Google reCAPTCHA v3

ĐÈN LED PANEL ELINK

ĐÈN LED PANEL ELINK

ĐÈN LED PANEL ELINK

ĐÈN LED PANEL ELINK
ĐÈN PANEL ÂM TRẦN ELINK EPA-6W

ĐÈN PANEL ÂM TRẦN ELINK EPA-6W

121.000 VNĐ

Công suất: 6W 

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước D113xH20mm

Lỗ khoét: 90mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN PANEL ÂM TRẦN ELINK EPA-6W

ĐÈN PANEL ÂM TRẦN ELINK EPA-4W

ĐÈN PANEL ÂM TRẦN ELINK EPA-4W

110.000 VNĐ

Công suất: 4W 

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước D105xH12mm

Lỗ khoét: 90mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN PANEL ÂM TRẦN ELINK EPA-4W

ĐÈN PANEL ÂM TRẦN ELINK EPA-6W

ĐÈN PANEL ÂM TRẦN ELINK EPA-6W

134.000 VNĐ

Công suất: 6W 

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước D120xH12mm

Lỗ khoét: 110mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN PANEL ÂM TRẦN ELINK EPA-6W

ĐÈN PANEL ÂM TRẦN ELINK EPA-9W

ĐÈN PANEL ÂM TRẦN ELINK EPA-9W

179.000 VNĐ

Công suất: 9W 

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước D145xH12mm

Lỗ khoét: 135mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN PANEL ÂM TRẦN ELINK EPA-9W

ĐÈN PANEL ÂM TRẦN ELINK EPA-12W

ĐÈN PANEL ÂM TRẦN ELINK EPA-12W

202.000 VNĐ

Công suất: 12W 

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước D175xH12mm

Lỗ khoét: 165mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN PANEL ÂM TRẦN ELINK EPA-12W

ĐÈN PANEL ÂM TRẦN ELINK EPA-4W

ĐÈN PANEL ÂM TRẦN ELINK EPA-4W

110.000 VNĐ

Công suất: 4W 

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước D107xW107xH12mm

Lỗ khoét: 95x95mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN PANEL ÂM TRẦN ELINK EPA-4W

ĐÈN PANEL ÂM TRẦN ELINK EPA-6W

ĐÈN PANEL ÂM TRẦN ELINK EPA-6W

134.000 VNĐ

Công suất: 6W 

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước D120xW120xH12mm

Lỗ khoét: 105x105mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN PANEL ÂM TRẦN ELINK EPA-6W

ĐÈN PANEL ÂM TRẦN ELINK EPA-9W

ĐÈN PANEL ÂM TRẦN ELINK EPA-9W

179.000 VNĐ

Công suất: 9W 

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước D153xW153xH12mm

Lỗ khoét: 145x145mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN PANEL ÂM TRẦN ELINK EPA-9W

ĐÈN PANEL ÂM TRẦN ELINK EPA-12W

ĐÈN PANEL ÂM TRẦN ELINK EPA-12W

202.000 VNĐ

Công suất: 12W 

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước D171xW171xH12mm

Lỗ khoét: 165x165mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN PANEL ÂM TRẦN ELINK EPA-12W