Google reCAPTCHA v3

ĐÈN LED ỐP TRẦN ELINK

ĐÈN LED ỐP TRẦN ELINK

ĐÈN LED ỐP TRẦN ELINK

ĐÈN LED ỐP TRẦN ELINK
ĐÈN ỐP NỔI ELINK EDN-7W

ĐÈN ỐP NỔI ELINK EDN-7W

186.000 VNĐ

Vỏ đèn: Trắng, Đen

Công suất: 7W 

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước D100xH45mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN ỐP NỔI ELINK EDN-7W

ĐÈN ỐP NỔI ELINK EDN-V-7W

ĐÈN ỐP NỔI ELINK EDN-V-7W

186.000 VNĐ

Vỏ đèn: Trắng, Đen

Công suất: 7W 

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước D100xH45mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN ỐP NỔI ELINK EDN-V-7W

ĐÈN ỐP NỔI ELINK EOT-14W

ĐÈN ỐP NỔI ELINK EOT-14W

300.000 VNĐ

Vỏ đèn: Trắng, Đen

Công suất: 14W 

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước D130xH40mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN ỐP NỔI ELINK EOT-14W

ĐÈN ỐP NỔI ELINK EOT-V-14W

ĐÈN ỐP NỔI ELINK EOT-V-14W

300.000 VNĐ

Vỏ đèn: Trắng, Đen

Công suất: 14W 

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước D140xH40mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN ỐP NỔI ELINK EOT-V-14W

ĐÈN ỐP NỔI ELINK EPO-9B

ĐÈN ỐP NỔI ELINK EPO-9B

307.000 VNĐ

Ánh sáng trắng + xanh dương

Công suất: 6W+3W 

Ánh sáng: 3000K/4000K6000K

Kích thước D145xH40mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN ỐP NỔI ELINK EPO-9B

ĐÈN ỐP NỔI ELINK EPO-16B

ĐÈN ỐP NỔI ELINK EPO-16B

435.000 VNĐ

Ánh sáng trắng + xanh dương

Công suất: 12W+4W 

Ánh sáng: 3000K/4000K6000K

Kích thước D190xH40mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN ỐP NỔI ELINK EPO-16B

ĐÈN ỐP NỔI ELINK EPO-22B

ĐÈN ỐP NỔI ELINK EPO-22B

558.000 VNĐ

Ánh sáng trắng + xanh dương

Công suất: 16W+6W 

Ánh sáng: 3000K/4000K6000K

Kích thước D240xH40mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN ỐP NỔI ELINK EPO-22B

ĐÈN ỐP NỔI ELINK EPO-9Y

ĐÈN ỐP NỔI ELINK EPO-9Y

307.000 VNĐ

Ánh sáng trắng + vàng

Công suất: 6W+3W 

Ánh sáng: 3000K/4000K6000K

Kích thước D145xH40mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN ỐP NỔI ELINK EPO-9Y

ĐÈN ỐP NỔI ELINK EPO-16Y

ĐÈN ỐP NỔI ELINK EPO-16Y

435.000 VNĐ

Ánh sáng trắng + vàng

Công suất: 12W+4W 

Ánh sáng: 3000K/4000K6000K

Kích thước D190xH40mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN ỐP NỔI ELINK EPO-16Y

ĐÈN ỐP NỔI ELINK EPO-22Y

ĐÈN ỐP NỔI ELINK EPO-22Y

558.000 VNĐ

Ánh sáng trắng + vàng

Công suất: 16W+6W 

Ánh sáng: 3000K/4000K6000K

Kích thước D240xH40mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN ỐP NỔI ELINK EPO-22Y

ĐÈN ỐP NỔI ELINK EPO-V-9B

ĐÈN ỐP NỔI ELINK EPO-V-9B

307.000 VNĐ

Ánh sáng trắng + xanh dương

Công suất: 6W+3W 

Ánh sáng: 3000K/4000K6000K

Kích thước D145xW145xH40mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN ỐP NỔI ELINK EPO-V-9B

ĐÈN ỐP NỔI ELINK EPO-V-16B

ĐÈN ỐP NỔI ELINK EPO-V-16B

435.000 VNĐ

Ánh sáng trắng + xanh dương

Công suất: 12W+4W 

Ánh sáng: 3000K/4000K6000K

Kích thước D190xW190xH40mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN ỐP NỔI ELINK EPO-V-16B

ĐÈN ỐP NỔI ELINK EPO-V-22B

ĐÈN ỐP NỔI ELINK EPO-V-22B

558.000 VNĐ

Ánh sáng trắng + xanh dương

Công suất: 16W+6W 

Ánh sáng: 3000K/4000K6000K

Kích thước D240xW240xH40mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN ỐP NỔI ELINK EPO-V-22B

ĐÈN ỐP NỔI ELINK EPO-V-9Y

ĐÈN ỐP NỔI ELINK EPO-V-9Y

307.000 VNĐ

Ánh sáng trắng + vàng

Công suất: 6W+3W 

Ánh sáng: 3000K/4000K6000K

Kích thước D145xW145xH40mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN ỐP NỔI ELINK EPO-V-9Y

ĐÈN ỐP NỔI ELINK EPO-V-16Y

ĐÈN ỐP NỔI ELINK EPO-V-16Y

435.000 VNĐ

Ánh sáng trắng + vàng

Công suất: 12W+4W 

Ánh sáng: 3000K/4000K6000K

Kích thước D190xW190xH40mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN ỐP NỔI ELINK EPO-V-16Y

ĐÈN ỐP NỔI ELINK EPO-V-22Y

ĐÈN ỐP NỔI ELINK EPO-V-22Y

558.000 VNĐ

Ánh sáng trắng + vàng

Công suất: 16W+6W 

Ánh sáng: 3000K/4000K6000K

Kích thước D240xW240xH40mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN ỐP NỔI ELINK EPO-V-22Y

ĐÈN ỐP NỔI ELINK EPO-6W

ĐÈN ỐP NỔI ELINK EPO-6W

185.000 VNĐ

Công suất: 6W 

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước D120H40mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN ỐP NỔI ELINK EPO-6W

ĐÈN ỐP NỔI ELINK EPO-12W

ĐÈN ỐP NỔI ELINK EPO-12W

263.000 VNĐ

Công suất: 12W 

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước D172H40mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN ỐP NỔI ELINK EPO-12W

ĐÈN ỐP NỔI ELINK EPO-18W

ĐÈN ỐP NỔI ELINK EPO-18W

375.000 VNĐ

Công suất: 18W 

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước D220H40mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN ỐP NỔI ELINK EPO-18W

ĐÈN ỐP NỔI ELINK EPO-24W

ĐÈN ỐP NỔI ELINK EPO-24W

538.000 VNĐ

Công suất: 24W 

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước D300H40mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN ỐP NỔI ELINK EPO-24W

ĐÈN ỐP NỔI ELINK EPO-V-6W

ĐÈN ỐP NỔI ELINK EPO-V-6W

185.000 VNĐ

Công suất: 6W 

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước D120xW120xH40mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN ỐP NỔI ELINK EPO-V-6W

ĐÈN ỐP NỔI ELINK EPO-V-12W

ĐÈN ỐP NỔI ELINK EPO-V-12W

263.000 VNĐ

Công suất: 12W 

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước D172xW172xH40mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN ỐP NỔI ELINK EPO-V-12W

ĐÈN ỐP NỔI ELINK EPO-V-18W

ĐÈN ỐP NỔI ELINK EPO-V-18W

375.000 VNĐ

Công suất: 18W 

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước D220xW120xH40mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN ỐP NỔI ELINK EPO-V-18W

ĐÈN ỐP NỔI ELINK EPO-V-24W

ĐÈN ỐP NỔI ELINK EPO-V-24W

538.000 VNĐ

Công suất: 24W 

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước D300xW300xH40mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN ỐP NỔI ELINK EPO-V-24W