Google reCAPTCHA v3

ĐÈN LED CẮM CỎ GSLIGHTING

ĐÈN LED CẮM CỎ GSLIGHTING

ĐÈN LED CẮM CỎ GSLIGHTING

ĐÈN LED CẮM CỎ GSLIGHTING
ĐÈN LED CẮM CỎ GSCC5 - 5W

ĐÈN LED CẮM CỎ GSCC5 - 5W

450.000 VNĐ

Công suất: 5W

Ánh sáng: 3000/6000K

Kích thước: phi 85*93mm

IP: 65

ĐÈN LED CẮM CỎ GSCC5 - 5W

ĐÈN LED CẮM CỎ GSCC7 - 7W

ĐÈN LED CẮM CỎ GSCC7 - 7W

812.000 VNĐ

Công suất: 7W

Ánh sáng: 3000/6000K

Kích thước: phi 105*100mm

IP: 65

ĐÈN LED CẮM CỎ GSCC7 - 7W

ĐÈN LED CẮM CỎ GSCC9 - 9W

ĐÈN LED CẮM CỎ GSCC9 - 9W

880.000 VNĐ

Công suất: 9W

Ánh sáng: 3000/6000K

Kích thước: phi 145*120mm

IP: 65

ĐÈN LED CẮM CỎ GSCC9 - 9W

ĐÈN LED CẮM CỎ GSCC12 - 12W

ĐÈN LED CẮM CỎ GSCC12 - 12W

1.080.000 VNĐ

Công suất: 12W

Ánh sáng: 3000/6000K

Kích thước: phi 150*120mm

IP: 65

ĐÈN LED CẮM CỎ GSCC12 - 12W

ĐÈN LED CẮM CỎ GSCC3 - 3W

ĐÈN LED CẮM CỎ GSCC3 - 3W

395.000 VNĐ

Công suất: 3W

Ánh sáng: 3000/6000K

Kích thước: phi 85*80mm

IP: 65

ĐÈN LED CẮM CỎ GSCC3 - 3W