Google reCAPTCHA v3

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO
ĐÈN LED ÂM TỦ KHAPHACO BI-1W

ĐÈN LED ÂM TỦ KHAPHACO BI-1W

59.000 VNĐ

Công suất: 1W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: 31*H20mm

Chất liệu: thép cao cấp

ĐÈN LED ÂM TỦ KHAPHACO BI-1W

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO KY-3-7W

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO KY-3-7W

168.000 VNĐ

Công suất: 7W

Ánh sáng: 3000k/6000k

Kích thước: 110*H75mm

Lỗ khoét: 90mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO KY-3-7W

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO KY-4-7W

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO KY-4-7W

168.000 VNĐ

Công suất: 7W

Ánh sáng: 3000k/6000k

Kích thước: 110*H75mm

Lỗ khoét: 90mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO KY-4-7W

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO KY-6-7W

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO KY-6-7W

168.000 VNĐ

Công suất: 7W

Ánh sáng: 3000k/6000k

Kích thước: 110*H75mm

Lỗ khoét: 90mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO KY-6-7W

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO KY-8-7W

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO KY-8-7W

168.000 VNĐ

Công suất: 7W

Ánh sáng: 3000k/6000k

Kích thước: 110*H75mm

Lỗ khoét: 90mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO KY-8-7W

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO KY-5-7W

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO KY-5-7W

168.000 VNĐ

Công suất: 7W

Ánh sáng: 3000k/6000k

Kích thước: 110*H75mm

Lỗ khoét: 90mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO KY-5-7W

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO KY-7-7W

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO KY-7-7W

168.000 VNĐ

Công suất: 7W

Ánh sáng: 3000k/6000k

Kích thước: 110*H75mm

Lỗ khoét: 90mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO KY-7-7W

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO KY-1-7W

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO KY-1-7W

168.000 VNĐ

Công suất: 7W

Ánh sáng: 3000k/6000k

Kích thước: 110*H75mm

Lỗ khoét: 90mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO KY-1-7W

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO RG-1-3W

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO RG-1-3W

112.000 VNĐ

Công suất: 3W

Ánh sáng: 3000k/6000k

Kích thước: 85*H60mm

Lỗ khoét: 65mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO RG-1-3W

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO ES-CE3-RD-3+3W

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO ES-CE3-RD-3+3W

252.000 VNĐ

Tích hợp 3 chế độ ánh sáng

Công suất: 3W+3W

Ánh sáng:3000K+6000k

Kích thước: 80*40mm

Lỗ khoét: 70mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO ES-CE3-RD-3+3W

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO KY-23-7W

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO KY-23-7W

238.000 VNĐ

Công suất: 7W

Ánh sáng: 3000k/6000k

Kích thước: ø 110*H42mm

Lỗ khoét: 90mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO KY-23-7W

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO KY-11-7W

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO KY-11-7W

238.000 VNĐ

Công suất: 7W

Ánh sáng: 3000k/6000k

Kích thước:  ø 110*H42mm

Lỗ khoét: 90mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO KY-11-7W

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO KY-10-7W

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO KY-10-7W

285.000 VNĐ

Công suất: 7W

Ánh sáng: 3000k/6000k

Kích thước: ø 105*H42mm

Lỗ khoét: 90mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO KY-10-7W

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO KY-9-10W

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO KY-9-10W

360.000 VNĐ

Công suất: 10W

Ánh sáng: 3000k/6000k

Kích thước: ø 105*H78mm

Lỗ khoét: 90mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO KY-9-10W

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO KY-25 - 3W

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO KY-25 - 3W

112.000 VNĐ

Công suất: 3W

Ánh sáng: 3000k/6000k

Kích thước: ø 85*H45mm

Lỗ khoét: 70mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO KY-25 - 3W

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO KY-25-7W

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO KY-25-7W

189.000 VNĐ

Công suất: 7W

Ánh sáng: 3000k/6000k

Kích thước: ø 110*H45mm

Lỗ khoét: 90mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO KY-25-7W

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO KY-25-12W

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO KY-25-12W

245.000 VNĐ

Công suất: 12W

Ánh sáng: 3000k/6000k

Kích thước: ø 140*H45mm

Lỗ khoét: 115mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO KY-25-12W

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO ES-1-6W+6W

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO ES-1-6W+6W

182.000 VNĐ

Tích hợp 3 chế độ ánh sáng

Công suất: 6W+6W

Ánh sáng:3000/4200/6000k

Kích thước: 120*H70mm

Lỗ khoét: 90mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO ES-1-6W+6W

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO ES-2-6W+6W

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO ES-2-6W+6W

133.000 VNĐ

Tích hợp 3 chế độ ánh sáng

Công suất: 6W+6W

Ánh sáng:3000/4200/6000k

Kích thước: 120*H70mm

Lỗ khoét: 90mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO ES-2-6W+6W

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO ES-3-6W+3W

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO ES-3-6W+3W

224.000 VNĐ

Tích hợp 3 chế độ ánh sáng

Công suất: 6W+3W

Ánh sáng:3000/4200/6000k

Kích thước: 145*H40mm

Lỗ khoét: 105mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO ES-3-6W+3W

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO PL-01

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO PL-01

112.000 VNĐ

Công suất:  7W

Ánh sáng: 4000K(vàng nắng)

Kích thước: 120*H47mm

Lỗ khoét: 105mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO PL-01

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO ES-CE3-SQ 3+3W

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO ES-CE3-SQ 3+3W

252.000 VNĐ

Tích hợp 3 chế độ ánh sáng

Công suất: 3W+3W

Ánh sáng:3000K+6000k

Kích thước: 80*80*40mm

Lỗ khoét: 70+70mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO ES-CE3-SQ 3+3W

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO ES-CE-11-6+6W

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO ES-CE-11-6+6W

308.000 VNĐ

Tích hợp 3 chế độ ánh sáng

Công suất: 6W+6W

Ánh sáng:3000K+6000k

Kích thước: 120*120*42mm

Lỗ khoét: 100+110MM

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO ES-CE-11-6+6W

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO ES-CE6-RD-6+6W

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO ES-CE6-RD-6+6W

308.000 VNĐ

Tích hợp 3 chế độ ánh sáng

Công suất: 6W+6W

Ánh sáng:3000K+6000k

Kích thước: 120*42mm

Lỗ khoét: 110MM

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO ES-CE6-RD-6+6W

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO RG-1-S-3W

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO RG-1-S-3W

98.000 VNĐ

Công suất: 3W

Ánh sáng: 3000k/6000k

Kích thước: 70*H55mm

Lỗ khoét: 55mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO RG-1-S-3W

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO RG-1-7W

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO RG-1-7W

189.000 VNĐ

Công suất: 7W

Ánh sáng: 3000k/6000k

Kích thước: 110*H65mm

Lỗ khoét: 90mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO RG-1-7W

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO RG-1-12W

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO RG-1-12W

266.000 VNĐ

Công suất: 12W

Ánh sáng: 3000k/6000k

Kích thước: 140*H65mm

Lỗ khoét: 115mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO RG-1-12W

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO KY-2-7W

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO KY-2-7W

168.000 VNĐ

Công suất: 7W

Ánh sáng: 3000k/6000k

Kích thước: 110*H75mm

Lỗ khoét: 90mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO KY-2-7W

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO GJ001-3W

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO GJ001-3W

103.000 VNĐ

Công suất: 3W

Ánh sáng: 3000k/6000k

Kích thước: 100*H40mm

Lỗ khoét: 70mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO GJ001-3W

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO GJ001-7W

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO GJ001-7W

161.700 VNĐ

Công suất: 7W

Ánh sáng: 3000k/6000k

Kích thước: 120*H40mm

Lỗ khoét: 85mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO GJ001-7W

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO GJ001-7+7W

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO GJ001-7+7W

192.000 VNĐ

ĐÈN GỒM 3 CHẾ ĐỘ SÁNG

Công suất: 7+7W

Ánh sáng: 3000k/4200K/6000k

Kích thước: 120*H40mm

Lỗ khoét: 85mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO GJ001-7+7W

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO GJ001-9W

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO GJ001-9W

205.800 VNĐ

Công suất: 9W

Ánh sáng: 3000k/6000k

Kích thước: 145*H40mm

Lỗ khoét: 110mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHAPHACO GJ001-9W