Google reCAPTCHA v3

ĐÈN PHA LED GSLIGHTING

ĐÈN PHA LED GSLIGHTING

ĐÈN PHA LED GSLIGHTING

ĐÈN PHA LED GSLIGHTING
ĐÈN PHA LED GSP30-30W

ĐÈN PHA LED GSP30-30W

612.000 VNĐ

Công suất: 30W

Ánh sáng: 3000k/6000k

Kích thước: 210*140*66mm

IP: 65

ĐÈN PHA LED GSP30-30W

ĐÈN PHA LED GSP50-50W

ĐÈN PHA LED GSP50-50W

900.000 VNĐ

Công suất: 50W

Ánh sáng: 3000k/6000k

Kích thước: 245*192*75mm

IP: 65

ĐÈN PHA LED GSP50-50W

ĐÈN PHA LED GSP100-100W

ĐÈN PHA LED GSP100-100W

1.688.000 VNĐ

Công suất: 100W

Ánh sáng: 3000k/6000k

Kích thước: 245*285*86mm

IP: 65

ĐÈN PHA LED GSP100-100W

ĐÈN PHA LED GSPM10 - 10W

ĐÈN PHA LED GSPM10 - 10W

288.000 VNĐ

Công suất: 10W

Ánh sáng: 3000k/6000k

Kích thước: 135*125*39mm

IP: 66

ĐÈN PHA LED GSPM10 - 10W

ĐÈN PHA LED GSPM20 - 20W

ĐÈN PHA LED GSPM20 - 20W

380.000 VNĐ

Công suất: 20W

Ánh sáng: 3000k/6000k

Kích thước: 165*160*37mm

IP: 66

ĐÈN PHA LED GSPM20 - 20W

ĐÈN PHA LED GSPM30 - 30W

ĐÈN PHA LED GSPM30 - 30W

525.000 VNĐ

Công suất: 30W

Ánh sáng: 3000k/6000k

Kích thước: 180*155*44mm

IP: 66

ĐÈN PHA LED GSPM30 - 30W

ĐÈN PHA LED GSPM50 - 50W

ĐÈN PHA LED GSPM50 - 50W

780.000 VNĐ

Công suất: 50W

Ánh sáng: 3000k/6000k

Kích thước: 227*190*44mm

IP: 66

ĐÈN PHA LED GSPM50 - 50W

ĐÈN PHA LED GSPM100 - 100W

ĐÈN PHA LED GSPM100 - 100W

1.500.000 VNĐ

Công suất: 100W

Ánh sáng: 3000k/6000k

Kích thước: 268*310*49mm

IP: 66

ĐÈN PHA LED GSPM100 - 100W

ĐÈN PHA LED - LẮP GHÉP MODUL GSMD50-50W

ĐÈN PHA LED - LẮP GHÉP MODUL GSMD50-50W

850.000 VNĐ

Công suất: 50W

Ánh sáng: 3000k/6000k

Kích thước: 110*210*80mm

IP: 65

ĐÈN PHA LED - LẮP GHÉP MODUL GSMD50-50W

ĐÈN PHA LED - LẮP GHÉP MODUL GSMD100-100W

ĐÈN PHA LED - LẮP GHÉP MODUL GSMD100-100W

1.690.000 VNĐ

Công suất: 100W

Ánh sáng: 3000k/6000k

Kích thước: 230*210*80mm

IP: 65

ĐÈN PHA LED - LẮP GHÉP MODUL GSMD100-100W

ĐÈN PHA LED - LẮP GHÉP MODUL GSMD150-150W

ĐÈN PHA LED - LẮP GHÉP MODUL GSMD150-150W

2.535.000 VNĐ

Công suất:150W

Ánh sáng: 3000k/6000k

Kích thước: 340*210*80mm

IP: 65

ĐÈN PHA LED - LẮP GHÉP MODUL GSMD150-150W

ĐÈN PHA LED - LẮP GHÉP MODUL GSMD200-200W

ĐÈN PHA LED - LẮP GHÉP MODUL GSMD200-200W

3.380.000 VNĐ

Công suất: 200W

Ánh sáng: 3000k/6000k

Kích thước: 240*420*80mm

IP: 65

ĐÈN PHA LED - LẮP GHÉP MODUL GSMD200-200W

ĐÈN PHA LED - LẮP GHÉP MODUL GSMD300-300W

ĐÈN PHA LED - LẮP GHÉP MODUL GSMD300-300W

4.225.000 VNĐ

Công suất: 300W

Ánh sáng: 3000k/6000k

Kích thước: 340*420*80mm

IP: 65

ĐÈN PHA LED - LẮP GHÉP MODUL GSMD300-300W