Google reCAPTCHA v3

ĐÈN NGOẠI THẤT LED

ĐÈN NGOẠI THẤT LED

ĐÈN NGOẠI THẤT LED

ĐÈN NGOẠI THẤT KHAPHACO
ĐÈN GẮN TƯỜNG NGOẠI THẤT 2043/2

ĐÈN GẮN TƯỜNG NGOẠI THẤT 2043/2

300.000 VNĐ

Kích thước: 80XH110mm

Ánh sáng: trắng/vàng

chất liệu:  kim loại và thủy tinh

ĐÈN GẮN TƯỜNG NGOẠI THẤT 2043/2

ĐÈN GẮN TƯỜNG NGOẠI THẤT YB-A0801S

ĐÈN GẮN TƯỜNG NGOẠI THẤT YB-A0801S

495.000 VNĐ

Kích thước: 150XH200mm

Ánh sáng: trắng/vàng

chất liệu:  kim loại và thủy tinh

ĐÈN GẮN TƯỜNG NGOẠI THẤT YB-A0801S

ĐÈN GẮN TƯỜNG NGOẠI THẤT YB-A0801L

ĐÈN GẮN TƯỜNG NGOẠI THẤT YB-A0801L

990.000 VNĐ

Kích thước: 220XH400mm

Ánh sáng: trắng/vàng

chất liệu:  kim loại và thủy tinh

ĐÈN GẮN TƯỜNG NGOẠI THẤT YB-A0801L

ĐÈN GẮN TƯỜNG NGOẠI THẤT YB-A515/2

ĐÈN GẮN TƯỜNG NGOẠI THẤT YB-A515/2

1.470.000 VNĐ

Kích thước: 220XH400mm

Ánh sáng: trắng/vàng

chất liệu:  kim loại và thủy tinh

ĐÈN GẮN TƯỜNG NGOẠI THẤT YB-A515/2

ĐÈN GẮN TƯỜNG NGOẠI THẤT YB-A8803

ĐÈN GẮN TƯỜNG NGOẠI THẤT YB-A8803

735.000 VNĐ

Kích thước: 160XH260mm

Ánh sáng: trắng/vàng

chất liệu: pha lê, kim loại

ĐÈN GẮN TƯỜNG NGOẠI THẤT YB-A8803

ĐÈN GẮN TƯỜNG NGOẠI THẤT YB-A4812

ĐÈN GẮN TƯỜNG NGOẠI THẤT YB-A4812

510.000 VNĐ

Kích thước: 135XH210mm

Ánh sáng: trắng/vàng

chất liệu: pha lê, kim loại

ĐÈN GẮN TƯỜNG NGOẠI THẤT YB-A4812

ĐÈN GẮN TƯỜNG NGOẠI THẤT YB-A4804

ĐÈN GẮN TƯỜNG NGOẠI THẤT YB-A4804

510.000 VNĐ

Kích thước: 135XH200mm

Ánh sáng: trắng/vàng

chất liệu: pha lê, kim loại

ĐÈN GẮN TƯỜNG NGOẠI THẤT YB-A4804

ĐÈN GẮN TƯỜNG NGOẠI THẤT YB-A4805

ĐÈN GẮN TƯỜNG NGOẠI THẤT YB-A4805

840.000 VNĐ

Kích thước: 185XH280mm

Ánh sáng: trắng/vàng

chất liệu: pha lê, kim loại

ĐÈN GẮN TƯỜNG NGOẠI THẤT YB-A4805

ĐÈN SÂN VƯỜN YB-A9311

ĐÈN SÂN VƯỜN YB-A9311

630.000 VNĐ

Kích thước: 90xH600mm

Ánh sáng: trắng/vàng

chất liệu:kim loại và mica đục

 

ĐÈN SÂN VƯỜN YB-A9311

ĐÈN SÂN VƯỜN YB-A9401

ĐÈN SÂN VƯỜN YB-A9401

660.000 VNĐ

Kích thước: 90xH600mm

Ánh sáng: trắng/vàng

chất liệu:kim loại và thủy tinh

ĐÈN SÂN VƯỜN YB-A9401

ĐÈN SÂN VƯỜN YB-A9308

ĐÈN SÂN VƯỜN YB-A9308

660.000 VNĐ

Kích thước: 90xH600mm

Ánh sáng: trắng/vàng

chất liệu:kim loại và thủy tinh

ĐÈN SÂN VƯỜN YB-A9308

ĐÈN SÂN VƯỜN YB-A9209

ĐÈN SÂN VƯỜN YB-A9209

450.000 VNĐ

Kích thước: 110xH300mm

Ánh sáng: trắng/vàng

chất liệu:kim loại và mica

ĐÈN SÂN VƯỜN YB-A9209

ĐÈN SÂN VƯỜN YB-A9201

ĐÈN SÂN VƯỜN YB-A9201

450.000 VNĐ

Kích thước: 110xH300mm

Ánh sáng: trắng/vàng

chất liệu:kim loại và thủy tinh

ĐÈN SÂN VƯỜN YB-A9201

ĐÈN SÂN VƯỜN YB-A2104

ĐÈN SÂN VƯỜN YB-A2104

390.000 VNĐ

Kích thước: 110xH300mm

Ánh sáng: trắng/vàng

chất liệu:kim loại và thủy tinh

ĐÈN SÂN VƯỜN YB-A2104

ĐÈN SÂN VƯỜN YB-A9125

ĐÈN SÂN VƯỜN YB-A9125

816.000 VNĐ

Kích thước: 90xH300mm

Ánh sáng: trắng/vàng

chất liệu:kim loại và thủy tinh

ĐÈN SÂN VƯỜN YB-A9125

ĐÈN SÂN VƯỜN YB-A9159

ĐÈN SÂN VƯỜN YB-A9159

816.000 VNĐ

Kích thước: 90xH300mm

Ánh sáng: trắng/vàng

chất liệu:kim loại và thủy tinh

ĐÈN SÂN VƯỜN YB-A9159

ĐÈN SÂN VƯỜN YB-A9507

ĐÈN SÂN VƯỜN YB-A9507

1.140.000 VNĐ

Kích thước: 90xH800mm

Ánh sáng: trắng/vàng

chất liệu:kim loại và thủy tinh

ĐÈN SÂN VƯỜN YB-A9507

ĐÈN SÂN VƯỜN YB-A9506

ĐÈN SÂN VƯỜN YB-A9506

945.000 VNĐ

Kích thước: 90xH800mm

Ánh sáng: trắng/vàng

chất liệu:kim loại và thủy tinh

ĐÈN SÂN VƯỜN YB-A9506

ĐÈN GẮN TƯỜNG NGOẠI THẤT YB-A0203/2

ĐÈN GẮN TƯỜNG NGOẠI THẤT YB-A0203/2

810.000 VNĐ

Kích thước: 160XH300mm

Ánh sáng: trắng/vàng

chất liệu: pha lê, kim loại

ĐÈN GẮN TƯỜNG NGOẠI THẤT YB-A0203/2

ĐÈN GẮN TƯỜNG NGOẠI THẤT YB-A9012

ĐÈN GẮN TƯỜNG NGOẠI THẤT YB-A9012

735.000 VNĐ

Kích thước: 160XH260mm

Ánh sáng: trắng/vàng

chất liệu:  kim loại và mica

ĐÈN GẮN TƯỜNG NGOẠI THẤT YB-A9012

ĐÈN GẮN TƯỜNG NGOẠI THẤT YB-A4756

ĐÈN GẮN TƯỜNG NGOẠI THẤT YB-A4756

600.000 VNĐ

Kích thước: 110XH110mm

Ánh sáng: trắng/vàng

chất liệu: pha lê, kim loại

ĐÈN GẮN TƯỜNG NGOẠI THẤT YB-A4756

ĐÈN GẮN TƯỜNG NGOẠI THẤT YB-A9690

ĐÈN GẮN TƯỜNG NGOẠI THẤT YB-A9690

600.000 VNĐ

Kích thước: 60XH140mm

Ánh sáng: trắng/vàng

chất liệu: pha lê, kim loại

ĐÈN GẮN TƯỜNG NGOẠI THẤT YB-A9690

ĐÈN GẮN TƯỜNG NGOẠI THẤT YB-A9695

ĐÈN GẮN TƯỜNG NGOẠI THẤT YB-A9695

600.000 VNĐ

Kích thước: 50XH160mm

Ánh sáng: trắng/vàng

chất liệu: pha lê, kim loại

ĐÈN GẮN TƯỜNG NGOẠI THẤT YB-A9695

ĐÈN GẮN TƯỜNG NGOẠI THẤT YB-A4767

ĐÈN GẮN TƯỜNG NGOẠI THẤT YB-A4767

750.000 VNĐ

Kích thước: 69XH160mm

Ánh sáng: trắng/vàng

chất liệu: pha lê, kim loại

ĐÈN GẮN TƯỜNG NGOẠI THẤT YB-A4767

ĐÈN GẮN TƯỜNG NGOẠI THẤT YB-A9693

ĐÈN GẮN TƯỜNG NGOẠI THẤT YB-A9693

750.000 VNĐ

Kích thước: 60XH140mm

Ánh sáng: trắng/vàng

chất liệu: pha lê, kim loại

ĐÈN GẮN TƯỜNG NGOẠI THẤT YB-A9693

ĐÈN GẮN TƯỜNG NGOẠI THẤT YB-A9151/1

ĐÈN GẮN TƯỜNG NGOẠI THẤT YB-A9151/1

720.000 VNĐ

Kích thước: 150XH190mm

Ánh sáng: trắng/vàng

chất liệu: pha lê, kim loại

ĐÈN GẮN TƯỜNG NGOẠI THẤT YB-A9151/1

ĐÈN GẮN TƯỜNG NGOẠI THẤT  YB-A9126

ĐÈN GẮN TƯỜNG NGOẠI THẤT YB-A9126

705.000 VNĐ

Kích thước: 160XH160mm

Ánh sáng: trắng/vàng

chất liệu: pha lê, kim loại

ĐÈN GẮN TƯỜNG NGOẠI THẤT YB-A9126

ĐÈN GẮN TƯỜNG NGOẠI THẤT YB-A9140

ĐÈN GẮN TƯỜNG NGOẠI THẤT YB-A9140

705.000 VNĐ

Kích thước: 160XH170mm

Ánh sáng: trắng/vàng

chất liệu: pha lê, kim loại

ĐÈN GẮN TƯỜNG NGOẠI THẤT YB-A9140

ĐÈN GẮN TƯỜNG NGOẠI THẤT YB-A9127/1

ĐÈN GẮN TƯỜNG NGOẠI THẤT YB-A9127/1

705.000 VNĐ

Kích thước: 160XH160mm

Ánh sáng: trắng/vàng

chất liệu: pha lê, kim loại

ĐÈN GẮN TƯỜNG NGOẠI THẤT YB-A9127/1

ĐÈN GẮN TƯỜNG NGOẠI THẤT YB-A4752

ĐÈN GẮN TƯỜNG NGOẠI THẤT YB-A4752

795.000 VNĐ

Kích thước: 120XH180mm

Ánh sáng: trắng/vàng

chất liệu: pha lê, kim loại

ĐÈN GẮN TƯỜNG NGOẠI THẤT YB-A4752

ĐÈN GẮN TƯỜNG NGOẠI THẤT YB-A0203

ĐÈN GẮN TƯỜNG NGOẠI THẤT YB-A0203

480.000 VNĐ

Kích thước: 160XH160mm

Ánh sáng: trắng/vàng

chất liệu: pha lê, kim loại

ĐÈN GẮN TƯỜNG NGOẠI THẤT YB-A0203

ĐÈN GẮN TƯỜNG NGOẠI THẤT YB-A9128/2

ĐÈN GẮN TƯỜNG NGOẠI THẤT YB-A9128/2

930.000 VNĐ

Kích thước: 160XH320mm

Ánh sáng: trắng/vàng

chất liệu: pha lê, kim loại

ĐÈN GẮN TƯỜNG NGOẠI THẤT YB-A9128/2