỗ khoét: 325*115mm

Ánh sáng: 3000k/400K/6000k

ĐÈN ÂM TRẦN KINGLED GL-3*10-V334

ĐÈN ỐP TRẦN KINGLED ONL-12-T162

ĐÈN ỐP TRẦN KINGLED ONL-12-T162

260.000 VNĐ

Công suất: 12W

Ánh sáng: 3000k/6000k

Kích thước: phi 162*28mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN ỐP TRẦN KINGLED ONL-12-T162

ĐÈN ỐP TRẦN KINGLED ONL-12-V162

ĐÈN ỐP TRẦN KINGLED ONL-12-V162

260.000 VNĐ

Công suất: 12W

Ánh sáng: 3000k/6000k

Kích thước: 162*162*28mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN ỐP TRẦN KINGLED ONL-12-V162

ĐÈN ỐP TRẦN KINGLED ONL-18-T220

ĐÈN ỐP TRẦN KINGLED ONL-18-T220

340.000 VNĐ

Công suất: 18W

Ánh sáng: 3000k/6000k

Kích thước: phi 220*28mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN ỐP TRẦN KINGLED ONL-18-T220

ĐÈN ỐP TRẦN KINGLED ONL-18-V220

ĐÈN ỐP TRẦN KINGLED ONL-18-V220

340.000 VNĐ

Công suất: 18W

Ánh sáng: 3000k/6000k

Kích thước: 220*220*28mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN ỐP TRẦN KINGLED ONL-18-V220

ĐÈN ỐP TRẦN KINGLED ONL-24-T300

ĐÈN ỐP TRẦN KINGLED ONL-24-T300

510.000 VNĐ

Công suất: 24W

Ánh sáng: 3000k/6000k

Kích thước: phi 300*28mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN ỐP TRẦN KINGLED ONL-24-T300

ĐÈN ỐP TRẦN KINGLED ONL-24-V300

ĐÈN ỐP TRẦN KINGLED ONL-24-V300

510.000 VNĐ

Công suất: 24W

Ánh sáng: 3000k/6000k

Kích thước:300*300*28mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN ỐP TRẦN KINGLED ONL-24-V300

ĐÈN ỐP TRẦN KINGLED DL-S28T

ĐÈN ỐP TRẦN KINGLED DL-S28T

2.550.000 VNĐ

6 chế độ màu sắc, điều khiển từ xa

Công suất: 28W

Ánh sáng: 2800k-6000k

Kích thước:phi 430*91mm/1.3kg

 

ĐÈN ỐP TRẦN KINGLED DL-S28T

ĐÈN ỐP TRẦN KINGLED DL-C405T

ĐÈN ỐP TRẦN KINGLED DL-C405T

2.800.000 VNĐ

6 chế độ màu sắc, điều khiển từ xa

Công suất: 38W

Ánh sáng: 2800k-6000k

Kích thước:phi 530*135mm/1.9kg

Chíp LED: SAM SUNG(120LED)

ĐÈN ỐP TRẦN KINGLED DL-C405T

ĐÈN ỐP TRẦN KINGLED DL-C515T

ĐÈN ỐP TRẦN KINGLED DL-C515T

3.600.000 VNĐ

10 chế độ màu sắc, điều khiển từ xa

Công suất: 38W

Ánh sáng: 2800k-6000k

Kích thước:phi 600*78mm/2.8kg

ĐÈN ỐP TRẦN KINGLED DL-C515T

ĐÈN ỐP TRẦN KINGLED DL-C102

ĐÈN ỐP TRẦN KINGLED DL-C102

1.130.000 VNĐ

3 chế độ màu sắc

Công suất: 24W

Ánh sáng: 2800k-4800k-6000k

Kích thước:phi 450*91mm/1.3kg

ĐÈN ỐP TRẦN KINGLED DL-C102

ĐÈN ỐP TRẦN KINGLED DL-Q202

ĐÈN ỐP TRẦN KINGLED DL-Q202

1.450.000 VNĐ

3 chế độ màu sắc

Công suất: 24W

Ánh sáng: 2800k-4800K-6000k

Kích thước: 420*420mm/1.3kg

ĐÈN ỐP TRẦN KINGLED DL-Q202