Google reCAPTCHA v3

ĐÈN LED TUÝP ELINK

ĐÈN LED TUÝP ELINK

ĐÈN LED TUÝP ELINK

ĐÈN LED TUÝP ELINK
BÓNG TUÝP LED ELINK EBT-9W-90Lm/W

BÓNG TUÝP LED ELINK EBT-9W-90Lm/W

92.000 VNĐ

Công suất: 9W-90Lm/W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:650*29mm

Chất liệu: thuỷ tinh 

BÓNG TUÝP LED ELINK EBT-9W-90Lm/W

BÓNG TUÝP LED ELINK EBT-18W-90Lm/W

BÓNG TUÝP LED ELINK EBT-18W-90Lm/W

126.000 VNĐ

Công suất: 18W-90Lm/W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:1210*29mm

Chất liệu: thuỷ tinh 

BÓNG TUÝP LED ELINK EBT-18W-90Lm/W

BÓNG TUÝP LED ELINK EBT-9W-100Lm/W

BÓNG TUÝP LED ELINK EBT-9W-100Lm/W

116.000 VNĐ

Công suất: 9W-100Lm/W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:650*29mm

Chất liệu: thuỷ tinh 

BÓNG TUÝP LED ELINK EBT-9W-100Lm/W

BÓNG TUÝP LED ELINK EBT-18W-100Lm/W

BÓNG TUÝP LED ELINK EBT-18W-100Lm/W

166.000 VNĐ

Công suất: 18W-100Lm/W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:1210*29mm

Chất liệu: thuỷ tinh 

BÓNG TUÝP LED ELINK EBT-18W-100Lm/W

ĐÈN TUÝP LED ELINK EMB-9W-90Lm/W

ĐÈN TUÝP LED ELINK EMB-9W-90Lm/W

126.000 VNĐ

Công suất: 9W-90Lm/W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:L620*W46*H50mm

Chất liệu: thuỷ tinh, hợp kim nhôm

ĐÈN TUÝP LED ELINK EMB-9W-90Lm/W

ĐÈN TUÝP LED ELINK EMB-18W-90Lm/W

ĐÈN TUÝP LED ELINK EMB-18W-90Lm/W

162.000 VNĐ

Công suất: 18W-90Lm/W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:L1230*W46*H50mm

Chất liệu: thuỷ tinh, hợp kim nhôm

ĐÈN TUÝP LED ELINK EMB-18W-90Lm/W

MÁNG ĐÈN ELINK EBC-2*18W

MÁNG ĐÈN ELINK EBC-2*18W

340.000 VNĐ

Công suất: 2*18W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:L1230*W185*H60mm

Chất liệu:hợp kim nhôm sơn tĩnh điện

MÁNG ĐÈN ELINK EBC-2*18W

ĐÈN TUÝP LED ELINK EMB-2*18W-90Lm/W

ĐÈN TUÝP LED ELINK EMB-2*18W-90Lm/W

320.000 VNĐ

Công suất: 2*18W-90Lm/W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:L1230*W105*H60mm

Chất liệu: thuỷ tinh, hợp kim nhôm

ĐÈN TUÝP LED ELINK EMB-2*18W-90Lm/W

MÁNG ĐÈN ÂM TRẦN ELINK EPQA 2*9W

MÁNG ĐÈN ÂM TRẦN ELINK EPQA 2*9W

510.000 VNĐ

Công suất: 2*9W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:L605*W300*H90mm

Chất liệu:hợp kim nhôm sơn tĩnh điện

MÁNG ĐÈN ÂM TRẦN ELINK EPQA 2*9W

ĐÈN TUÝP LED ELINK EMB-9W-100Lm/W

ĐÈN TUÝP LED ELINK EMB-9W-100Lm/W

145.000 VNĐ

Công suất: 9W-100Lm/W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:L620*W46*H55mm

Chất liệu: thuỷ tinh, hợp kim nhôm

ĐÈN TUÝP LED ELINK EMB-9W-100Lm/W

MÁNG ĐÈN ÂM TRẦN ELINK EPQA 3*9W

MÁNG ĐÈN ÂM TRẦN ELINK EPQA 3*9W

700.000 VNĐ

Công suất: 2*9W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:L605*W605*H90mm

Chất liệu:hợp kim nhôm sơn tĩnh điện

MÁNG ĐÈN ÂM TRẦN ELINK EPQA 3*9W

ĐÈN TUÝP LED ELINK EMB-18W-100Lm/W

ĐÈN TUÝP LED ELINK EMB-18W-100Lm/W

205.000 VNĐ

Công suất: 18W-100Lm/W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:L1230*W46*H55mm

Chất liệu: thuỷ tinh, hợp kim nhôm

ĐÈN TUÝP LED ELINK EMB-18W-100Lm/W

MÁNG ĐÈN ÂM TRẦN ELINK EPQA 4*9W

MÁNG ĐÈN ÂM TRẦN ELINK EPQA 4*9W

829.000 VNĐ

Công suất: 4*9W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:L605*W605*H90mm

Chất liệu:hợp kim nhôm sơn tĩnh điện

MÁNG ĐÈN ÂM TRẦN ELINK EPQA 4*9W

ĐÈN TUÝP LED ELINK EMO061-9W

ĐÈN TUÝP LED ELINK EMO061-9W

209.000 VNĐ

Công suất: 9W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:L680*W46*H57mm

Chất liệu: thuỷ tinh, hợp kim nhôm

ĐÈN TUÝP LED ELINK EMO061-9W

MÁNG ĐÈN ÂM TRẦN ELINK EPQA 2*18W

MÁNG ĐÈN ÂM TRẦN ELINK EPQA 2*18W

669.000 VNĐ

Công suất: 2*9W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:L1215*W300*H90mm

Chất liệu:hợp kim nhôm sơn tĩnh điện

MÁNG ĐÈN ÂM TRẦN ELINK EPQA 2*18W

ĐÈN TUÝP LED ELINK EMO121-18W

ĐÈN TUÝP LED ELINK EMO121-18W

274.000 VNĐ

Công suất: 18W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:L1285*W46*H57mm

Chất liệu: thuỷ tinh, hợp kim nhôm

ĐÈN TUÝP LED ELINK EMO121-18W

MÁNG ĐÈN ÂM TRẦN ELINK EPQA 3*18W

MÁNG ĐÈN ÂM TRẦN ELINK EPQA 3*18W

1.087.000 VNĐ

Công suất: 3*18W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:L1215*W605*H90mm

Chất liệu:hợp kim nhôm sơn tĩnh điện

MÁNG ĐÈN ÂM TRẦN ELINK EPQA 3*18W

ĐÈN TUÝP LED ELINK EMO063-9W

ĐÈN TUÝP LED ELINK EMO063-9W

209.000 VNĐ

Công suất: 9W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:L680*W46*H57mm

Chất liệu: thuỷ tinh, hợp kim nhôm

ĐÈN TUÝP LED ELINK EMO063-9W

MÁNG ĐÈN ÂM TRẦN ELINK EPQA 4*18W

MÁNG ĐÈN ÂM TRẦN ELINK EPQA 4*18W

1.282.000 VNĐ

Công suất: 4*18W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:L1215*W605*H90mm

Chất liệu:hợp kim nhôm sơn tĩnh điện

MÁNG ĐÈN ÂM TRẦN ELINK EPQA 4*18W

ĐÈN TUÝP LED ELINK EMO063-9W

ĐÈN TUÝP LED ELINK EMO063-9W

274.000 VNĐ

Công suất: 18W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:L1285*W46*H57mm

Chất liệu: thuỷ tinh, hợp kim nhôm

ĐÈN TUÝP LED ELINK EMO063-9W

MÁNG ĐÈN LẮP NỔI ELINK EPQN 2*9W

MÁNG ĐÈN LẮP NỔI ELINK EPQN 2*9W

510.000 VNĐ

Công suất: 2*9W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:L605*W300*H90mm

Chất liệu:hợp kim nhôm sơn tĩnh điện

MÁNG ĐÈN LẮP NỔI ELINK EPQN 2*9W

ĐÈN TUÝP LED ELINK EOT-20W

ĐÈN TUÝP LED ELINK EOT-20W

200.000 VNĐ

Công suất: 20W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:L650*W75*H23mm

Chất liệu:hợp kim nhôm và mica

ĐÈN TUÝP LED ELINK EOT-20W

MÁNG ĐÈN LẮP NỔI ELINK EPQN 3*9W

MÁNG ĐÈN LẮP NỔI ELINK EPQN 3*9W

700.000 VNĐ

Công suất: 3*9W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:L605*W605*H90mm

Chất liệu:hợp kim nhôm sơn tĩnh điện

MÁNG ĐÈN LẮP NỔI ELINK EPQN 3*9W

ĐÈN TUÝP LED ELINK EOT-40W

ĐÈN TUÝP LED ELINK EOT-40W

366.000 VNĐ

Công suất: 40W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:L1195*W75*H23mm

Chất liệu:hợp kim nhôm và mica

ĐÈN TUÝP LED ELINK EOT-40W

MÁNG ĐÈN LẮP NỔI ELINK EPQN 4*9W

MÁNG ĐÈN LẮP NỔI ELINK EPQN 4*9W

829.000 VNĐ

Công suất: 4*9W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:L605*W605*H90mm

Chất liệu:hợp kim nhôm sơn tĩnh điện

MÁNG ĐÈN LẮP NỔI ELINK EPQN 4*9W

MÁNG ĐÈN ELINK EBC-1*9W

MÁNG ĐÈN ELINK EBC-1*9W

182.000 VNĐ

Công suất: 1*9W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:L620*W145*H60mm

Chất liệu:nhôm bóng

MÁNG ĐÈN ELINK EBC-1*9W

MÁNG ĐÈN LẮP NỔI ELINK EPQN 2*18W

MÁNG ĐÈN LẮP NỔI ELINK EPQN 2*18W

669.000 VNĐ

Công suất: 2*18W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:L1215*W300*H90mm

Chất liệu:hợp kim nhôm sơn tĩnh điện

MÁNG ĐÈN LẮP NỔI ELINK EPQN 2*18W

MÁNG ĐÈN ELINK EBC-1*18W

MÁNG ĐÈN ELINK EBC-1*18W

226.000 VNĐ

Công suất: 1*18W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:L1230*W145*H60mm

Chất liệu:nhôm bóng

MÁNG ĐÈN ELINK EBC-1*18W

MÁNG ĐÈN LẮP NỔI ELINK EPQN 3*18W

MÁNG ĐÈN LẮP NỔI ELINK EPQN 3*18W

1.087.000 VNĐ

Công suất: 3*18W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:L1215*W605*H90mm

Chất liệu:hợp kim nhôm sơn tĩnh điện

MÁNG ĐÈN LẮP NỔI ELINK EPQN 3*18W

MÁNG ĐÈN ELINK EBC-2*18W

MÁNG ĐÈN ELINK EBC-2*18W

380.000 VNĐ

Công suất: 2*18W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:L1230*W185*H60mm

Chất liệu:nhôm bóng

MÁNG ĐÈN ELINK EBC-2*18W

MÁNG ĐÈN LẮP NỔI ELINK EPQN 4*18W

MÁNG ĐÈN LẮP NỔI ELINK EPQN 4*18W

1.282.000 VNĐ

Công suất: 4*18W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:L1215*W605*H90mm

Chất liệu:hợp kim nhôm sơn tĩnh điện

MÁNG ĐÈN LẮP NỔI ELINK EPQN 4*18W

MÁNG ĐÈN ELINK EBC-1*9W

MÁNG ĐÈN ELINK EBC-1*9W

164.000 VNĐ

Công suất: 1*9W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:L620*W145*H60mm

Chất liệu:hợp kim nhôm sơn tĩnh điện

MÁNG ĐÈN ELINK EBC-1*9W