Google reCAPTCHA v3

ĐÈN PHA LED ELINK

ĐÈN PHA LED ELINK

ĐÈN PHA LED ELINK

ĐÈN PHA LED ELINK
ĐÈN PHA LED ELINK EDP-10W

ĐÈN PHA LED ELINK EDP-10W

205.000 VNĐ

Công suất: 10W 

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước L128xW120xH44mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN PHA LED ELINK EDP-10W

ĐÈN PHA LED ELINK EDP-20W

ĐÈN PHA LED ELINK EDP-20W

375.000 VNĐ

Công suất: 20W 

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước L185xW181xH45mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN PHA LED ELINK EDP-20W

ĐÈN PHA LED ELINK EDP-30W

ĐÈN PHA LED ELINK EDP-30W

525.000 VNĐ

Công suất: 30W 

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước L226xW226xH50mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN PHA LED ELINK EDP-30W

ĐÈN PHA LED ELINK EDP-50W

ĐÈN PHA LED ELINK EDP-50W

775.000 VNĐ

Công suất: 50W 

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước L285xW275xH67mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN PHA LED ELINK EDP-50W

ĐÈN PHA LED ELINK EDP-70W

ĐÈN PHA LED ELINK EDP-70W

1.165.000 VNĐ

Công suất: 70W 

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước L285xW275xH67mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN PHA LED ELINK EDP-70W

ĐÈN PHA LED ELINK EDP-100W

ĐÈN PHA LED ELINK EDP-100W

1.284.000 VNĐ

Công suất: 100W 

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước L289xW289xH86mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN PHA LED ELINK EDP-100W

ĐÈN PHA LED ELINK EDP-150W

ĐÈN PHA LED ELINK EDP-150W

2.153.000 VNĐ

Công suất: 150W 

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước L335xW315xH92mm

Chất liệu: hợp kim nhôm

ĐÈN PHA LED ELINK EDP-150W