Google reCAPTCHA v3

ĐÈN LED ÂM ĐẤT VUÔNG GSLIGHTING

ĐÈN LED ÂM ĐẤT VUÔNG GSLIGHTING

ĐÈN LED ÂM ĐẤT VUÔNG GSLIGHTING

ĐÈN LED ÂM ĐẤT VUÔNG GSLIGHTING
ĐÈN ÂM ĐẤT VUÔNG GSDV3 - 3W

ĐÈN ÂM ĐẤT VUÔNG GSDV3 - 3W

562.000 VNĐ

Công suất: 3W

Ánh sáng: 3000/6000/đổi màu

Kích thước: phi 100*100*60mm

IP: 65

ĐÈN ÂM ĐẤT VUÔNG GSDV3 - 3W

ĐÈN ÂM ĐẤT VUÔNG GSDV4 - 4W

ĐÈN ÂM ĐẤT VUÔNG GSDV4 - 4W

630.000 VNĐ

Công suất: 3W

Ánh sáng: 3000/6000/đổi màu

Kích thước: phi 100*100*60mm

IP: 65

ĐÈN ÂM ĐẤT VUÔNG GSDV4 - 4W

ĐÈN ÂM ĐẤT VUÔNG GSDV5 - 5W

ĐÈN ÂM ĐẤT VUÔNG GSDV5 - 5W

780.000 VNĐ

Công suất: 5W

Ánh sáng: 3000/6000/đổi màu

Kích thước: phi 120*120*60mm

IP: 65

ĐÈN ÂM ĐẤT VUÔNG GSDV5 - 5W

ĐÈN ÂM ĐẤT VUÔNG GSDV9 - 9W

ĐÈN ÂM ĐẤT VUÔNG GSDV9 - 9W

1.030.000 VNĐ

Công suất:9W

Ánh sáng: 3000/6000/đổi màu

Kích thước: phi 150*150*60mm

IP: 65

ĐÈN ÂM ĐẤT VUÔNG GSDV9 - 9W