Google reCAPTCHA v3

ĐÈN LED ÂM SÀN HUFA

ĐÈN LED ÂM SÀN HUFA

ĐÈN LED ÂM SÀN HUFA

ĐÈN LED ÂM SÀN HUFA
ĐÈN LED ÂM SÀN HUFA AS 01-3W

ĐÈN LED ÂM SÀN HUFA AS 01-3W

400.000 VNĐ

Công suất: 3W

Ánh sáng: vàng-x.lá-x.dương, IP: 68

Kích thước: 80*H100mm

Nguồn điện: AC-220V

Chất liệu: Thép không gỉ

ĐÈN LED ÂM SÀN HUFA AS 01-3W

ĐÈN LED ÂM SÀN HUFA AS 02-6W

ĐÈN LED ÂM SÀN HUFA AS 02-6W

680.000 VNĐ

Công suất: 6W

Ánh sáng: vàng-x.lá-x.dương, IP: 68

Kích thước: 90*H150mm

Nguồn điện: AC-220V

Chất liệu: Thép không gỉ

ĐÈN LED ÂM SÀN HUFA AS 02-6W

ĐÈN LED ÂM SÀN HUFA AS 03-9W

ĐÈN LED ÂM SÀN HUFA AS 03-9W

760.000 VNĐ

Công suất: 9W

Ánh sáng: vàng-x.lá-x.dương, IP: 68

Kích thước: 95*H160mm

Nguồn điện: AC-220V

Chất liệu: Thép không gỉ

ĐÈN LED ÂM SÀN HUFA AS 03-9W

ĐÈN LED ÂM SÀN HUFA AS 04-12W

ĐÈN LED ÂM SÀN HUFA AS 04-12W

900.000 VNĐ

Công suất: 12W

Ánh sáng: vàng-x.lá-x.dương, IP: 68

Kích thước: 95*H160mm

Nguồn điện: AC-220V

Chất liệu: Thép không gỉ

ĐÈN LED ÂM SÀN HUFA AS 04-12W

ĐÈN LED ÂM SÀN HUFA AS 05-RGB-3W

ĐÈN LED ÂM SÀN HUFA AS 05-RGB-3W

500.000 VNĐ

Công suất: 3W

Ánh sáng: RGB, IP: 68

Kích thước: 80*H100mm

Nguồn điện: AC-220V

Chất liệu: Thép không gỉ

ĐÈN LED ÂM SÀN HUFA AS 05-RGB-3W

ĐÈN LED ÂM SÀN HUFA AS 06-RGB-6W

ĐÈN LED ÂM SÀN HUFA AS 06-RGB-6W

780.000 VNĐ

Công suất: 6W

Ánh sáng: RGB, IP: 68

Kích thước: 90*H150mm

Nguồn điện: AC-220V

Chất liệu: Thép không gỉ

ĐÈN LED ÂM SÀN HUFA AS 06-RGB-6W

ĐÈN LED ÂM SÀN HUFA AS 07-RGB-9W

ĐÈN LED ÂM SÀN HUFA AS 07-RGB-9W

860.000 VNĐ

Công suất: 9W

Ánh sáng: RGB, IP: 68

Kích thước: 95*H160mm

Nguồn điện: AC-220V

Chất liệu: Thép không gỉ

ĐÈN LED ÂM SÀN HUFA AS 07-RGB-9W

ĐÈN LED ÂM SÀN HUFA AS 08-RGB-12W

ĐÈN LED ÂM SÀN HUFA AS 08-RGB-12W

1.000.000 VNĐ

Công suất: 12W

Ánh sáng: RGB, IP: 68

Kích thước: 95*H160mm

Nguồn điện: AC-220V

Chất liệu: Thép không gỉ

ĐÈN LED ÂM SÀN HUFA AS 08-RGB-12W