Google reCAPTCHA v3

ĐÈN LED ÂM NƯỚC HUFA

ĐÈN LED ÂM NƯỚC HUFA

ĐÈN LED ÂM NƯỚC HUFA

ĐÈN LED ÂM NƯỚC HUFA
ĐÈN LED ÂM NƯỚC HUFA HF 23-9W

ĐÈN LED ÂM NƯỚC HUFA HF 23-9W

1.240.000 VNĐ

Công suất: 6W

Ánh sáng: RGB, IP: 68

Kích thước: 160*H65mm

Nguồn điện: AC-12V

Chất liệu: Thép không gỉ

ĐÈN LED ÂM NƯỚC HUFA HF 23-9W

ĐÈN LED ÂM NƯỚC HUFA HF 24-12W

ĐÈN LED ÂM NƯỚC HUFA HF 24-12W

1.360.000 VNĐ

Công suất: 12W

Ánh sáng: RGB, IP: 68

Kích thước: 180*H90mm

Nguồn điện: AC-12V

Chất liệu: Thép không gỉ

ĐÈN LED ÂM NƯỚC HUFA HF 24-12W

ĐÈN LED ÂM NƯỚC HUFA HF 260-9W

ĐÈN LED ÂM NƯỚC HUFA HF 260-9W

1.200.000 VNĐ

Công suất: 9W

Ánh sáng: 3000k, IP: 68

Kích thước: 245*H65mm

Nguồn điện: AC-12V

Chất liệu: Thép không gỉ

ĐÈN LED ÂM NƯỚC HUFA HF 260-9W

ĐÈN LED ÂM NƯỚC HUFA HF 260-RGB-9W

ĐÈN LED ÂM NƯỚC HUFA HF 260-RGB-9W

1.500.000 VNĐ

Công suất: 9W

Ánh sáng: RGB, IP: 68

Kích thước: 245*H65mm

Nguồn điện: AC-12V

Chất liệu: Thép không gỉ

ĐÈN LED ÂM NƯỚC HUFA HF 260-RGB-9W

ĐÈN LED ÂM NƯỚC HUFA FN 01-3W

ĐÈN LED ÂM NƯỚC HUFA FN 01-3W

290.000 VNĐ

Công suất: 3W

Ánh sáng: vàng-x.lá-x.dương, IP: 68

Kích thước: 80*H140mm

Nguồn điện: AC-12V

Chất liệu: Thép không gỉ

ĐÈN LED ÂM NƯỚC HUFA FN 01-3W

ĐÈN LED ÂM NƯỚC HUFA FN 02-6W

ĐÈN LED ÂM NƯỚC HUFA FN 02-6W

720.000 VNĐ

Công suất: 6W

Ánh sáng: vàng-x.lá-x.dương, IP: 68

Kích thước: 140*H180mm

Nguồn điện: AC-12V

Chất liệu: Thép không gỉ

ĐÈN LED ÂM NƯỚC HUFA FN 02-6W

ĐÈN LED ÂM NƯỚC HUFA FN 03-9W

ĐÈN LED ÂM NƯỚC HUFA FN 03-9W

920.000 VNĐ

Công suất: 9W

Ánh sáng: vàng-x.lá-x.dương, IP: 68

Kích thước: 160*H220mm

Nguồn điện: AC-12V

Chất liệu: Thép không gỉ

ĐÈN LED ÂM NƯỚC HUFA FN 03-9W

ĐÈN LED ÂM NƯỚC HUFA FN 04-12W

ĐÈN LED ÂM NƯỚC HUFA FN 04-12W

1.040.000 VNĐ

Công suất: 12W

Ánh sáng: vàng-x.lá-x.dương, IP: 68

Kích thước: 160*H220mm

Nguồn điện: AC-12V

Chất liệu: Thép không gỉ

ĐÈN LED ÂM NƯỚC HUFA FN 04-12W

ĐÈN LED ÂM NƯỚC HUFA FN 05-RGB-3W

ĐÈN LED ÂM NƯỚC HUFA FN 05-RGB-3W

335.000 VNĐ

Công suất: 3W

Ánh sáng: RGB, IP: 68

Kích thước: 80*H140mm

Nguồn điện: AC-12V

Chất liệu: Thép không gỉ

ĐÈN LED ÂM NƯỚC HUFA FN 05-RGB-3W

ĐÈN LED ÂM NƯỚC HUFA FN 06-RGB-6W

ĐÈN LED ÂM NƯỚC HUFA FN 06-RGB-6W

780.000 VNĐ

Công suất: 6W

Ánh sáng: RGB, IP: 68

Kích thước: 140*H180mm

Nguồn điện: AC-12V

Chất liệu: Thép không gỉ

ĐÈN LED ÂM NƯỚC HUFA FN 06-RGB-6W

ĐÈN LED ÂM NƯỚC HUFA FN 07-RGB-9W

ĐÈN LED ÂM NƯỚC HUFA FN 07-RGB-9W

1.040.000 VNĐ

Công suất: 9W

Ánh sáng: RGB, IP: 68

Kích thước: 160*H220mm

Nguồn điện: AC-12V

Chất liệu: Thép không gỉ

ĐÈN LED ÂM NƯỚC HUFA FN 07-RGB-9W

ĐÈN LED ÂM NƯỚC HUFA FN 08-RGB-12W

ĐÈN LED ÂM NƯỚC HUFA FN 08-RGB-12W

1.150.000 VNĐ

Công suất: 12W

Ánh sáng: RGB, IP: 68

Kích thước: 160*H220mm

Nguồn điện: AC-12V

Chất liệu: Thép không gỉ

ĐÈN LED ÂM NƯỚC HUFA FN 08-RGB-12W