ĐÈN LED ÂM ĐẤT VUÔNG GSLIGHTING

ĐÈN LED ÂM ĐẤT VUÔNG GSLIGHTING

ĐÈN LED ÂM ĐẤT VUÔNG GSLIGHTING

ĐÈN LED ÂM ĐẤT VUÔNG GSLIGHTING
ĐÈN ÂM ĐẤT VUÔNG GSDV3 - 3W

ĐÈN ÂM ĐẤT VUÔNG GSDV3 - 3W

562.000 VNĐ

Công suất: 3W

Ánh sáng: 3000/6000/đổi màu

Kích thước: phi 100*100*60mm

IP: 65

ĐÈN ÂM ĐẤT VUÔNG GSDV3 - 3W

ĐÈN ÂM ĐẤT VUÔNG GSDV4 - 4W

ĐÈN ÂM ĐẤT VUÔNG GSDV4 - 4W

630.000 VNĐ

Công suất: 3W

Ánh sáng: 3000/6000/đổi màu

Kích thước: phi 100*100*60mm

IP: 65

ĐÈN ÂM ĐẤT VUÔNG GSDV4 - 4W

ĐÈN ÂM ĐẤT VUÔNG GSDV5 - 5W

ĐÈN ÂM ĐẤT VUÔNG GSDV5 - 5W

780.000 VNĐ

Công suất: 5W

Ánh sáng: 3000/6000/đổi màu

Kích thước: phi 120*120*60mm

IP: 65

ĐÈN ÂM ĐẤT VUÔNG GSDV5 - 5W

ĐÈN ÂM ĐẤT VUÔNG GSDV9 - 9W

ĐÈN ÂM ĐẤT VUÔNG GSDV9 - 9W

1.030.000 VNĐ

Công suất:9W

Ánh sáng: 3000/6000/đổi màu

Kích thước: phi 150*150*60mm

IP: 65

ĐÈN ÂM ĐẤT VUÔNG GSDV9 - 9W