Google reCAPTCHA v3

ĐÈN ỐNG BƠ KINGLED

ĐÈN ỐNG BƠ KINGLED

ĐÈN ỐNG BƠ KINGLED

ĐÈN ỐNG BƠ KINGLED
ĐÈN ỐNG BƠ KINGLED OBR-7-T

ĐÈN ỐNG BƠ KINGLED OBR-7-T

360.000 VNĐ

Công suất: 7W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: phi 87*133mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

ĐÈN ỐNG BƠ KINGLED OBR-7-T

ĐÈN ỐNG BƠ KINGLED OBR-7-D

ĐÈN ỐNG BƠ KINGLED OBR-7-D

360.000 VNĐ

Công suất: 7W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: phi 87*133mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

ĐÈN ỐNG BƠ KINGLED OBR-7-D

ĐÈN ỐNG BƠ KINGLED OBR-12-T

ĐÈN ỐNG BƠ KINGLED OBR-12-T

510.000 VNĐ

Công suất: 12W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: phi 115*140mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

ĐÈN ỐNG BƠ KINGLED OBR-12-T

ĐÈN ỐNG BƠ KINGLED OBR-12-D

ĐÈN ỐNG BƠ KINGLED OBR-12-D

510.000 VNĐ

Công suất: 12W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: phi 115*140mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

ĐÈN ỐNG BƠ KINGLED OBR-12-D

ĐÈN ỐNG BƠ KINGLED OBR-15-T

ĐÈN ỐNG BƠ KINGLED OBR-15-T

520.000 VNĐ

Công suất: 15W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: phi 87*133mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

ĐÈN ỐNG BƠ KINGLED OBR-15-T

ĐÈN ỐNG BƠ KINGLED OBR-15-D

ĐÈN ỐNG BƠ KINGLED OBR-15-D

520.000 VNĐ

Công suất: 15W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: phi 87*133mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

ĐÈN ỐNG BƠ KINGLED OBR-15-D

ĐÈN ỐNG BƠ KINGLED OBK-7-D

ĐÈN ỐNG BƠ KINGLED OBK-7-D

240.000 VNĐ

Công suất: 7W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: phi 85*57mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

ĐÈN ỐNG BƠ KINGLED OBK-7-D

ĐÈN ỐNG BƠ KINGLED OBK-7-D

ĐÈN ỐNG BƠ KINGLED OBK-7-D

360.000 VNĐ

Công suất: 12W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: phi 110*65mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

ĐÈN ỐNG BƠ KINGLED OBK-7-D

ĐÈN ỐNG BƠ KINGLED OBK-7-T

ĐÈN ỐNG BƠ KINGLED OBK-7-T

240.000 VNĐ

Công suất: 7W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: phi 85*57mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

ĐÈN ỐNG BƠ KINGLED OBK-7-T

ĐÈN ỐNG BƠ KINGLED OBK-12-T

ĐÈN ỐNG BƠ KINGLED OBK-12-T

360.000 VNĐ

Công suất: 12W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: phi 110*65mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

ĐÈN ỐNG BƠ KINGLED OBK-12-T