Google reCAPTCHA v3

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA
ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA MPGT 12W

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA MPGT 12W

224.000 VNĐ

Công suất: 12W

Ánh sáng: 3 chế độ sáng

Kích thước: phi 170*H30mm

Chất liệu: thép cao cấp

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA MPGT 12W

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA MPGT 18W

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA MPGT 18W

268.000 VNĐ

Công suất: 18W

Ánh sáng: 3 chế độ sáng

Kích thước: phi 230*H30mm

Chất liệu: thép cao cấp

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA MPGT 18W

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA MPGT 24W

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA MPGT 24W

367.000 VNĐ

Công suất: 24W

Ánh sáng: 3 chế độ sáng

Kích thước: phi 300*H30mm

Chất liệu: thép cao cấp

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA MPGT 24W

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA MPGV 12W

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA MPGV 12W

224.000 VNĐ

Công suất: 12W

Ánh sáng: 3 chế độ sáng

Kích thước: phi 170*170*H30mm

Chất liệu: thép cao cấp và mica

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA MPGV 12W

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA MPGV 18W

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA MPGV 18W

268.000 VNĐ

Công suất: 18W

Ánh sáng: 3 chế độ sáng

Kích thước: phi 230*230*H30mm

Chất liệu: thép cao cấp và mica

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA MPGV 18W

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA MPGV 24W

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA MPGV 24W

367.000 VNĐ

Công suất: 24W

Ánh sáng: 3 chế độ sáng

Kích thước: phi 300*300*H30mm

Chất liệu: thép cao cấp và mica

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA MPGV 24W

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA MPDT 12W

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA MPDT 12W

200.000 VNĐ

Công suất: 12W

Ánh sáng: 3 chế độ sáng

Kích thước: phi 170*H30mm

Chất liệu: thép cao cấp và mica

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA MPDT 12W

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA MPDT 18W

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA MPDT 18W

245.000 VNĐ

Công suất: 18W

Ánh sáng: 3 chế độ sáng

Kích thước: phi 230*H30mm

Chất liệu: thép cao cấp và mica

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA MPDT 18W

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA MPDT 24W

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA MPDT 24W

335.000 VNĐ

Công suất: 24W

Ánh sáng: 3 chế độ sáng

Kích thước: phi 300*H30mm

Chất liệu: thép cao cấp và mica

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA MPDT 24W

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA MPDV 12W

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA MPDV 12W

200.000 VNĐ

Công suất: 12W

Ánh sáng: 3 chế độ sáng

Kích thước: phi 170*170*H30mm

Chất liệu: thép cao cấp và mica

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA MPDV 12W

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA MPDV 18W

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA MPDV 18W

245.000 VNĐ

Công suất: 18W

Ánh sáng: 3 chế độ sáng

Kích thước: phi 230*230*H30mm

Chất liệu: thép cao cấp và mica

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA MPDV 18W

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA MPDV 24W

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA MPDV 24W

335.000 VNĐ

Công suất: 24W

Ánh sáng: 3 chế độ sáng

Kích thước: phi 300*300*H30mm

Chất liệu: thép cao cấp và mica

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA MPDV 24W

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA MPK 10-10W

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA MPK 10-10W

250.000 VNĐ

Công suất: 10W

Ánh sáng: 3 chế độ sáng

Kích thước: phi 165*H30mm

Chất liệu: thép cao cấp

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA MPK 10-10W

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA MPK 15-15W

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA MPK 15-15W

340.000 VNĐ

Công suất: 15W

Ánh sáng: 3 chế độ sáng

Kích thước: phi 200*H30mm

Chất liệu: thép cao cấp

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA MPK 15-15W

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA MPK 25-25W

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA MPK 25-25W

400.000 VNĐ

Công suất: 25W

Ánh sáng: 3 chế độ sáng

Kích thước: phi 250*H30mm

Chất liệu: thép cao cấp

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA MPK 25-25W

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA OTX 336-6+3W

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA OTX 336-6+3W

245.000 VNĐ

Công suất: 6+3W

Ánh sáng: 3 chế độ sáng

Kích thước: phi 145*H30mm

Chất liệu: thép cao cấp

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA OTX 336-6+3W

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA OTX 337-12+4W

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA OTX 337-12+4W

312.000 VNĐ

Công suất: 12+4W

Ánh sáng: 3 chế độ sáng

Kích thước: phi 190*H30mm

Chất liệu: thép cao cấp

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA OTX 337-12+4W

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA OTX338-18+6W

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA OTX338-18+6W

400.000 VNĐ

Công suất: 18+6W

Ánh sáng: 3 chế độ sáng

Kích thước: phi 240*H30mm

Chất liệu: thép cao cấp

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA OTX338-18+6W

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA OTX 333-6+3W

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA OTX 333-6+3W

245.000 VNĐ

Công suất: 6+3W

Ánh sáng: 3 chế độ sáng

Kích thước: phi 145*145*H30mm

Chất liệu: thép cao cấp

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA OTX 333-6+3W

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA OTX 334-12+4W

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA OTX 334-12+4W

312.000 VNĐ

Công suất: 12+4W

Ánh sáng: 3 chế độ sáng

Kích thước: phi 190*190*H30mm

Chất liệu: thép cao cấp

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA OTX 334-12+4W

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA OTX 335-18+6W

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA OTX 335-18+6W

400.000 VNĐ

Công suất: 18+6W

Ánh sáng: 3 chế độ sáng

Kích thước: phi 240*240*H30mm

Chất liệu: thép cao cấp

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA OTX 335-18+6W

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA OTX 113-12+4W

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA OTX 113-12+4W

290.000 VNĐ

Công suất: 12+4W

Ánh sáng: 3 chế độ sáng

Kích thước: phi 190*H30mm

Chất liệu: thép cao cấp

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA OTX 113-12+4W

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA OTX 114-18+6W

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA OTX 114-18+6W

350.000 VNĐ

Công suất: 18+6W

Ánh sáng: 3 chế độ sáng

Kích thước: phi 240*H30mm

Chất liệu: thép cao cấp

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA OTX 114-18+6W

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA OTX 111-12+4W

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA OTX 111-12+4W

290.000 VNĐ

Công suất: 12+4W

Ánh sáng: 3 chế độ sáng

Kích thước: phi 190*H30mm

Chất liệu: thép cao cấp

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA OTX 111-12+4W

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA OTX 112-18+6W

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA OTX 112-18+6W

350.000 VNĐ

Công suất: 18+6W

Ánh sáng: 3 chế độ sáng

Kích thước: phi 240*H30mm

Chất liệu: thép cao cấp

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA OTX 112-18+6W

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA MP01-6W

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA MP01-6W

120.000 VNĐ

Công suất: 6W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: phi 125*H30mm

Chất liệu: thép cao cấp

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA MP01-6W

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA MP02-12W

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA MP02-12W

167.000 VNĐ

Công suất: 12W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: phi 170*H30mm

Chất liệu: thép cao cấp

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA MP02-12W

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA MP03-18W

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA MP03-18W

225.000 VNĐ

Công suất: 18W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: phi 230*H30mm

Chất liệu: thép cao cấp

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA MP03-18W

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA MP04-24W

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA MP04-24W

310.000 VNĐ

Công suất: 24W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: phi 300*H30mm

Chất liệu: thép cao cấp

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA MP04-24W

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA MP05-6W

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA MP05-6W

120.000 VNĐ

Công suất: 6W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: phi 125*125*H30mm

Chất liệu: thép cao cấp

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA MP05-6W

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA MP06-12W

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA MP06-12W

167.000 VNĐ

Công suất: 12W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: phi 170*170*H30mm

Chất liệu: thép cao cấp

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA MP06-12W

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA MP07-18W

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA MP07-18W

225.000 VNĐ

Công suất: 18W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: phi 230*H30mm

Chất liệu: thép cao cấp

ĐÈN LED ỐP NỔI HUFA MP07-18W