Google reCAPTCHA v3

ĐÈN LED ÂM ĐẤT GSLIGHTING

ĐÈN LED ÂM ĐẤT GSLIGHTING

ĐÈN LED ÂM ĐẤT GSLIGHTING

ĐÈN LED ÂM ĐẤT GSLIGHTING
ĐÈN ÂM ĐẤT TRÒN GSDT24 - 24W

ĐÈN ÂM ĐẤT TRÒN GSDT24 - 24W

1.800.000 VNĐ

Công suất: 24W

Ánh sáng: 3000/6000/đổi màu

Kích thước: phi 250*100mm

IP: 65

ĐÈN ÂM ĐẤT TRÒN GSDT24 - 24W

ĐÈN ÂM ĐẤT TRÒN GSDT36 - 36W

ĐÈN ÂM ĐẤT TRÒN GSDT36 - 36W

2.500.000 VNĐ

Công suất: 36W

Ánh sáng: 3000/6000/đổi màu

Kích thước: phi 300*100mm

IP: 65

ĐÈN ÂM ĐẤT TRÒN GSDT36 - 36W

ĐÈN ÂM ĐẤT TRÒN GSDT3 - 3W

ĐÈN ÂM ĐẤT TRÒN GSDT3 - 3W

410.000 VNĐ

Công suất: 3W

Ánh sáng: 3000/6000/đổi màu

Kích thước: phi 100*80mm

IP: 65

ĐÈN ÂM ĐẤT TRÒN GSDT3 - 3W

ĐÈN ÂM ĐẤT TRÒN GSDT5 - 5W

ĐÈN ÂM ĐẤT TRÒN GSDT5 - 5W

550.000 VNĐ

Công suất: 5W

Ánh sáng: 3000/6000/đổi màu

Kích thước: phi 120*80mm

IP: 65

ĐÈN ÂM ĐẤT TRÒN GSDT5 - 5W

ĐÈN ÂM ĐẤT TRÒN GSDT12 - 12W

ĐÈN ÂM ĐẤT TRÒN GSDT12 - 12W

930.000 VNĐ

Công suất: 12W

Ánh sáng: 3000/6000/đổi màu

Kích thước: phi 180*95mm

IP: 65

ĐÈN ÂM ĐẤT TRÒN GSDT12 - 12W

ĐÈN ÂM ĐẤT TRÒN GSDT7 - 7W

ĐÈN ÂM ĐẤT TRÒN GSDT7 - 7W

710.000 VNĐ

Công suất: 7W

Ánh sáng: 3000/6000/đổi màu

Kích thước: phi 150*80mm

IP: 65

ĐÈN ÂM ĐẤT TRÒN GSDT7 - 7W

ĐÈN ÂM ĐẤT TRÒN GSDT18 - 18W

ĐÈN ÂM ĐẤT TRÒN GSDT18 - 18W

1.500.000 VNĐ

Công suất: 18W

Ánh sáng: 3000/6000/đổi màu

Kích thước: phi 220*95mm

IP: 65

ĐÈN ÂM ĐẤT TRÒN GSDT18 - 18W

ĐÈN ÂM ĐẤT TRÒN GSDT9 - 9W

ĐÈN ÂM ĐẤT TRÒN GSDT9 - 9W

820.000 VNĐ

Công suất: 9W

Ánh sáng: 3000/6000/đổi màu

Kích thước: phi 180*90mm

IP: 65

ĐÈN ÂM ĐẤT TRÒN GSDT9 - 9W