Google reCAPTCHA v3

ĐÈN LED DOWNLIGHT ELINK

ĐÈN LED DOWNLIGHT ELINK

ĐÈN LED DOWNLIGHT ELINK

ĐÈN LED DOWNLIGHT ELINK
ĐÈN DOWNLIGHT 3 CHẾ ĐỘ ELINK EDA-66

ĐÈN DOWNLIGHT 3 CHẾ ĐỘ ELINK EDA-66

146.000 VNĐ

Công suất: 6W+6W (3 chế độ)

Ánh sáng: 3000K/4000K/6000K

Kích thước D110xH30mm

Lỗ khoét: 90mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN DOWNLIGHT 3 CHẾ ĐỘ ELINK EDA-66

ĐÈN DOWNLIGHT 3 CHẾ ĐỘ ELINK EDA-66G

ĐÈN DOWNLIGHT 3 CHẾ ĐỘ ELINK EDA-66G

146.000 VNĐ

Công suất: 6W+6W (3 chế độ)

Ánh sáng: 3000K/4000K/6000K

Kích thước D110xH30mm

Lỗ khoét: 90mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN DOWNLIGHT 3 CHẾ ĐỘ ELINK EDA-66G

ĐÈN DOWNLIGHT 3 CHẾ ĐỘ ELINK EDA-66-2B

ĐÈN DOWNLIGHT 3 CHẾ ĐỘ ELINK EDA-66-2B

146.000 VNĐ

Công suất: 6W+6W (3 chế độ)

Ánh sáng: 3000K/4000K/6000K

Kích thước D110xH30mm

Lỗ khoét: 90mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN DOWNLIGHT 3 CHẾ ĐỘ ELINK EDA-66-2B

ĐÈN DOWNLIGHT 3 CHẾ ĐỘ ELINK EDA-66-3V

ĐÈN DOWNLIGHT 3 CHẾ ĐỘ ELINK EDA-66-3V

146.000 VNĐ

Công suất: 6W+6W (3 chế độ)

Ánh sáng: 3000K/4000K/6000K

Kích thước D110xH30mm

Lỗ khoét: 90mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN DOWNLIGHT 3 CHẾ ĐỘ ELINK EDA-66-3V

ĐÈN DOWNLIGHT  ELINK EDA-S-7W

ĐÈN DOWNLIGHT ELINK EDA-S-7W

112.000 VNĐ

Công suất: 7W 

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước D110xH30mm

Lỗ khoét: 90mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN DOWNLIGHT ELINK EDA-S-7W

ĐÈN DOWNLIGHT  ELINK EDA-02B-7W

ĐÈN DOWNLIGHT ELINK EDA-02B-7W

125.000 VNĐ

Công suất: 7W 

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước D110xH30mm

Lỗ khoét: 90mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN DOWNLIGHT ELINK EDA-02B-7W

ĐÈN DOWNLIGHT  ELINK EDA-03V-7W

ĐÈN DOWNLIGHT ELINK EDA-03V-7W

125.000 VNĐ

Công suất: 7W 

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước D110xH30mm

Lỗ khoét: 90mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN DOWNLIGHT ELINK EDA-03V-7W