Google reCAPTCHA v3

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM GSLIGHTING

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM GSLIGHTING

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM GSLIGHTING

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM GSLIGHTING
ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM GS2298A - 30W

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM GS2298A - 30W

1.250.000 VNĐ

Có thể zoom góc chiếu 20-60 độ

Công suất 30W

Ánh sáng: 3000K/5000K

Kích thước: 155*101*325mm

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM GS2298A - 30W

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM GS2298B - 40W

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM GS2298B - 40W

1.438.000 VNĐ

Có thể zoom góc chiếu 20-60 độ

Công suất 40W

Ánh sáng: 3000K/5000K

Kích thước: 155*101*325mm

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM GS2298B - 40W

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM GS2299A-20W

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM GS2299A-20W

1.000.000 VNĐ

Có thể zoom góc chiếu 20-60 độ

Công suất 20W

Ánh sáng: 3000K/4000/6000K

Kích thước: 125*70*95mm

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM GS2299A-20W

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM GS2299B - 20W

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM GS2299B - 20W

1.063.000 VNĐ

Có thể zoom góc chiếu 20-60 độ

Công suất 20W

Ánh sáng: 3000K/4000K/6000K

Kích thước: 125*70*195mm

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM GS2299B - 20W

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM GSRR10-12W

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM GSRR10-12W

350.000 VNĐ

Công suất 12W

Ánh sáng: 4000K/6000K

Kích thước: 70*90*160mm

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM GSRR10-12W

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM GSRR20-20W

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM GSRR20-20W

525.000 VNĐ

Công suất 20W

Ánh sáng: 4000K/6000K

Kích thước: 70*90*160mm

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM GSRR20-20W

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM GSRR30-30W

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM GSRR30-30W

650.000 VNĐ

Công suất 30W

Ánh sáng: 4000K/6000K

Kích thước: 85*135*180mm

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM GSRR30-30W