Google reCAPTCHA v3

ĐÈN PHA KINGLED

ĐÈN PHA KINGLED

ĐÈN PHA KINGLED

ĐÈN PHA KINGLED
ĐÈN PHA KINGLED FL-KC10

ĐÈN PHA KINGLED FL-KC10

236.000 VNĐ

Công suất: 10W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: 115*105*55mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

ĐÈN PHA KINGLED FL-KC10

ĐÈN PHA KINGLED FL-KC30

ĐÈN PHA KINGLED FL-KC30

550.000 VNĐ

Công suất: 30W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: 174*157*67mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

ĐÈN PHA KINGLED FL-KC30

ĐÈN PHA KINGLED FL-KC50

ĐÈN PHA KINGLED FL-KC50

831.000 VNĐ

Công suất: 50W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: 198*178*75mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

ĐÈN PHA KINGLED FL-KC50

ĐÈN PHA KINGLED FL-MD10

ĐÈN PHA KINGLED FL-MD10

420.000 VNĐ

Công suất: 10W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: 160*160*53mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

ĐÈN PHA KINGLED FL-MD10

ĐÈN PHA KINGLED FL-MD30

ĐÈN PHA KINGLED FL-MD30

850.000 VNĐ

Công suất: 30W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: 189*218*52mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

ĐÈN PHA KINGLED FL-MD30

ĐÈN PHA KINGLED FL-MD50

ĐÈN PHA KINGLED FL-MD50

1.100.000 VNĐ

Công suất: 50W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: 213*246*57mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

ĐÈN PHA KINGLED FL-MD50

ĐÈN PHA KINGLED FL-MD100

ĐÈN PHA KINGLED FL-MD100

3.700.000 VNĐ

Công suất: 50W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: 219*354*110mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

ĐÈN PHA KINGLED FL-MD100

ĐÈN PHA KINGLED FL-MD150

ĐÈN PHA KINGLED FL-MD150

6.100.000 VNĐ

Công suất: 150W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: 420*420*95mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

ĐÈN PHA KINGLED FL-MD150

ĐÈN PHA KINGLED FL-MD200

ĐÈN PHA KINGLED FL-MD200

6.400.000 VNĐ

Công suất: 200W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: 423*423*95mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

ĐÈN PHA KINGLED FL-MD200