Google reCAPTCHA v3

ĐÈN LED RỌI ĐIỂM NGOÀI TRỜI GSLIGHTING

ĐÈN LED RỌI ĐIỂM NGOÀI TRỜI GSLIGHTING

ĐÈN LED RỌI ĐIỂM NGOÀI TRỜI GSLIGHTING

ĐÈN LED RỌI ĐIỂM NGOÀI TRỜI GSLIGHTING
ĐÈN PHA LED CHIẾU ĐIỂM GSCD03 - 3W

ĐÈN PHA LED CHIẾU ĐIỂM GSCD03 - 3W

312.000 VNĐ

Công suất: 3W

Ánh sáng: 3000/6000K

Kích thước: phi 75*140mm

IP: 66

 

ĐÈN PHA LED CHIẾU ĐIỂM GSCD03 - 3W

ĐÈN PHA LED CHIẾU ĐIỂM GSCD05 - 5W

ĐÈN PHA LED CHIẾU ĐIỂM GSCD05 - 5W

462.000 VNĐ

Công suất: 5W

Ánh sáng: 3000/6000K

Kích thước: phi 100*155mm

IP: 66

ĐÈN PHA LED CHIẾU ĐIỂM GSCD05 - 5W

ĐÈN PHA LED CHIẾU ĐIỂM GSCD09 - 9W

ĐÈN PHA LED CHIẾU ĐIỂM GSCD09 - 9W

838.000 VNĐ

Công suất: 9W

Ánh sáng: 3000/6000K

Kích thước: phi 130*165mm

IP: 66

ĐÈN PHA LED CHIẾU ĐIỂM GSCD09 - 9W

ĐÈN PHA LED CHIẾU ĐIỂM GSCD012 - 12W

ĐÈN PHA LED CHIẾU ĐIỂM GSCD012 - 12W

938.000 VNĐ

Công suất: 12W

Ánh sáng: 3000/6000K

Kích thước: phi 160*200mm

IP: 66

ĐÈN PHA LED CHIẾU ĐIỂM GSCD012 - 12W

ĐÈN PHA LED CHIẾU ĐIỂM GSCD015 - 15W

ĐÈN PHA LED CHIẾU ĐIỂM GSCD015 - 15W

1.128.000 VNĐ

Công suất: 15W

Ánh sáng: 3000/6000K

Kích thước: phi 205*235mm

IP: 66

ĐÈN PHA LED CHIẾU ĐIỂM GSCD015 - 15W

ĐÈN PHA LED CHIẾU ĐIỂM GSCD024 - 24W

ĐÈN PHA LED CHIẾU ĐIỂM GSCD024 - 24W

1.528.000 VNĐ

Công suất: 24W

Ánh sáng: 3000/6000K

Kích thước: phi 235*290mm

IP: 66

ĐÈN PHA LED CHIẾU ĐIỂM GSCD024 - 24W

ĐÈN PHA LED CHIẾU ĐIỂM GSCD036 - 36W

ĐÈN PHA LED CHIẾU ĐIỂM GSCD036 - 36W

1.900.000 VNĐ

Công suất: 36W

Ánh sáng: 3000/6000K

Kích thước: phi 235*290mm

IP: 66

ĐÈN PHA LED CHIẾU ĐIỂM GSCD036 - 36W