Google reCAPTCHA v3

ĐÈN PHA LED HUFA

ĐÈN PHA LED HUFA

ĐÈN PHA LED HUFA

ĐÈN PHA LED HUFA
ĐÈN PHA LED HUFA FAD 50-50W

ĐÈN PHA LED HUFA FAD 50-50W

1.000.000 VNĐ

Chíp LED  SAM SUNG

Công suất: 50W

Kích thước: L280*W145*H225mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

IP:666 -Bảo hành: 2 năm

ĐÈN PHA LED HUFA FAD 50-50W

ĐÈN PHA LED HUFA FAD 100-100W

ĐÈN PHA LED HUFA FAD 100-100W

1.800.000 VNĐ

Chíp LED  SAM SUNG

Công suất: 100W

Kích thước: L385*W100*H285mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

IP:666 -Bảo hành: 2 năm

ĐÈN PHA LED HUFA FAD 100-100W

ĐÈN PHA LED HUFA FAD 200-200W

ĐÈN PHA LED HUFA FAD 200-200W

2.400.000 VNĐ

Chíp LED  SAM SUNG

Công suất: 200W

Kích thước: L425*W105*H325mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

IP:666 -Bảo hành: 2 năm

ĐÈN PHA LED HUFA FAD 200-200W

ĐÈN PHA LED HUFA FAD 300-300W

ĐÈN PHA LED HUFA FAD 300-300W

4.000.000 VNĐ

Chíp LED  SAM SUNG

Công suất: 300W

Kích thước: L455*W110*H390mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

IP:666 -Bảo hành: 2 năm

ĐÈN PHA LED HUFA FAD 300-300W

ĐÈN PHA LED HUFA FAD 400-400W

ĐÈN PHA LED HUFA FAD 400-400W

4.900.000 VNĐ

Chíp LED  SAM SUNG

Công suất: 400W

Kích thước: L470*W125*H455mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

IP:666 -Bảo hành: 2 năm

ĐÈN PHA LED HUFA FAD 400-400W

ĐÈN PHA LED HUFA FAD 500-500W

ĐÈN PHA LED HUFA FAD 500-500W

7.400.000 VNĐ

Chíp LED  SAM SUNG

Công suất: 500W

Kích thước: L520*W210*H560mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

IP:666 -Bảo hành: 2 năm

ĐÈN PHA LED HUFA FAD 500-500W

ĐÈN PHA LED HUFA FAD 600-600W

ĐÈN PHA LED HUFA FAD 600-600W

9.400.000 VNĐ

Chíp LED  SAM SUNG

Công suất: 600W

Kích thước: L815*W200*H320mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

IP:666 -Bảo hành: 2 năm

ĐÈN PHA LED HUFA FAD 600-600W

ĐÈN PHA LED HUFA FAT 10-10W

ĐÈN PHA LED HUFA FAT 10-10W

280.000 VNĐ

Chíp LED  SAM SUNG

Công suất: 10W

Kích thước: L135*W70*H170mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

IP:666 -Bảo hành: 2 năm

ĐÈN PHA LED HUFA FAT 10-10W

ĐÈN PHA LED HUFA FAT 20-20W

ĐÈN PHA LED HUFA FAT 20-20W

380.000 VNĐ

Chíp LED  SAM SUNG

Công suất: 20W

Kích thước: L185*W60*H210mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

IP:666 -Bảo hành: 2 năm

ĐÈN PHA LED HUFA FAT 20-20W

ĐÈN PHA LED HUFA FAT 30-30W

ĐÈN PHA LED HUFA FAT 30-30W

490.000 VNĐ

Chíp LED  SAM SUNG

Công suất: 30W

Kích thước: L206*W65*H245mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

IP:666 -Bảo hành: 2 năm

ĐÈN PHA LED HUFA FAT 30-30W

ĐÈN PHA LED HUFA FAT 50-50W

ĐÈN PHA LED HUFA FAT 50-50W

645.000 VNĐ

Chíp LED  SAM SUNG

Công suất: 50W

Kích thước: L230*W75*H290mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

IP:666 -Bảo hành: 2 năm

ĐÈN PHA LED HUFA FAT 50-50W

ĐÈN PHA LED HUFA FAT 100-100W

ĐÈN PHA LED HUFA FAT 100-100W

1.090.000 VNĐ

Chíp LED  SAM SUNG

Công suất: 100W

Kích thước: L290*W85*H350mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

IP:666 -Bảo hành: 2 năm

ĐÈN PHA LED HUFA FAT 100-100W

ĐÈN PHA LED HUFA FAT 150-150W

ĐÈN PHA LED HUFA FAT 150-150W

1.700.000 VNĐ

Chíp LED  SAM SUNG

Công suất: 150W

Kích thước: L230*W100*H400mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

IP:666 -Bảo hành: 2 năm

ĐÈN PHA LED HUFA FAT 150-150W

ĐÈN PHA LED HUFA FAT 200-200W

ĐÈN PHA LED HUFA FAT 200-200W

2.300.000 VNĐ

Chíp LED  SAM SUNG

Công suất: 200W

Kích thước: L380*W100*H430mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

IP:666 -Bảo hành: 2 năm

ĐÈN PHA LED HUFA FAT 200-200W

ĐÈN PHA LED HUFA FA - 10W

ĐÈN PHA LED HUFA FA - 10W

167.000 VNĐ

Công suất: 10W

Ánh sáng: trắng, vàng

Kích thước: L115*W65*H85mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

IP:65 -Bảo hành: 1 năm

ĐÈN PHA LED HUFA FA - 10W

ĐÈN PHA LED HUFA FA -LÁ,DƯƠNG,ĐỔ 10W

ĐÈN PHA LED HUFA FA -LÁ,DƯƠNG,ĐỔ 10W

200.000 VNĐ

Công suất: 10W

Ánh sáng: xanh dương, xanh lá, đỏ

Kích thước: L115*W65*H85mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

IP:65 -Bảo hành: 1 năm

ĐÈN PHA LED HUFA FA -LÁ,DƯƠNG,ĐỔ 10W

ĐÈN PHA LED HUFA FA -DM 10W

ĐÈN PHA LED HUFA FA -DM 10W

334.000 VNĐ

Công suất: 10W

Ánh sáng: Đổi màu

Kích thước: L115*W65*H85mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

IP:65 -Bảo hành: 1 năm

ĐÈN PHA LED HUFA FA -DM 10W

ĐÈN PHA LED HUFA FA - 20W

ĐÈN PHA LED HUFA FA - 20W

290.000 VNĐ

Công suất: 20W

Ánh sáng: trắng, vàng

Kích thước: L180*W85*H140mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

IP:65 -Bảo hành: 1 năm

ĐÈN PHA LED HUFA FA - 20W

ĐÈN PHA LED HUFA FA -DLD- 20W

ĐÈN PHA LED HUFA FA -DLD- 20W

334.000 VNĐ

Công suất: 20W

Ánh sáng: xanh lá, xanh dương, đỏ

Kích thước: L180*W85*H140mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

IP:65 -Bảo hành: 1 năm

ĐÈN PHA LED HUFA FA -DLD- 20W

ĐÈN PHA LED HUFA FA -DM- 20W

ĐÈN PHA LED HUFA FA -DM- 20W

556.000 VNĐ

Công suất: 20W

Ánh sáng: Đổi màu

Kích thước: L180*W85*H140mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

IP:65 -Bảo hành: 1 năm

ĐÈN PHA LED HUFA FA -DM- 20W

ĐÈN PHA LED HUFA FA - 30W

ĐÈN PHA LED HUFA FA - 30W

420.000 VNĐ

Công suất: 30W

Ánh sáng: trắng, vàng

Kích thước: L220*W100*H180mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

IP:65 -Bảo hành: 1 năm

ĐÈN PHA LED HUFA FA - 30W

ĐÈN PHA LED HUFA FA - DLD-30W

ĐÈN PHA LED HUFA FA - DLD-30W

556.000 VNĐ

Công suất: 30W

Ánh sáng: Xanh lá, xanh dương, đỏ

Kích thước: L220*W100*H180mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

IP:65 -Bảo hành: 1 năm

ĐÈN PHA LED HUFA FA - DLD-30W

ĐÈN PHA LED HUFA FA -DM- 30W

ĐÈN PHA LED HUFA FA -DM- 30W

780.000 VNĐ

Công suất: 30W

Ánh sáng: Đổi màu

Kích thước: L220*W100*H180mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

IP:65 -Bảo hành: 1 năm

ĐÈN PHA LED HUFA FA -DM- 30W

ĐÈN PHA LED HUFA FA - 50W

ĐÈN PHA LED HUFA FA - 50W

533.000 VNĐ

Công suất: 50W

Ánh sáng: trắng, vàng

Kích thước: L283*W95*H230mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

IP:65 -Bảo hành: 1 năm

ĐÈN PHA LED HUFA FA - 50W

ĐÈN PHA LED HUFA FA - 100W

ĐÈN PHA LED HUFA FA - 100W

1.080.000 VNĐ

Công suất: 100W

Ánh sáng: trắng, vàng

Kích thước: L285*W85*H357mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

IP:65 -Bảo hành: 1 năm

ĐÈN PHA LED HUFA FA - 100W

ĐÈN PHA LED HUFA FA - 150W

ĐÈN PHA LED HUFA FA - 150W

2.200.000 VNĐ

Công suất: 150W

Ánh sáng: trắng, vàng

Kích thước: L425*W176*H325mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

IP:65 -Bảo hành: 1 năm

ĐÈN PHA LED HUFA FA - 150W

ĐÈN PHA LED HUFA FA - 200W

ĐÈN PHA LED HUFA FA - 200W

3.100.000 VNĐ

Công suất: 200W

Ánh sáng: trắng, vàng

Kích thước: L425*W170*H325mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

IP:65 -Bảo hành: 1 năm

ĐÈN PHA LED HUFA FA - 200W