Google reCAPTCHA v3

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA
ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SL251T 20W

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SL251T 20W

640.000 VNĐ

Công suất: 20W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:Phi 57*H280mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SL251T 20W

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SL251D 20W

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SL251D 20W

640.000 VNĐ

Công suất: 20W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:Phi 57*H280mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SL251D 20W

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SL TCET 10W

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SL TCET 10W

290.000 VNĐ

Công suất: 10W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:Phi 35*H120mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SL TCET 10W

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SL257T 12W

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SL257T 12W

510.000 VNĐ

Công suất: 12W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:Phi 55*H290mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SL257T 12W

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SL 257D 12W

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SL 257D 12W

510.000 VNĐ

Công suất: 12W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:Phi 55*H290mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SL 257D 12W

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SL TCED 10W

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SL TCED 10W

290.000 VNĐ

Công suất: 10W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:Phi 35*H120mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SL TCED 10W

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SLTCFT 30W

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SLTCFT 30W

300.000 VNĐ

Công suất: 30W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:Phi 90*H215mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SLTCFT 30W

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SLTCFD 30W

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SLTCFD 30W

300.000 VNĐ

Công suất: 30W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:Phi 90*H215mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SLTCFD 30W

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SLTCE 30W

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SLTCE 30W

340.000 VNĐ

Công suất: 30W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:Phi 92*H215mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SLTCE 30W

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SLTLA 030T 30W

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SLTLA 030T 30W

540.000 VNĐ

Công suất: 30W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:Phi 92*H215mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SLTLA 030T 30W

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SLTLA 030D 30W

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SLTLA 030D 30W

540.000 VNĐ

Công suất: 30W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:Phi 92*H215mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SLTLA 030D 30W

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SLTLA 020 20W

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SLTLA 020 20W

520.000 VNĐ

Công suất: 20W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:Phi 85*H200mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SLTLA 020 20W

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SL 26 -70W

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SL 26 -70W

1.240.000 VNĐ

Công suất: 70W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:Phi 110*H290mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SL 26 -70W

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SL 25 -70W

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SL 25 -70W

1.240.000 VNĐ

Công suất: 70W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:Phi 110*H290mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SL 25 -70W

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SL 006 -10W

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SL 006 -10W

660.000 VNĐ

Công suất: 10W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:Phi 90*H100mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SL 006 -10W

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SL D252-10W

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SL D252-10W

440.000 VNĐ

Công suất: 10W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:Phi 85*H190mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SL D252-10W

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SL D253 -20W

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SL D253 -20W

668.000 VNĐ

Công suất: 20W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:Phi 100*H200mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SL D253 -20W

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SL 006D -10W

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SL 006D -10W

660.000 VNĐ

Công suất: 10W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:Phi 90*H100mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SL 006D -10W

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SL B020T -35W

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SL B020T -35W

700.000 VNĐ

Công suất: 35W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:Phi 120*H220mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SL B020T -35W

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SL B020D -35W

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SL B020D -35W

700.000 VNĐ

Công suất: 35W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:Phi 120*H220mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SL B020D -35W

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SL 01 -7W

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SL 01 -7W

156.000 VNĐ

Công suất: 7W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:Phi 70*H130mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SL 01 -7W

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SL 03 -9W

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SL 03 -9W

220.000 VNĐ

Công suất: 9W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:Phi 100*H160mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SL 03 -9W

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SL 05 -12W

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SL 05 -12W

270.000 VNĐ

Công suất: 12W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:Phi 100*H160mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SL 05 -12W

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SL 20 -7W

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SL 20 -7W

156.000 VNĐ

Công suất: 7W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:Phi 70*H130mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SL 20 -7W

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SL 04 -9W

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SL 04 -9W

220.000 VNĐ

Công suất: 9W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:Phi 100*H160mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SL 04 -9W

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SL 06 -12W

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SL 06 -12W

270.000 VNĐ

Công suất: 12W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:Phi 100*H160mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SL 06 -12W

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SL TLD20 -20W

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SL TLD20 -20W

340.000 VNĐ

Công suất: 20W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:Phi 100*H200mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SL TLD20 -20W

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SL TLD30-30W

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SL TLD30-30W

400.000 VNĐ

Công suất: 30W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:Phi 100*H200mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA SL TLD30-30W

THANH RAY T2-T3 1 MÉT

THANH RAY T2-T3 1 MÉT

66.000 VNĐ

Kích thước: 1 mét

Chất liệu: nhôm sơn tĩnh điện

THANH RAY T2-T3 1 MÉT

THANH RAY T2-T3 1.5 MÉT

THANH RAY T2-T3 1.5 MÉT

100.000 VNĐ

Kích thước: 1.5 mét

Chất liệu: nhôm sơn tĩnh điện

THANH RAY T2-T3 1.5 MÉT

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA RN PART 35W

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA RN PART 35W

700.000 VNĐ

Công suất: 35W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:Phi 120*H220mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA RN PART 35W

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA RN PARD 35W

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA RN PARD 35W

700.000 VNĐ

Công suất: 35W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:Phi 120*H220mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM HUFA RN PARD 35W