đèn led âm trần hufa

đèn led âm trần hufa

đèn led âm trần hufa

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA
test hufa

test hufa

Liên hệ

test hufa

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA AKCOB-7W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA AKCOB-7W

144.000 VNĐ

Công suất: 7W

Ánh sáng: 3 chế độ sáng

Kích thước: 130*H50mm

Lỗ khoét: 105mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA AKCOB-7W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA AKCOB-10W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA AKCOB-10W

190.000 VNĐ

Công suất: 10W

Ánh sáng: 3 chế độ sáng

Kích thước: 160*H50mm

Lỗ khoét: 125mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA AKCOB-10W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA AKCOB-15W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA AKCOB-15W

245.000 VNĐ

Công suất: 15W

Ánh sáng: 3 chế độ sáng

Kích thước: 200*H50mm

Lỗ khoét: 165mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA AKCOB-15W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA AT-11-6W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA AT-11-6W

80.000 VNĐ

Công suất: 7W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: 100*H50mm

Lỗ khoét: 75mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA AT-11-6W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA AT-12-9W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA AT-12-9W

100.000 VNĐ

Công suất: 9W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: 125*H50mm

Lỗ khoét: 95mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA AT-12-9W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA AT-13-12W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA AT-13-12W

125.000 VNĐ

Công suất: 12W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: 145*H50mm

Lỗ khoét: 125mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA AT-13-12W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA AH-05-5W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA AH-05-5W

90.000 VNĐ

Công suất: 5W

Ánh sáng: 3 chế độ sáng

Kích thước: 100*H40mm

Lỗ khoét: 75mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA AH-05-5W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA AB-05-5W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA AB-05-5W

90.000 VNĐ

Công suất: 5W

Ánh sáng: 3 chế độ sáng

Kích thước: 100*H40mm

Lỗ khoét: 75mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA AB-05-5W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATH-03-5W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATH-03-5W

67.000 VNĐ

Công suất: 5W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: 90*H50mm

Lỗ khoét: 70mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATH-03-5W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATV-01-7W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATV-01-7W

115.000 VNĐ

Công suất: 7W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: 120*H40mm

Lỗ khoét: 90mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATV-01-7W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATV-02-7W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATV-02-7W

138.000 VNĐ

Công suất: 7W

Ánh sáng: 3 chế độ sáng

Kích thước: 120*H40mm

Lỗ khoét: 90mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATV-02-7W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATB-03-7W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATB-03-7W

115.000 VNĐ

Công suất: 7W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: 120*H40mm

Lỗ khoét: 90mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATB-03-7W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATB-04-7W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATB-04-7W

138.000 VNĐ

Công suất: 7W

Ánh sáng: 3 chế độ sáng

Kích thước: 120*H40mm

Lỗ khoét: 90mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATB-04-7W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATK-01-6W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATK-01-6W

90.000 VNĐ

Công suất: 6W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: 90*H40mm

Lỗ khoét: 70mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATK-01-6W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATK-02-9W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATK-02-9W

140.000 VNĐ

Công suất: 9W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: 130*H40mm

Lỗ khoét: 100mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATK-02-9W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATK-03-12W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATK-03-12W

155.000 VNĐ

Công suất: 12W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: 160*H40mm

Lỗ khoét: 120mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATK-03-12W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATK-04-18W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATK-04-18W

240.000 VNĐ

Công suất: 18W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: 200*H40mm

Lỗ khoét: 170mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATK-04-18W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATK-05-6W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATK-05-6W

90.000 VNĐ

Công suất: 6W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: 90*90*H40mm

Lỗ khoét: 70*70mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATK-05-6W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATK-06-9W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATK-06-9W

140.000 VNĐ

Công suất:9W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: 130*130*H40mm

Lỗ khoét: 100*100mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATK-06-9W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATK-07-12W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATK-07-12W

155.000 VNĐ

Công suất: 12W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: 160*160*H40mm

Lỗ khoét: 120*120mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATK-07-12W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATK-08-18W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATK-08-18W

240.000 VNĐ

Công suất: 18W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: 200*200*H40mm

Lỗ khoét: 170*170mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATK-08-18W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATKDM-01-6W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATKDM-01-6W

144.000 VNĐ

Công suất: 6W

Ánh sáng: 3 chế độ sáng

Kích thước: 90*H40mm

Lỗ khoét: 70mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATKDM-01-6W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATKDM-02-9W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATKDM-02-9W

170.000 VNĐ

Công suất: 9W

Ánh sáng: 3 chế độ sáng

Kích thước: 120*H40mm

Lỗ khoét: 100mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATKDM-02-9W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATKDM-03-12W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATKDM-03-12W

210.000 VNĐ

Công suất: 12W

Ánh sáng: 3 chế độ sáng

Kích thước: 160*H40mm

Lỗ khoét: 120mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATKDM-03-12W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATKDM-04-18W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATKDM-04-18W

260.000 VNĐ

Công suất:18W

Ánh sáng: 3 chế độ sáng

Kích thước: 200*H40mm

Lỗ khoét: 170mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATKDM-04-18W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATKDM-05-6W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATKDM-05-6W

144.000 VNĐ

Công suất: 6W

Ánh sáng: 3 chế độ sáng

Kích thước: 90*90*H40mm

Lỗ khoét: 70*70mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATKDM-05-6W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATKDM-06-9W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATKDM-06-9W

170.000 VNĐ

Công suất:9W

Ánh sáng: 3 chế độ sáng

Kích thước: 120*120*H40mm

Lỗ khoét: 100*100mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATKDM-06-9W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATKDM-07-12W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATKDM-07-12W

210.000 VNĐ

Công suất: 12W

Ánh sáng: 3 chế độ sáng

Kích thước: 160*160*H40mm

Lỗ khoét: 120*120mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATKDM-07-12W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATKDM-08-18W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATKDM-08-18W

260.000 VNĐ

Công suất: 18W

Ánh sáng: 3 chế độ sáng

Kích thước: 200*200*H40mm

Lỗ khoét: 170*170mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATKDM-08-18W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATP-01-3W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATP-01-3W

54.000 VNĐ

Công suất: 3W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: 90*H15mm

Lỗ khoét: 70mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATP-01-3W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATP-02-4W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATP-02-4W

74.000 VNĐ

Công suất: 4W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: 110*H15mm

Lỗ khoét: 90mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATP-02-4W