Google reCAPTCHA v3

ĐÈN MÂM LED HUFA

ĐÈN MÂM LED HUFA

ĐÈN MÂM LED HUFA

ĐÈN MÂM LED HUFA
ĐÈN MÂM LED HUFA ML 5817/600

ĐÈN MÂM LED HUFA ML 5817/600

5.000.000 VNĐ

Chất liệu: Kim loại và pha lê

Kích thước: phi 600xH300

Bóng đèn: LED 80W-3 chế độ

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN MÂM LED HUFA ML 5817/600

ĐÈN MÂM LED HUFA ML 5817/800

ĐÈN MÂM LED HUFA ML 5817/800

7.500.000 VNĐ

Chất liệu: Kim loại và pha lê

Kích thước: phi 800xH300

Bóng đèn: LED 100W-3 chế độ

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN MÂM LED HUFA ML 5817/800

ĐÈN MÂM LED HUFA ML 8389/500

ĐÈN MÂM LED HUFA ML 8389/500

3.200.000 VNĐ

Chất liệu: Kim loại và pha lê

Kích thước: phi 500xH300

Bóng đèn: LED 60W-3 chế độ

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN MÂM LED HUFA ML 8389/500

ĐÈN MÂM LED HUFA ML 8389/600

ĐÈN MÂM LED HUFA ML 8389/600

3.900.000 VNĐ

Chất liệu: Kim loại và pha lê

Kích thước: phi 600xH300

Bóng đèn: LED 80W-3 chế độ

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN MÂM LED HUFA ML 8389/600

ĐÈN MÂM LED HUFA ML 8388/500

ĐÈN MÂM LED HUFA ML 8388/500

3.300.000 VNĐ

Chất liệu: Kim loại và pha lê

Kích thước: phi 500xH300

Bóng đèn: LED 60W-3 chế độ

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN MÂM LED HUFA ML 8388/500

ĐÈN MÂM LED HUFA ML 8388/600

ĐÈN MÂM LED HUFA ML 8388/600

4.650.000 VNĐ

Chất liệu: Kim loại và pha lê

Kích thước: phi 600xH300

Bóng đèn: LED 80W-3 chế độ

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN MÂM LED HUFA ML 8388/600

ĐÈN MÂM LED HUFA ML 8392

ĐÈN MÂM LED HUFA ML 8392

2.750.000 VNĐ

Chất liệu: Kim loại và pha lê

Kích thước: phi 600xH300

Bóng đèn: LED 80W-3 chế độ

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN MÂM LED HUFA ML 8392

ĐÈN MÂM LED HUFA ML 8394

ĐÈN MÂM LED HUFA ML 8394

4.150.000 VNĐ

Chất liệu: Kim loại và pha lê

Kích thước: phi 650xH300

Bóng đèn: LED 80W-3 chế độ

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN MÂM LED HUFA ML 8394

ĐÈN MÂM LED HUFA ML 8391

ĐÈN MÂM LED HUFA ML 8391

4.150.000 VNĐ

Chất liệu: Kim loại và pha lê

Kích thước: phi 600xH550

Bóng đèn: LED 80W-3 chế độ

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN MÂM LED HUFA ML 8391

ĐÈN MÂM LED HUFA ML 632

ĐÈN MÂM LED HUFA ML 632

7.250.000 VNĐ

Chất liệu: Kim loại và pha lê

Kích thước: phi 600xH700

Bóng đèn: LED 100W-3 chế độ

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN MÂM LED HUFA ML 632

ĐÈN MÂM LED HUFA ML 651/16

ĐÈN MÂM LED HUFA ML 651/16

9.700.000 VNĐ

Chất liệu: Kim loại và pha lê

Kích thước: phi 600xH700

Bóng đèn: LED 100W-3 chế độ

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN MÂM LED HUFA ML 651/16

ĐÈN MÂM LED HUFA ML 8393

ĐÈN MÂM LED HUFA ML 8393

3.700.000 VNĐ

Chất liệu: Kim loại và pha lê

Kích thước: phi 600xH350

Bóng đèn: LED 80W-3 chế độ

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN MÂM LED HUFA ML 8393

ĐÈN MÂM LED HUFA ML 5823

ĐÈN MÂM LED HUFA ML 5823

4.900.000 VNĐ

Chất liệu: Kim loại và pha lê

Kích thước: phi 600xH250

Bóng đèn: LED 80W-3 chế độ

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN MÂM LED HUFA ML 5823